Inhimillinen Vantaa - kaipaamme sinua!

Evoluutioteorian seli...seli....selitykset...

Luin mielenkiintoisia näkökulmia planeetasta Mercurius,Äsken (2011-2012)siitä on saatu lisätietoa kun Messenger 10 on kiertänyt planeetta . Aikaisemmin saadut tiedot 1970-luvulta ovat jo hämmentäneet tiedemiehiä, uudet yllättivät lisää. Mercurius, tämä pieni planeetta lähellä aurinkoa, uhmaa toistuvasti evoluution dynamo-teoria, teoria joka selittää alkupmahduksen ja planeettojen alkuunsaamista.Tämän myöntävät asiantuntijatkin, mutta yrittävät löytää uusia selityksiä, jotka päätyvät joksenkin ”seli, seli-” –muotoon, selityksiä,joita ei yksi ainut vanhempi ottaisi uskoakseen, mikäli tenava samantasoista liittäisi selitykseensä tapahtuneesta. Mutta teoria on pelastettava ja selitettävä.

Niin kuin kaikissa tieteissä päästäkseen eteenpäin Evoluutiotieteessä, ja näin ollen kaikki luonnontieteissä, jotka sen on ottanut perustanaksi, itse evoluutio pidetään perusoletuksena,eikä näin olle tutkimuksen tietojen valossa kyseenalaisteta. Tämä on taas vääjäämätön seurasus siitä ettei hyväksytä Luojaa ja luomista selityksenä. On kuitenkin huomattava että tämänkaltainen perusoletus (joka pidetään faktana) ei perustu kiistamattomien ja havaittavissa olevien faktojen tavoin seikkaan, joka voi kiistattomasti todeta havainnollamalla ja tutkimalla, ja toistuvasti testaamalla uudestaan. Maailma semmoinen kuin se on nykypäivänä, se mitä voimme mitata ja todeta on esimerkki tästä kuin taas oletus että kaikki on kehittynyt alkupamahduksesta lähtien omin voimin tähän tilaan on perusoletus. Tiede ei siis pyri testaamaan perusoletusta vaan kertomaan miten tapahtumat annetuksessa kehyksissä on kehittyneet siihen mitä tänään voidaan havannoida ja todeta todeksi.Näin olle nykytieteen diskurssissa (=tieteen/ tiedeyhteisön hyväksetyt kriteerit ja rajat) ei ole mahdollista kumota evoluutioteoria, ilman että tiedeyhteisö kutsuisi tätä "ei-tieteelliseksi" . NÄin ollen kaikki mahdolliset huomiot jotka eivät sovi teoriaan, on joko jätettävä huomiomatta, selittää tai siirtyä luomustieteelliseen yhteisöön (jota leimataan ei- tieteelliseksi, vaikka tieteellisia menetelmiä käytettäisiin). On välttämätöntä tiedostaa perusolettamusten läsnäoloa kaikessa tutkimustyössä, eikä sekoittaa niitä todistetuihin faktoihin, vaikka molempiin usein viitataan faktoina. Palataan tällä kerta Mercuriukseen, vaikka tämä ei todellakaan ole ainoa kerta ja seikka joka haastaa evoluutioteoria. 

Mercurius on ongelmallinen. Siinä ei esiinny evoluutioteorian(ja sen perustana olevana dominoteorian) valossa odotettavia olosuhteita.,mm. sen magneettikenttä on liian voimakas ja liian aktiivinen ollakseen oletettua ikää, eikä sen suuri densiteettikään (todettu) ole mahdollista. Tästä ei tiedetty kuin evoluutioteroia planeetojen suhteen kehitettiin. Luomisteoreetikoilla ei ole mitään ongelmia näihin suhteen. Löydöt näet Istuvat tädyellisesti suhteellisen nuoren universium kuvaan.

Tietysti asiantuntijat käyttävät hienompia sanoja ja saa asian monimutkaisuuden muodossa kuullostamaan "uskottavammalta", joten ymmärrettävässä muodossa selitykset ovat suurin piirtein näin:

Ei sovi Mercurius, mutta……seli,seli ….esim. densiteetti ei voi olla noin iso, joten JOKIN objekti (ties mitä) on JOSKUS menneisyydessä törmännyt siihen, syrjäyttänyt Mercuriksen omaa vähemmän tiivistä massaa, ja jättänyt omansa tiivistä massaa tilalle……. (Mercuriuksella ei ole siis sen omaa ainesta vain jokin tuntemattoman objektin jokin tuntemattomassa törmäyksessä jätetty materiaali. Sillä on nyt sitten myös liian iso magneettikenttä, ja kaiken lisäksi hyvin aktiivisesti vähentymässä viime tiedon mukaan, mikä viittaa suhteellisen nuoreen ikään…..

 

Ei sovi Veenuskaan –sen kierto on vääränsuuntainen evolutioteoriaan sopivaksi…joten JOTAIN on täytynyt JOSKUS kauan sitten osua siihen, ja aiheuttanet sen kiertosuunnan muuttaminen päinvastaiseeen suuntaan.

Ei sovi Uranuskaan –sillä on väärä kallistus, jotta ei sovi evoluutiokuvaan…joten JOTAIN on varmaan  JOSKUS kauan sitten törmännyt siihen, ja saanut sen kallistumaan…..

Entäs miten nyt evolutiokuvaan sopii niiin hyvin maapallon ominaisuudet, eikö mikään on siihen törmännyt ja muuttanut sen densiteetti, kallistamista tai kiertorata, saati muita ominaisuuksia. Entäs jos näitä on tapahtunut, miten sitten sopii evoluutioteoria…ja miten voimme luottaa että kaikki ominaisuudet ovat olleet riittävän vakioita jotta meidän oletettua vakiomittarit ja oletuksia pitävät paikkkansa. Ehkä maapallo on erikoisen suojassa . Maapallo on muuten täsmällään oikealla paikalla, kalleuskulma täysin oikein, ja kierto ainoa sopiva, jotta täällä on elämää mahdollista. Siihen minulla ei nyt juuri ole lähde käsillä, mutta lukenut olen ihan uskottavalta taholta. Toimivathan tuo Big Bang ja kaikki lentävät objektit jotka törmäilevät muihin planeetoihin hyviin suunnitellusti –ihan sattumalta……..

 

http://creation.com/mercury-magnetized-crust

 

http://creation.com/mercurythe-tiny-planet-that-causes-big-problems-for-evolution

Googlaamalla löytyy sitten tiedeartikkeleitä, joissa tutkijat selittelevät ja pohdiskelevat…..miten nyt sitten selittäisivät tämän; pakkohan se on selittää, eihän perusoletusta voi nytkään hetkeääkään tarkistaa.

Lisäys 21.7 (toistuvien kommentien johdosta): Lukutaitoisille tiedoksi: Osan vallan hyvin kirjoittaa tekstejä (vaikeitakin) äidinkielellään. Tämä ei ole äidinkieltäni. Nyt ei tarvi äidinkielen taidostani taivastella.

 

 

Lisäys 25.7: Koska alunperäinen blogikirjoitus sai paljon suurempaa levikkiä kuin olisin voinut aavistaa (yleensä näet kirjoituksiani ei ole luettu tämmöisessä mittaskaalassa) on syytä selvittää muutamia asioita, joten lisään tämän tekstin kommenttiketjuun tämänhetkisen loppuun, mutta myös lisäyksenä tähän varsinaiseen kirjoitukseen, sekä mahdollisesti uudeksi kirjoitukseksi, kun olen ehtinyt sitä sitten paremmin valmistella.

Tiedän vallan hyvin että tässä alunperäisessä blogikirjoituksessani on moniakin puutteita, mikäli olisin halunnut tieteellisesti väitellä asiasta. Ei ollutkaan näin tarkoitus, vaan lähinnä kevytmielinen lähinnä ajattelunherätteeksi, nopeasti kirjoitettu teksti, saivartelun ja provokatiivisen liioittelun kera. Tosi en myös käyttänyt siihen mitenkään aikaa tarkempaan monikertaiseen oikolukuun ja kielentarkastukseen, joita ei aivan kädenkäänteessä menekään kuin on kyse muu kielestä kuin omaa äidinkieltään. Enkä ole sitä mieltä että kukaan kevytrakenteissa blogikirjoituksissa täysin oikeanlainen ja korkealaatuiseen kielitasoon tarvitse yltää, mikäli ei onnistu kohtuullisella vaivalla, vaikka uskottavuutta lisääkin. Se siitä.

Ei Merkurius ole kuin pieni sivuseikka, enkä siitä edes kovin paljon tiedä sinänsä (enkä sitä väittänytkään), ymmärrän että kreationistinen sivusto ei ole yhteisölle kelvollinen lähde, mutta ei siitä ollut kysymys. Merkuriukseen liittyvät uudet löydöt ja sen aiheuttamat korjaustarpeet teoriaan, on tosiasia josta yhtä lailla puhutaan tiedelehdeissä, mahdollsten arvelujen ja selitysten kera. Pointti kuin oli että uudet löydökset aina voi tulkita eri tavallakin. Siitä tullaan varsinaiseen ongelmaan, josta seuraavaksi lyhyesti.

Suurin ongelma on itseensä rajoittava tiede, joka vastoin omia väitteitä objektiivisuudesta, jo tieteen nykyisen luonteen takia sulje pois mahdollisia vaihtoehtoja, mikäli olisi tarkoitus tavoitella totuutta mahdollisimman hyvin (vaikka tunnustetaan ettei koskaan lopulliseen totuuteen päästä, vaan kyse on jatkuvasta itsekorjaamisesta, uusien tietojen valossa). Toinen ongelma on yleisön vääristynyt käsitys tieteen totuudesta ja erilaisista tulkinnoista, ja minkälaiseen evidenssiin nämä perustuvat. Ristiriitaiset seikat ja erimielisyydet käsitellään alan julkaisussa lähinnä akateemiseen ja omaan alaan asiantuntijoiden suunnatuissa, kuin aina yleisölle välitettävä kuva on yksinkertaistettu, yleensä liian yksipuolisesti vahvemmasta käsityksestä. Uusi tieto myös kulkee yleisöön tietoon saati koulukirjoihin huomattavalla hitaudella, usein hyvinkin pitkän ajan kuluessa. Oppikirjat ovat sen lisäksi monesti ideologisesti ladattuina, elikkä edustavat sitä ideologia ja maailmankuvaa, joka kyseisessä yhteiskunnassa halutaan korostaa ja edistää.

Raamattuun ja luomiskertomukseen liittyen on selvästi nähtävissä seuraavat ongelmakohdat/ virheet:

 • Yleisön annetaan ymmärtää että tiede on kiistattomasti osoittanut Raamatun ja Luomiskertomuksen olevan väärässä.
 • Annetaan myös ymmärtää ettei tiede  anna yhtään tukea Raamatun näkemykselle.

Kumpaakaan näistä ei pidä paikkansa vain johtuu ainoastaan tarkastelukulmasta ja ennakkoasetelmasta.

Tarkistellaan tarkemmin:

 • Tiede lähtee siitä ettei uskontoon perustuvia asioita, voida tarkistaa tieteellisesti, näin ollen ei voi todistaa eikä sulkea pois Jumalan olemassaoloa, tai todistaa onko Luoja vaikuttanut aktiivisesti maailmoiden ja maapallon elämän ja ihmisten alkuunsaamisessa.
 • Tiede tämän takia tutkii vain asioita jotka ovat havaittavissa ja testaavissa, ja jotka voidaan tieteellisin menetelmin(määrittelykysymys sekin mitkä täyttävät kriteerin) todistaa oikeaksi, todennäköisesti tai mahdolliseksi, taikka päinvastoin
 • Näin ollen Tiede et pitäisi ottaa kantaa siihen onko Jumala olemassa vai ei, eikä saisi ottaa semmoinen asia huomioon menemättä objektiivisuuttaan. Tiede ei pidä ennakkoluulona olettaa Raamatun olevan väärässä tai oikeassa, vaan pitää molemmat optiot avoinna.

 

Tarkka ihminen huomaa pian, että Tiede on tässä suhteessa joutunut ongelmaan, eikä vähiten juuri maailman ja ihmisen alkuunsaamisen kohdalla. Tieteellä on hyväksynyt ateistinen näkökanta perusoletuksena, siis oletus siitä että kaikkiin pitää olla selityksiä, joihin ei tarvitse Luoja ja Jumala. On totuttu ajattelemaan että tämä asetelma edustaisi objektiivinen ja toimiva tiede, jolla voi löytää todistettavissa oleva totuus, riittävän monien korjausten avulla tieteen edetessä.

Paljon vaikeampaa herkkäuskoinen on huomata että tekemällä tämän rajauksen tieteen olemukseen ja tehtäväkenttään, Tiede on myös automaattisesti sulkenut täysin pois merkittävä osa mahdollisista optioista, elikkä se mahdollisuus että Jumala on olemassa ja että hän on peräti ollut aktiivinen Luoja kaiken takana. Samalla Tieteestä on tullut vain yhden vaihtoehdon edustaja. Tiede tutkii siis miten kaikki on syntynyt ilman Jumala ja Luoja. Tämä on Tieteen alkupiste esim. evoluutioon, maailmankaikkeuden syntyyn ja BigBang-tutkimuksiin. Tiede tekee tämän käyttämällä hyväkseen erilaisia havaintoja ja tutkimustuloksia, siinä määrin miltä nykymaailman menetelmin asiat näyttävät.

Entäs toinen optio: Raamattu ja Luomiskertomus

 • Tiede väittää että on todistanut näitä mahdottomiksi ja vääriksi (kiistattomuus on lähinnä yleisön mielessä liikkuva käsitys), siitäkin huolimatta siitä että se on alun perin poissulkenut vaihtoehdon ja myös tunnustaa ettei ”yliluonnollista” voida tutkia ja todista (elikkä ei myöskään ottaa kantaa).
 • Ne jotka pitävät Raamatun ja Luomiskertomuksen mahdollisena optiona, tai vahvemmin pitää sitä ainoana vaihtoehtona, pitää Raamatun luotettava lähteenä ja lähtee tästä rakentamaan hypoteeseja, miten siitä lähtökohdasta on voinut päästä nykytilanteeseen ja siihen mitä on havaittavissa ja todistettavissa, käyttäen hyväkseen myös tutkimustietoja ja tuloksia. Tiede ei hyväksy että nämä käyttää nimenään tiede

Meillä on siten kaksi päänsuuntaa jotka osittain ovat samanlaisia, osittain eroavat toisistaan:

 • Molemmat suunnat tekevät nykyhetkellä havainnointia, joista tutkimusmenetelmillä ja yhä kehittyneemmällä teknologialla voi saada yhä tarkempia yksityistietoja, myös ns. luonnonlait ja lainalaisuudet voidaan selvittää semmoisina kuin ne nyt ovat, yhä monimutkaisemman ja tarkan teknologian avulla.
 • Molemmat haluavat tietää ja tutkia miten nykypisteen on tultu ja miten. Tarvitaan  jonkinlainen Alkupiste, ja tässä kohdassa nämä eroavat toisistaan merkittävästi. Luojaan ja Raamattuun luottavat valitsee Alkupisteeksi, se joka luotettavana pidettävänä lähteessä ilmoitetaan (tai niin kuin sitä tulkitaan tarkoittavan). Tiede lähtökohtaiseksi ei avoimesti tunnusta asettavansa Alkupistettä, mutta silti se on tarkemmin katsottuna selvästi nähtävänä). Alkupiste on jossain kohta, jossa kaikki tämä alkoi, ilman minkälaisen ulkopuolisen/ yliluonnollinen tahon/voiman puuttumista asiaan. Koska Tieteellä ei ole olemassa mitään tarkkaa kuvausta antavaa lähdettä, alkupiste jää yksityiskohdistaan enemmän avoin, mikä ei tarkoita kuitenkaan ettei se olisi tietyin kriteerein asetettu. Molemmat siten alkupisteen asettamisessa nojaa uskoon perustuvaan käsitykseen, joko Jumalaan ja Raamattuun tai selvästi muissa yhteyksissä ateistiseksi kutsutuksi käsitykseen (koska Jumala/ jumalat on suljettu tietoisesti pois). Mutta vain toinen kutsutaan Tieteeksi. Tässä pätkii logiikka ja poistaa objektiivisuuden Tieteestä.
 • Nykypisteen ja Alkupisteen välillä on siten tapahtumasarja jota ei tunneta ja pitäisi tutkia, etsitään siis vastausta siihen miten Alkupisteestä on päästy Nykypisteeseen. Tämä on tieteellinen prosessi, joka voi suorittaa tieteellisen menetelmin, samalla kuin sen tutkimiseen ja selvittämiseen, monet rajoitukset ja virhemahdollisuudet tulevat vastaan. Tässä suhteessa molemmilla lähestymistavoilla on teoriassa samanlaiset menetelmät ja samanlainen tutkimusmahdollisuus. Molemmat asettavat tiedossa olevien seikkojen valossa hypoteesit kehityskuluista, ja molemmilla näitä on useampia. Tutkimuksin ja uusien tulosten ja löytöjen/ havainnointien avulla näitä voidaan tutkia, korjata, hyväksyä teorioiksi tai hylätä. Tämä on se varsinainen tieteellinen prosessi.
  • Varisnaisessa tutkimuksessa on myös muutamia huomionarvoisia eroja. Koska ns. Tieteellä ei ole minkäänlaista valmista kuvausta Alkupisteestä tai sen sijainnista aikajanalla, tutkimuksen yksi tehtävä on siten myös antaa tästä tietoa, jotta siitäkin voi asettaa hypoteesit, jotka samalla tutkimuksen aikana testataan. Raamattuun uskovat pitävät tämän luotettavana lähteenä ja lähinnä tarkemmat tiedot siitä etsitään tutkimuskeinoin. Samasta syystä myös Raamattuun uskovat luottavat siihen että muutkin tapahtumaketjuun liittyvät kertomukset ovat oikeita (tulkinnaisella variaatiolla) ja ottavat nämä mukaan tapahtumasarjaan tiedossa olevana kiintopisteinä tai tapahtumien kulkua koskevia viitteitä jotka tietyn kohdin nopeuttavat ja ohjaavat missä ja miten kannattaa lähteä tutkimaan.

 

Nyt ollaan kuitenkin semmoisessa ikävässä tilanteessa että tämä Tiede on ottanut monopolia tieteellisyydestä, ja vaati että toinen haara ei saa tieteellistä menetelmästä huolimatta kutsua itseään tieteelliseksi. Molemmilla on sen lisäksi ei-tieteellisiä kannattajajoukkoja, joita eivät pidä ymmärtää tieteellisen toiminnan edustajiksi.

Tiede hallitse informaatiokulkua ja ateistinen yleisö vaali tätä, jonka seurauksena monet, monet (suurin osa ihmisistä) jotka eivät ole vakuuttuneet kummastakaan lähtökohdasta, Jumala vai Ei mitään, saa sen käsityksen että kaikki tutkittavassa olevat seikat, todisteet ja löydöt puhuvat Tieteen näkemysten puolesta sekä että ne sen lisäksi aktiivisesti olisivat osoittaneet Luojaan ja Raamatun olevan väärässä. Vain ne jotka seuraavat myös miten paljon tukea Raamatulliseen tulkintaan löytyykin tutkimuksesta, huomaa tämän suureksi harhaksi.

 Tieteellisin keinoin löydettävät tiedot vaikuttavat sekä Tieteen että Raamattuun perustuvaan tutkimukseen, sillä vaikutuksella että Tiede omien kriteerien mukaan korjaa itseänsä ja muokkaa hypoteesiaan ja Raamattuun perustuvat tutkijat uusien tutkimusten mukaan löytävät yhä enemmän tukea omiin hypoteeseihin. Siitä ei vain tiedota Tieteen monopolisoidussa tiedeuutisissa, samalla kuin väittävät niitä edustavan kaikkea mitä tieteellisesti on voitu löytää.

Lopuksi muistutan siitä miten tieteessä aina korostetaan, näet se seikka että kaikessa tutkimuksissa näkökulma ja kysymysasettelu ovat erittäin tärkeitä, jotta tiede voi systemaattisesti rakentua ja kehittyä. Samalla hyvinkin tiedetään että näkökulma ja kysymysasettelu myös vaikuttavat jo siihen mitä etsitään ja näin ollen löydetään, ja myös siihen miten kaiken sen jälkeen tulkitaan. Näkökulman ja kysymysasettelun muuttaminen saattaa tuoda yllättäviä uusia havaintoja ja tulkintoja ja on siten myös suositeltava, mutta selvästi paremmin tiedostettu humanistisella alalla kuin luonnontieteen parissa. Etenkin kun mennään ajassa taaksepäin niin kuin tässä on kysymys, myös luonnontieteet olisivat jotain tärkeitä opittavaa humanistiselta lähestymistavalta, mukaan lukien historialliselta tutkimusotteelta, koska menneisyyden tutkimusta on aina erilaista kuin nykyisyyteen liittyvät seikat.


Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

4Suosittele

4 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (310 kommenttia)

Käyttäjän jussisalminen kuva
Jussi Salminen

Ennen kuin alkaa kirjoittaa jostain aiheesta, olisi kai syytä edes hieman perehtyä siihen. Blogistilta oli jäänyt tämä valmisteluvaihe tekemättä.

Markku Talikka

Perehtyminen on saivartelun äiti, suoraan asiaan vaan, suinpäin!

Käyttäjän kangaro kuva
Ros-Britt Kangas

Perehtyminen on moninaista ja eritasoista.

Ei tarvitse tulla johdetuksi harhaan vain sen takia ettei ole jokaisen alan professori. Ajatteleminenkin on ihan sallittua -ja toivottua; ja alan ihmisten alustuksella voi päästä pitkäänkin.

Kerro nyt jotain valaisevaa sitten että päästään asiassa eteenpäin.

Käyttäjän jussisalminen kuva
Jussi Salminen

Alan ihmisten alustuksista selkeäsanaisin lienee Richard Dawkinsin kirja "Maailman hienoin esitys". Toivotan antoisia lukuhetkiä.

Käyttäjän kangaro kuva
Ros-Britt Kangas

Lähteeksi toki tarivtaan useampia aineistoja, mieluiten semmoisia jossa keskustelu akäydään ja läpinäkyvyys on mukana, ei valmiita -osittain jo vanhentuneita esityksiä mutta kiitos vinkistä kuitenkin :D

Käyttäjän teresammallahti kuva
Tere Sammallahti

Evoluutiolla ei ole mitään tekemistä alkuräjähdysteorian ja planeettojen synnyn kanssa. Tekstisi on aivan täyttä pseudotieteellistä roskaa. Kävisit vaikka aikuislukion biologian kursseja, niin oppisit ehkä ymmärtämään sitä mistä yrität kirjoittaa.

Käyttäjän ilkkahyttinen kuva
Ilkka Hyttinen

Näin on, Ros-Britt,

Dawkinsista:

"Äärireduktionistit, kuten Richard Dawkins, sortuvat vakavimman luokan kategoriseen virhepäätelmään, koska he johtavat todellisuuden kaikki ilmiöt yhdestä "substanssista" ja jopa vain sen yhdestä funktiosta.
Dawkins "ymmärtää" geenejä, mutta ei ihmisluontoa. Mies on aivan surkea kulttuurifilosofinen antropologi.

Tällaiseen silmänkääntötemppuun ei pysty kuin ehkä kosmologi-fyysikko Kari Enqvist, jolta on jäänyt tajuamatta kuten Dawkinsiltakin (miksei myös Michel Foucault`ta!), että he ovat (kärjistäen jopa tieteenfilosofisesti!) sen saman neoplatonismin idea-oppihistoriallisia jälkeläisiä, jota he niin fanaattisesti pyrkivät vastustamaan."

http://actuspurunen.blogspot.fi/2006/02/richard-da...

Lisää evohuuhaasta:

http://ilkkahyttinen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/1040...

Käyttäjän bisi59 kuva
Dennis Holm

Hej Ros-Britt,

Evolutionsteorin har ingeting att göra med varken Mercurius, andra planeter eller Big Bang teorin. Och vice versa. Evolutionsteorin har inte ens något att göra med livets uppkomst.

Det ända, och samtidigt enorma, evolutionsteorin förklarar är hur liv utväklas och arter uppkommer och dör ut. Inklusive hur vi har kommit till.

Hei Ros-Britt,

Evoluutioteorialla ei ole mitään tekemistä Mercuriuksen, toisten planeettojen eikä edes Big Bang teorian kanssa. Ja toisinpäin. Evolutioteoriaan ei edes kuulu miten elämä on syntynyt.

Ainoa ja samalla valtava asia, mitä evoluutioteoria selittää on miten elämä kehittyy, lajit syntyvät ja kuolevat sukupuuttoon. Mukaanlukien miten me olemme muotoutuneet.

mvh, en Esbo bisi

Käyttäjän kangaro kuva
Ros-Britt Kangas

Määritelmäkysymys, mutta kyllä elämän kehitys evoluutioteorian mukaisesti pohjautuu täysin aikaisempiin kehitysvaiheisiin, johon kuuluu Big Bang, universium, planeettojen ja maapallon kehitys ja laajemmin sisältyy evoluutioketjuun. Vai mistä tuli elämä ja elämälle sopiva planeetta ja elämä mahdollistavat olosuhteet?

Käyttäjän bisi59 kuva
Dennis Holm

Hei Ros-Britt,

kts esim Yle Teema, Tiededokumentti: Universumin ihmeitä,

http://areena.yle.fi/tv/1577834

Paljon on mitä emme tiedä, ja sehän on hyvin kiehtovaa. Tiedämme kyllä miten maailmankaikkeus on kehittynyt n 13mrd vuotta (13.000.000.000v). Big Bang on tällä hetkellä todennäköisin alku, miten se tarkalleen on tapahtunut, siinä on vielä paljon pohdittavaa.

Aurinkokuntien ja planeettojen synty tähtiaineesta (star dust) on ihan perusfysiikkaa, siihen ei mitään ihmeitä tarvita selitykseksi.

Abiogeneesi selittää eliöiden syntyminen elottomista aineista. Tätä ei ole vielä kokeellisesti saatu aikaan, mutta hyvin lähellä ollaan. Elämän peruspalikoita, aminohappoja (proteiinien rakennuspalikoita) on jo tuotettu laboratoriossa ei orgaanisesta, elottomasta aineesta. Todennäköisesti elämä on aineen ominaisuus.

Mutta nämä ylläolevat eivät kuulu evoluutioteoriaan. Eivät pätkääkään.

yst. Dennis

Eero Tillanen

Mitäs jos blogisti ensin selvittäisi itselleen muutamia perusasioita:

- Universumi on uusimman M-teorian mukaan syntynyt multiversumin näkymättömissä ulottuvuuksissa kahden moniulotteisen "kalvon" eli braanin (engl. membrane) törmäyksestä lähtöisin olevasta energiasta. Tämä on Einsteinin yhtälön E = mc² mukaista.

- Kun energiasta oli ensin syntynyt alkeishiukkasia, niistä protoneja, neutroneja ja elektroneja sekä samalla syntynyt antimateria annihiloitunut (ei uskonnollinen termi) pois, niin vetypilvet alkoivat kerääntyä tähdiksi. Nämä synnyttivät supernovaräjähdysten myötä sekä raskaat alkuaineet että mustat aukot.

- Tämän vuosimiljardeja kestäneen tapahtumasarjan tuloksena syntyivät myös kaikki galaksit ja myös aurinkokuntamme sekä sen planeetat.

- Merkurius on aivan liian lähellä Aurinkoa, jotta siellä olisi koskaan voinut olla elämää. Vain Maa ja Mars ovat sillä etäisyysvyöhykkeellä, missä lämpötila mahdollistaa nestemäisen veden olemassaolon, mikä on orgaanisen elämän ehdoton perusedellytys. Lähempänä Aurinkoa vesi höyrystyy ja pakenee avaruuteen, kauempana jäätyy.

- Avaruudesta tulleista kappaleista on löytynyt niitä aminohappoketjuja, joita tarvitaan DNA:n muodostamisessa. DNA:ta osataan nykyisin valmistaa myös keinotekoisesti täysin mittatilaustyönä.

Tuossa nyt joitain aivan perustavaa laatua olevia asioita, jotka vetävät kreationismilta maton alta. Uskonnolliset satukirjat eivät ole muuta kuin satukirjoja, ne eivät ole tiedeopuksia.

Vielä lopuksi: Kuten jo aiemmin mainittiin, evoluutio ei käsittele universumin syntyä eikä kehitystä.

Veikko Vitikainen

Kyllä Denis on oikeassa. Evoluutioteoria koskee vain maapallon orgaanisen elämän syntyä ja kehityshistoriaa. Planeettoja se ei koske.
Ihminen etenee tieteessä suurin harppauksin, mutta universumin alkuperäistä
syntymää Big Bang:iä hän ei koskaan pysty demonstroimaan, koska silloin hän on jo Jumalan tontilla. Ja jos ihminen joskus siihen pystyisi, niin silloin tilannetta voidaan verrata tilanteeseen: kumpi oli ensin muna vai kana. Ja sellaista tilannetta ei ihmiselle tule koskaan lähellekään. Onhan se täysin selvä, että tieteen läpimurtojen mittasuhteita voidaan verrata esim. 1:1000000, jossa kaikkeuden tietämys on ihmisen hallussa vasta yksi miljoonasosa, luulisin.

Käyttäjän kangaro kuva
Ros-Britt Kangas

En nyt kyllä näe siitä mitään maton vetäämistä luomisteorian jalkojen alta, koska osittain ovat kyse teorioista ja malleista, jotka eivät siis kiistattomasti ole oikeiksi todettu vaan pitää kestää tulevia todisteitakin, (nk. Mercuriuksen vahva ja tuore magneettikentä ja suuri tiheys.....)
Toiseksi löydät esim. DNA löytäminen avaruudesta itsessään ei todista mitään muuta kun sen olemassaoloa jostain syystä avaruudessa, ei tue evoluutiota eikä kumoa luomisteoria.

ja kun en ole vielä syventynyt tuohon dynamoteoriaan, josta oli puhe voisin nyt samalla sitten pyytä sinulta lisää seikkaperästä selvitystä siitä ja miksi Mercuriuksen magneettikenttä ei siihen sovi......

Käyttäjän Blackjack kuva
Jaakko Mäki

Veikko, muna tuli ensin.
Nykyinen kana on ilmeisesti kesytettyjen puna-(gallus gallus) ja harmaaviidakkokanojen(g. sonnerati) hybridi joten ensimmäisen kesykanan esi-isän(g. g. domesticus) munan muni jommankumman em. lajin edustaja.

Jos haluat jatkaa eteenpäin kysymyksessä kumpi tuli ensin, niin muniminen on ollut pääasiallinen lisääntymistapa seksuaalisen lisääntymisen kehittymisestä lähtien, kova kalkkikuori pikkuhiljaa kehittyi ensimmäisten amfibien levitessä sisämaahan päin kuivempiin olosuhteisiin. relevantimpi kysymys olisi oikeastaan miten kehittyi ja milloin syntyi ensimmäinen elävä jälkeläinen(ts. muna kehittyi sisäisesti)

Pitääpä muuten tarkastella tuota..

Aki Malinen

Ei ole määritelmäkysymys eikä oikeastaan kuulu. Ne tavallaan sopivat toisiinsa, mutta eivät liity mitenkään toisiinsa. Evoluutioteoria ei selitä elämän syntyä, tosin elämän syntyä voidaan selittää evoluutioteorian avulla aina varhaisimmista yksinkertaisista itsereplikaattoreista asti. Alkuräjähdysteorian kumoaminen ei kumoa evoluutioteoriaa.

Kreationisteille tuntuu olla niin vaikea ymmärtää että tiede ei ole kaikkitietävä ja kaiken selittävä. Emme vielä mistä elämä tuli. Mutta sen selvitys onkin tieteen tehtävä.

Petri Haapa

Mitä ihmeen tekemistä merkuriuksella on evoluutioteorian kanssa. No jääköön tämä retorikseksi kysymykseksi, kun en näin hölmösti käsitteitä sekoittavan blogistin juttuja viitsi tuon tarkemmin lukea. Soon moro.

Käyttäjän kangaro kuva
Ros-Britt Kangas
Petri Haapa

Evoluutioteoria on teoria eliölajien kehityksestä. Merkurius ei ole eliölaji, se on planeetta.

Käyttäjän myyrylainen kuva
Jorma Myyryläinen

Merkuriuksella, sen iällä tai syntyhistorialla ei ole oikean nykytietämyksen mukaan mitään vaikutusta Telluksella tapahtuvaan evoluutioon. Mutta jos Kangaksella on alan tiedemiehiä parempaa tietämystä hallussaan niin hän sen meille tietämättömille toivottavasti selittää (olettaen tietenkin huomioon, että hän ottaa huomioon eri taivaankappaleilla voivan olla ja hyvin todennäköisesti onkin erilaisia ja eripituisia historioita takanaan).

Juha Lehtinen

Universumi ei ole 6000 vuotta vanha vaan ihmisen sivistyshistoria.

Raamattuun on kirjoitettu 6 luomispäivää vertauskuvallisesti. Siihen liittyy kaksi sisäistä ristiriitaa. Ensinnäkin päivän ja yön erottavat auringot yms luotiin vasta ensimmäisen "luomispäivän" jälkeen, ja toisekseen, kun ihminen luotiin kuudentena "päivänä", ei aikaisemmista päivistä ole ihmisellä empiiristä havaintoa.

Universumin ikä lienee miljoonia tai miljardeja vuosia, mutta ihmisen sivistyshistoria ei ole 6000 vuotta vanhempaa. Vanhin kulttuuri lienee sumerilainen, eli Irakin alueella kehittynyt kulttuuri, joka välittömästi tunnetaan tieteiden ja taiteiden kulttuurina.

Evoluutio on tosiasia ns. mikroevoluutiona, eli yksilöt saavat geenejä molemmilta vanhemmiltaan ja kehittyvät tai taantuvat noiden ominaisuuksien osalta.

Mutta se, että alkulimasta voi kehittyä nykyinen moninaisuus, ei ole tieteellisesti mahdollista ja siten makroevoluutiota ei voi pitää tieteellisenä tosiasiana. Sen sijaan sitä voi pitää tieteen kaapuun verhottuna uskomuksena eli uskontona.

Käyttäjän jussisalminen kuva
Jussi Salminen

Mikroevoluutio ja makroevoluutio ovat sama asia, vain mittakaava on erilainen. Siksi ei ole mahdollista hyväksyä yksi ja hylätä toinen, kun ne ovat saman mekanismin erilaisia ilmenemismuotoja.

Juha Lehtinen

Eli lisätään miljoonia ja miljardeja vuosia? Mistäs ne miljardit vuodet saadaan peliin... maapallolla täytyy myös olla todisteita miljardeistan vuosista. Niitä ei ole.

Mikroevoluutio tarkoittaa lajin sisällä tapahtuvaa ominaisuuksien vaihtelua, ilman että laji muuttuu. Makroevoluutio tarkoittaa sitä, että jonkinlainen vedessä lilluva bakteerimassa muuttuu monimutkaisiksi näkeviksi silmiksi, kuuleviksi korviksi, ja kaikeksi mitä nyt on olemassa. Makroevoluutio ei ole tieteellisesti mahdollinen ilmiö.

Käyttäjän kangaro kuva
Ros-Britt Kangas

Melkoista yksinkertaistamista.

Juha Lehtinen

Mercurius = Merkurius

Veenus = Venus

bibbang-teoria = Big Bang -teoria

Noilla voisi jo lisätä hieman uskottavuutta...

Käyttäjän kangaro kuva
Ros-Britt Kangas

jaa...johtuunee siitä että olen näitä asioista lukenut enimmäkseen englanniksi ja muuten olen alan terminologia oppinut ruotsiksi.....
Ei tässä Suomenmaassa löytyy kovin laajat keskustelut eri näkökulmineen, joutuu kyllä vähän kääntää katseensa muuhun maailmaan.

Eero Tillanen

Blogisti tarkoittanee sillä Merkuriuksen tiheyttä.

Käyttäjän weareallafricans kuva
Niklas Bergman

Creation Ministries International (CMI) is a non-profit young Earth creationist organisation of autonomous Christian apologetics ministries that promote a literal interpretation of the Book of Genesis.

http://en.wikipedia.org/wiki/Creation_Ministries_I...

Eli Kiviset ja Soraset ovat totista totta!:)

http://www.youtube.com/watch?v=ujlj1BYyHcQ

Käyttäjän kangaro kuva
Ros-Britt Kangas

Huomautan ettei tämä ole ainoa sivusto ja yhteisö vaikka tästä tällä kerta sain vinkin......asian hämmentävä vaikutus tieteelle on kyllä nähtävissä muissakin kirjoituksissa, epävarmoineen selvityksineen.

Käyttäjän weareallafricans kuva
Niklas Bergman

Kyllä nämä kreationisti "tiedemiehet" tiedetään...

Origin of species - Science Fail

http://www.youtube.com/watch?v=YfucpGCm5hY

Käyttäjän deviationcore kuva
Tuomas Rimppi

Huomauttaisin, että oman uskottavuutesi kannalta olisi parempi jos tulevissa blogipäivityksissäsi välttäisit nuoren maan kreationismia mainostaville sivuille johtavia linkkejä. Niillä on tapana saada aikaan melkoista silmien pyörittelyä yleisön keskuudessa. :)

Se on katsos hieman samantyyppinen asia kuin joku länsimaalaisia tapoja kritisoiva muslimi löisi linkin artikkeliin, joka sijaitsee Al Qaedan kotisivulla.

Käyttäjän KalleSalo kuva
Kalle Salo

Tekstin läpi plärättyä voisin kirjoittaa tähän kuvaelman autenttisesta reaktiostani, mutta kuten muutkin, jätän sanomatta poliittisen korrektiuden paineessa.

Olen monesti kuullut neuvon, ettei pidä puhua muille sellaisista asioista mistä ei itse ymmärrä yhtään mitään, eikä käyttää sanoja joita ei itsekään ymmärrä, eikä edes osaa kirjoittaa oikein. Toisin sanoen ei kannata pitää muita yhtä hölmönä kuin itse on. Tämä on todella hyvä neuvo, ja sitä noudattamalla säästyy kätevästi typeryksen maineelta. Siis taianomaisesti jopa silloin jos sattuu vähän olemaan.

Siis ei millään pahalla, kerta kaikkiaan. Nämä asiat vain tekee mieli kirjoittaa tähän reaktiona tekstiin.

Käyttäjän kangaro kuva
Ros-Britt Kangas

Ihan vapaasti.... ;)

Mutta on kyllä ihan hyvä puhuakin asioista vaikkei kaiken ymmärtää, viisaiden seurassa silloin viisastuu, vaikkei aina viisaita löydykään seuraksi..

Käyttäjän kangaro kuva
Ros-Britt Kangas

Hölmöys sekin, ettei tajua milloin kirjoittaja joutuu käyttäämään vierasta kieltä tai ettei koskaan voi kirjoittaa yhtä sujuvasti ja oikein jollei hallitse kieltä äidinkielen tasolla. Eikä blogimaailman edusta sen tasoita foorumia että ihan kielitarkastuksia käyttäisi.

(Mutta tunnustan toki että teksti tuli kirjoitetuksi nopsasti, jolloi ei edes ne virheet jotka useampien oikolukujen aikana saa poistetuksi)

Että "älä pidä ihmistä yhtä hölmänä kuin itse on" olisi jokaisella hyvä muistaa.

Käyttäjän anttialfthan kuva
Antti Alfthan

Vaikuttaa siltä että tässä ollaan panemassa vanhat kunnon luonnonlait ja hyvästi matematiikkaakin remonttiin ja uuteen uskoon.

Käyttäjän kangaro kuva
Ros-Britt Kangas

MIten luonnonlait tästä tuisi uhatuiksi?

MIten käy matemaattinen yhtälön jos tuntemattomia muuttajia on liikaa?

pekka numminen

"Miten käy matemaattinen yhtälön jos tuntemattomia muuttajia on liikaa?"

Keksitään satuhahmo joka on kaiken takana?

Käyttäjän kangaro kuva
Ros-Britt Kangas

Vastausta ei tullut.

Autetaan: Matemaattinen yhtälö jossa on liikaa tuntemattomia muuttajia, ei voida ratkaista loppuun asti

Eikä saa oikeata vastausta (väärän kyllä)
jättämällä osa muuttajista pois,
tai
yksinkertaistamalla erilaisia muuttajia samaksi
tai
keksimällä osa muuttajille valmista vastausta
tai
millään muullakaan epätoivoisella yrityksellä

Haluan siis vain että kunnolliset matemaattiset säännöt palautetaan myös evoluutioteoriaan.

Petri Haapa

Jos muuttujia on liikaa, niin silloin tietenkin yhtälöä ei voida ratkaista. Tämän tietää matematiikan opettajaksi opiskeleva tyttärenikin. Kreationistien tapa ratkaista asia on lisätä yksi GDI-muuttuja peliin ja voilá - se on ratkennut

Käyttäjän jlinjama kuva
Jussi Linjama

Suomessa noudatetaan Suomen lakeja, eikä fysiikanlakeja, eikä fysiikanlakien rikkomista ole edes määrätty rangaistavaksi. Siis mitään syytä huoleen ei ole.
Mitä taas matematiikkaan tulee, niin pienet puutteet sillä saralla tulevat kuitatuksi sillä, että mahdollisuudet tulla valituksi ministerin virkaan kasvavat oleellisesti.

Käyttäjän kangaro kuva
Ros-Britt Kangas

Leikitään hetken sillä ajatuksella että Luoja olisi luonut kaiken luomiskertomuksen mukaisesti.

Tiede yrittää selittää maailman ja elämän syntyä tieteellisillä keinoilla.

Milloin ja miten tiede löytäisi totuuden nykyisen tiedetradition avulla,, MIKÄLI tämä olisikin totuus, eikä nyt esitettöyä evoluutiota?

Onko tiede todistanut kiistattomien tosiasioiden (havannoittavissa ja testattavissa, tarvittasessa toistamiseen, olevia tosiasioita) Luojaa ja luomisteroia mahdottomiksi?

Käyttäjän jussisalminen kuva
Jussi Salminen

Luomisteoriaa ei tosiaan ole todistettu mahdottomaksi. Eipä ole todistettu mahdottomaksi sitäkään, ettei ikkunalaudallani istu juuri nyt keijukainen. Mutta tiede ei toimikaan noin, vaan asioita todistetaan todellisiksi. Jos tällaisia todisteita ei ole, oletetaan, että kyseinen väite ei pidä paikkaansa. Jos esiin tulee uusia todisteita, tämä oletus muuttuu, ja tämä onkin tieteen ja uskonnon olennaisimpia eroja.

Käyttäjän kangaro kuva
Ros-Britt Kangas

Itse asiassa kaikki todistetut kiistamattomat faktat edelleen sopivat ja tukevat hyvinkin luomisteorian; ja yhä enemmän sen mukaan kuin tiede kehittyy, samoin kuin monet muutkin Raamatun "väärät" väitteet ovat hävinneet siltä listalta kuin tiede on edennyt ja hupsista vähin äänen tullut samaan tulokseen.

Kaikki ristiriidat ovat peräisin evoluutiotieteeseen hyväksetyistä perusolettamuuksista ja siitä johdetuista "faktoista".

Käyttäjän teresammallahti kuva
Tere Sammallahti

Tarkastellaanpas Ros-Britt vähän tätä luomiskertomusta faktojen valossa.

"Ensimmäisenä päivänä hän loi valon
Toisena päivänä hän loi taivaan
Kolmantena päivänä hän erotti maan vesistä sekä loi kasvit
Neljäntenä päivänä hän loi auringon, kuun ja tähdet
Viidentenä päivänä hän loi meren elävät ja linnut
Kuudentena päivänä hän loi maaeläimet, sekä miehen ja naisen
Seitsemäntenä päivänä, sapattina, Jumala lepäsi ja pyhitti päivän lepopäiväksi"

Luomiskertomuksessa siis väitettään, että valo on ollut ensimmäisenä. Mikä fakta tukee tällaista väittämää?

Jos taivaalla tarkoitetaan Raamatussa tätä meidän planeettamme taivasta, niin Raamattu on väärässä. Jos se taas tarkoittaa sitä jumalanne taivasta, niin sellaisestahan ei ole ensimmäistäkään todistetta, vieläkään.

Kolmantena päivänä luotiin kasvit ja erotettiin maa vesistä. Ilman Aurinkoa tällä planeetalla ei olisi sulaa vettä, kaasukehää saati kasveja. Tässäkin kohdassa Raamatun kirjoittaja arvasi pieleen.

Neljäntenä päivänä oli vuorossa Aurinko, kuu ja tähdet. Tosin Aurinko on tähti, asia minkä alakouluikäinen tietää vuonna 2012, mutta ei tiennyt Raamatun kirjoittamisen aikoihin. Puhumattakaan tietysti siitä tosiasiasta, että Aurinko ja suurin osa näkyvistä tähdistä on vanhempia kuin planeettamme, joka myytin mukaan on jo tässä vaiheessa luotu. Taas metsään.

Merieläimet ja linnut. Tietysti nykyään tiedämme, että elämä sai alkunsa merissä, mutta ei suoraan eläinten mudossa. Linnut tulivat huomattavasti myöhemmin, vasta elämän siirryttyä maalle ja hirmuliskojen kuolemisen jälkeen.

Maaeläimet, miehet, naiset. Maaeläimet ovat itse asiassa kehittyneet ennen lintuja. Ihminen on kehittynyt vasta huomattavasti lintujen jälkeen. Elämä siirtyi maalle miljoonia vuosia ennen ensimmäistäkään kädellistä saati sitten ihmistä. Oikeastaan kaikki tämän "päivän" kohdat menevät ympäröivien päivien kanssa täysin ristiriitaisesti. Mikä on sinällään hämmästyttävää, koska luulisi Kaikkivaltiaan inspiroimien aikalaiskirjoittajien vetävän edes TUURILLA yhden jutun oikein.

Ottamatta kantaa siihen miksi kaikkivaltiaan ja kaikkivoipaisen olennon pitäisi levätä, on turvallista sanoa, että luomiskertomus täysin irrallaan kaikista ihmiskunnan selvittämistä faktoista. Mitä enemmän opimme maailmankaikkeudesta, sen naurettavammilta tällaiset luomiskertomukset kuulostavat.

Joten kerrotko meille, Ros-Britt, että millä ihmeen logiikalla väität tieteen vahvistavan luomiskertomuksen todenperäisyyttä?

Käyttäjän JuusoMarttila kuva
Juuso Marttila

Teren kommenttiin pieni korjaus: Raamatulla ei ole "kirjoittajaa", vaan se on suurimmaksi osaksi kokoelma suullista traditiota, vanha testamentti varsinkin.

Veikko Vitikainen

Jussi jättää yhden vaiheen väliin!!! Jos ihminen alkaa tieteellisesti tutkia jotakin ilmiötä, jota ei aiemmin ole tunnettu. Niin aivoissa on syntynyt ennen sitä usko ilmiön olemassaoloon. Tähän uskoon luotetaan niin kauan kuin se on tieteellisesti todistettu. Ei voida tutkia ilmiötä ennen kuin luodaan teoria mitä ollaan tutkimassa.

Paras esimerkki tästä on Gernissä äskettäin löydetty Higsin hiukkanen. Koska
tutkijoiden mukaan avaruuden sisältämästä massasta puuttui jotain ennen tuntematonta materiaalia, niin uskottiin että voidaan tieteellisesti todistaa tuon tuntemattoman aineen olemassaolo. Ja niinhän siinä sitten kävikin.

Petteri Forsten

@Veikko Vitikainen

Hmm, että usko tekee ajatuksen, joka antaa innoituksen tieteen tekemiselle?

Minulle on kyllä riittänyt ihan omien aistien antamat elämykset. Riittää että ihmettelee miksi aurinko liikkuu kuin liikkuu, mikä saa kasvin kasvamaan, miksi veri hyytyy kehon ulkopuolella mutta ei sisällä. Siis ne aistit antavat sytykkeen tieteen teolle ja aivot sitten jatkavat jos kiinnostusta riittää.

Tieteen teoria lyhykäisyydessään. Havainto jostain tapahtumasta, hypoteesi miten se toimii, testataan hypoteesi (se vaikein juttu), tulosten analysointi ja hypoteesin korjaaminen.

Käyttäjän teresammallahti kuva
Tere Sammallahti

"Leikitään hetken sillä ajatuksella että Luoja olisi luonut kaiken luomiskertomuksen mukaisesti."

Ethän sinä muuta leikikään, sehän teksteissäsi on vikana. Sama vika on näissä lainaamissasi kreationistien höpötyksissä. Premissinne on aina ja poikkeuksetta se, että Jumalanne on luonut kaiken ja sen pohjalle rakennetaan sitten teorioita ja "tiedettä". Oikea tiede lähtee siitä, että emme tiedä, mutta tutkimme.

Kun jotain ei pystytä selittämään sinun järkeesi käyvällä tavalla, niin toteat, että "jumalan työtä". Tämä on tyypillinen "aukkojen jumala"-teoria, joka on jo loogisella päättelyllä todettavissa epäluotettavaksi metodiksi asioiden selittämiselle.

Käyttäjän onnioksanen kuva
Onni Oksanen

Raamatun luomiskertomus on todistettu vääräksi. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että mitään jumalaa ei voi olla olemassa.

Petri Haapa

"Milloin ja miten tiede löytäisi totuuden nykyisen tiedetradition avulla,, MIKÄLI tämä olisikin totuus, eikä nyt esitettöyä evoluutiota?"

Popperkos sen ajatuksen falsifikaatioperiaatteesta ensin toi julki? No, joka tapauksessa erinomainen periaate. Tieeellisen teorian pitää olla falsifioitavissa, vain siten tieto maailmasta lisääntyy

Juha Kuittinen

Evoluutioteoria voi olla osa Jumalan suunnitelmaa me ei vaan sitä älytä miten se siihen soveltuu. Lähtökohtahan on, että Jumala on luonut taivaan, maan,ihmisen ja eläimet.

Käyttäjän kangaro kuva
Ros-Britt Kangas

Totta, mutta nyt kun tiede etenee -ja toivottavsti korjaa itseänsä myös kipeällä kohdalla- näyttää toki yhä enemmän siltä ettei tarvitse sovittaa Jumalan luomistyötä evoluutioteroiaan, josta löytyy yhä enemmän vääräksi todistettua kohtaa, vaikka niitä kovasti yritetä selitellä....

Käyttäjän teresammallahti kuva
Tere Sammallahti

Huomauttaisin sinulle, että tiede on korjannut vallitsevia käsityksiä. Sinä, Ros-Britt, edustat niitä käsityksiä, joita tiede on murskannut jo vuosisatoja. Arvuuttelut maan muodosta, maailmankaikkeuden kehityksestä ja ihmisen evoluutiosta, on sittemmin havainnoitu aivan erilaisiksi kuin Raamattu antaa ymmärtää.. Sinun kaltaisesti puskista ampujat ja arvuuttelijat kirjoittivat Raamatun, jonka sisältö on sittemmin osoittautunut täydeksi humpuukiksi.

Tiede siis on jo korjannut eikä takaisin ole menemistä vaikka kuinka toivoisit.

Käyttäjän kangaro kuva
Ros-Britt Kangas

Nän on tieteen kohdalla, sitä mukaan kun uussia tutkimustuloksia saadaan, tiede korjaa itseänsä, aivan niin kuin tiede kuuluukin tehdä.

Sen mukaan kuin tiede menee eteenpäin on myös Raamatun väitteestä yhä enemmän jouduttu poistamaan "teiteellisesti väärin -listalta", mutta siitä ehkä sitten et olekaan tietoinen.

Käyttäjän kangaro kuva
Ros-Britt Kangas

Taitaa siis olla kommentoijien mielestä juri niin kuin olen pohtinutkin: Tiedealojen diskurssi sulkee tieteen ulkopuolelle kaikki tieteelliset tutkimukset ja teoriat jotka eivät tukee perusoletuksena evoluutiota ja/ tai universium syntyä alkulimasta. Ei vähiten Suuronen on tätä todennut toistuvasti kommenteissa. Kysynkin: mikä antaa evoluutioteorialle sitä etuoikeutta?

Käyttäjän jussisalminen kuva
Jussi Salminen

Olet ymmärtänyt väärin. Tieteen diskurssiin pääsevät kyllä mukaan kaikki, kunhan argumentoidaan tieteen kielellä. Tieteen ominaisuuksia ovat objektiivisuus, kriittisyys, testattavuus, itsekorjaavuus, autonomisuus ja edistyvyys. Kreationismilla ei näitä ominaisuuksia ole, ja siksi se ei ole tiedettä, vaan uskontoa. Jos olet sitä mieltä, että maailmankaikkeus on 6000 vuotta vanha, ei muuta kuin todisteet tiskiin.

Käyttäjän kangaro kuva
Ros-Britt Kangas

Tieteen hyväksytetyt ominaisuudet ovat määritelty niin ettei ole mahdollista päättyä samoihin tuloksiin kuin esim. Raamattu, koska silloin syytetään ominaisuuden rikkoamisesta, vaikka itse tulokset olisivat täysin kyseisillä kriteereillä saatu. Toisinaan ei myös kaikki hyväksytty tiede valitettavsti on tuotu kriteeriä tiukasti käyttäen.

Käyttäjän jussisalminen kuva
Jussi Salminen

Tieteen ominaisuuksia ei ole "hyväksytetty" missään komiteassa, ne vain ovat semmoisia. Mikään ei estä tutkimuksen tuottavan tulokseksi sitä, että maailmankaikkeus on 6000 vuotta vanha. Tällaisia tuloksia ei vain ole saatu, mistä on luonnollista päätellä, että maailmankaikkeus ei ole 6000 vuotta vanha.

Käyttäjän kangaro kuva
Ros-Britt Kangas

Ei diskurssista päätetään millään pöydän äärellä, sen lait toimivatkin osittain tiedostamattomasti.

Onko sinun hyväksymästä tieteestä voitu esittää todisteita 6000vuoden vanhasta maailmankaikkeudesta? Sitähän ei sovi olettaa eikä siihen etsiä tukea. Objektiivisuudesta huolimatta. Myöskin tieteellisesti esitetyt seikat jotka tukevat maapallon -mahdollisesti maailmakaikkeudenkin- suhteellisen nuori ikä on hyljetty teiteestä, koska eivät täyttävät sen asettamat premissit vaan syytetään siitä että perustuisi uskomuksiin.

Käyttäjän kangaro kuva
Ros-Britt Kangas

Näin sanoo esim professori Sanford, arvostettu professori mutta tiesi miten olisi voinut käydä jos hän tutkimuksissaan löysikin jotain ei-toivottavaa.

"Late in my career, I did something which for a Cornell professor would seem unthinkable. I began to question the Primary Axiom. I did this with great fear and trepidation. By doing this, I knew I would be at odds with the most “sacred cow” of modern academia. Among other things, it might even result in my expulsion from the academic world."

http://www.uncommondescent.com/intelligent-design/...

Mutta tekö tiedätte paremmin kuin ne joiden kohdalla asia on tai ollut ajankohtainen?? Ei kuulosta uskottavalta -eikä anna uskaltavuutta itse tieteen väitteestä "kaikki tutkimukset ja tulokset todistavat hypoteesimme oikeellisuutta

Pekka Liimatainen

Hyvä kirjoitus.
Olen jo aikoja sitten todennut saman, evoluutio on vain sellaisten sokeiden oppi, jotka eivät millään voi tunnustaa että jokin korkeampi voima, Jumala on kaiken tehnyt.
Ja sen voi nähdä kaikesta, jos ei -halua- olla sokea!

Käyttäjän veikkonen kuva
Veikko Sorvaniemi

Maailmassa on tuhansia luomismyyttejä. Minun suosikkini on afrikkalainen jumala Mbombo, jonka maailmassa oli täynnä vain vettä ja pimeyttä. Erään kerran Mbombon vatsa tuli kipeäksi ja hän oksensi. Tuosta oksennuksesta syntyi maa, kuu ja aurinko. Aurinko haihdutti vettä ja esiin tuli maata. Mbombo oksensi vielä toisenkin kerran ja siitä syntyivät ihmiset, eläimet kasvit ja taisivat samalla syntyä tähdetkin.

Evoluutiotiede ei tutki myyttejä ja siksi tiedemiehet eivät ole edes tutkineet tätä Bakuba-heimon teoriaa maailmansynnystä. Ei edes vaikka ovat sitä mieltä, että ihmislaji on lähtöisin juuri tuolta tienoilta jolla bakubat ovat.

Käyttäjän JuusoMarttila kuva
Juuso Marttila

Niinpä. Miksiköhän kreationistit liputtavat vain kristinuskon/juutalaisten luomisoppia? Mikä vika esim. kalevalaisessa myytissä mättää?

Käyttäjän pasipulkkinen kuva
Pasi Pulkkinen

Evoluution ja kulttuurievoluutiosta tehtyjen havaintojen kautta voidaan selittää jumala selväjärkisesti. Toisin päin yritettäessä joudutaan luopumaan terveestä järkeilystä.

Kari Laine

Onneksi kaikkea ei ole tieteellisesti todistettu, koska olisi sietämätöntä, jos ei enää pääsisi kinastelemaan teorioista. Pahimmassa tapauksessa voisi joutua vaan nauttimaan olemassaolosta.

Käyttäjän HermanniHermannsson kuva
Hermanni Hermannsson

Kristinusko on paras:::::D:D:D:D
ja narnia:D::::::::D ja ES:D:D:DDDD

Käyttäjän kangaro kuva
Ros-Britt Kangas

"Skrattar bäst som skrattar sist..."

Käyttäjän HermanniHermannsson kuva
Hermanni Hermannsson

Pakko ruotsi on paras::::::D:D:D
Ja homous:D::D:::D
Ja uskonto:::D:D:D
JA harri potteri:D:D:D:D:

Mikko Oinonen

Voi hyvä ihme, eikä edes Jeesuksen tekemä. Tiede perustuu juurikin siihen, ettei kaikkea voida vielä selittää. Mitäs sinä luulet, että siellä CERNissäkin tapahtuu? Pyöritellään peukaloita, kun kaikki tässä maailmassa on jo todistettu?
Totta kai tiede kohtaa välillä asioita, joita se ei pysty selittämään. Näille tapahtumille annetaan hypoteeseja, joita sitten ruetaan tutkimaan mahdollisuuksien mukaan. Ei kvanttiteoriakaan vain tärähtänyt maailman ensimmäisen fyysikon päähän, vaan se kehittyy matkan varrella (kuten Higgsin bosoni), mutta siihenkin täytyy löytää todisteet.

Käyttäjän kangaro kuva
Ros-Britt Kangas

Juuri tämän takia tiede ei saisi automaattisesti sulkea osa vaihtoehtoista pois, vain sen takia etteivät sovi hypoteesiin. Minusta ei myöskään ole kovin hyvä selitysmalli kun/ jos blogissa esitetyssä esimerkissä kaikki uudesta tiedosta selittämättömäksi tulleet kohdat kuitetaan sillä että jokin tuntemattoma objekti on joskus tuntemattomalla ajankohdalla törmännyt ja aiheuttanut milloin mitäkin ilmiötä. Näin voisi teoreettisesti tietysti olla, mutta ei siihen saa tyytyä jollei lyödy siihen muitakaan viitteitä. Itsekorjaantuva tiede pitää tässä kohdassa kysyä itseltään mikäli teoriassa on jotain perustanlaatuista virhettä, ja pyrkiä korjata sitä.

Mikko Oinonen

En nyt halua halventaa, mutta eikös kreationismi perustu juurikin olettamukseen, että joku joskus on ehkä luonut maailman huviksensa? En ymmärrä miksi tämä hypoteesi olisi sen parempi, kuin että joskus on voinut iso taivaankappale osua Merkuriukseen.
Tiede ei myöskään heitä teorioita tai hypoteeseja roskakoriin, jos ei niitä ole (sillä hetkellä) todettu vääriksi. Ja koska maapallon tiedetään olevan vanhempi kuin 6000 vuotias, ei ole mitään järkeä rueta miettimään, onko hela universumi nuorempi kuin maapallo.

Käyttäjän kangaro kuva
Ros-Britt Kangas

Siinä pointti onkin. Mikäli universium todettaisiin luultua nuoremmaksi, maapallokaan ei voi olla sen vanhempaa.

Itse asiassa nuo aikamääritteet ovat oma tarinansa, jossa runsaasti perusolettamuksia on jouduttu käyttämään. Mikäli niisä on virheitä koko kyseiseen ikään rakennettu kehitys joutuisi tulkistemaan uudestaan.

Voinen todeta että pitkä aikajana on loooginen johtopäätös evoluutioteorian perusolettamuksesta siitä että kaikki elämä on kehittynyt itsestään aikojen kuluessa, ja ennen sitä vielä alkuräjähdysteorian perusolettamus jonkinlaisesta alkuräjähdyksestä siihen todellisuuteen, jota nykyaikana voi tutkia ja todeta kiistattomaksi.
Meillä on siis käsillä
a)nykyään tutkittavissa todellisuus -josta voi löytyä kiistattomia tosiasioita (edellyttäen että myös välineet ja menetelmät ovat kaikin osin sopivia ja oikeita)
b) perusolettamuksia jotka pidetään oikeina, muttei voida silti kiistattomasti todeta havannoinnilla, ja toistuvilla testaamisella. nÄmä ova tvälttämättömiä jotta ei synny liikaa tuntemattomia muuttajia, mutta oletettuä todennäklöisyyttä huolimatta näissä voi olla virheita, mitkä ovat kohtalokkaita koko hypoteesin rakentamiseen ja testaamiseen ja näin ollen teorian kannalta
c) hypoteesit jotka näiden avulla selittää miten asiat ovat kehittynyt nykyiseen havaittavissa olevaan tilanteeseen; riittävän tukea saaneet hypoteesit hyväksytetään teoriaksi ja faktaksi.

Evoluutiota tutkiessa itse perusolettamus että kaikki on kehittynyt itseänäisesti ilmaön Luojaa pidetään kiistämättömänä vaikka ei sitä takemmin harkittuna ole. NÄin ollen myös tästä voidaan loogisesti johtaa mm. että aika on ollut ääräettömän pitkän. Sitten aletaan oletettua (muttei tutkittavissa ja havannoitavissa olelvia) kehitysvaiheita sijoittaa pitkään aikajanaan. Mahdolliset kehitykset myös johdetaan ainoastaan nykyään havatuista faktoista, eri oletusten avulla.

Mikäli ei oleta että kehitys on tapahtunut itsestään, mitään ei edelleenkään täydell varmuudella todistaa biljoonia vuosia olemassaoloa.

Siin määrin mitä mittausmenentelmiä käytetään niiden käyttämahdollisuuksien puitteessa, on tiedostavaa kriittisen analyysin yhteydessä että nekin perustuu osin nykyaikaiseen mittaustuloksiin ja oletukseen että samat asiat pätevät myös menneisyydessä ja muissa olosuhteissa (tosin osa menetelmsätä perustuvat myös siihen että tietyt olosuhteet ovat olleet aina samanlaiset -nk. esim.aineiden pitoisuus ilmakehässä tai auringonvalon voimakkus.

Käyttäjän jussisalminen kuva
Jussi Salminen

Tieteessä ei automaattisesti suljeta pois yhtään mitään, vain sellaiset hypoteesit, joille ei ole saatu todisteita. 6000 vuotta vanha maailmankaikkeus on yksi tällainen hypoteesi. Maan ja maailmankaikkeuden ikää on tutkittu ainakin pari vuosisataa ihan tosissaan, ja kummankin iän on havaittu olevan paljon, paljon enemmän kuin 6000 vuotta.

Käyttäjän kangaro kuva
Ros-Britt Kangas

Arkeologiassa esitetään joskus muistutuksena ja varoituksena kysymyksen/toteamuksen "löydöt toteuttavat etsijän tahtoa" jolla halutaan painottaa kysymyksenasettelun ja odotuksen vaikutuksia siihen, mitä kaivauksissa ja inventoinnissa löydetään. Historiantutkimuksissa ollaan jatkuvasti painottamassa miten jokaista tulkintaa heijastaa myös tutkijan omat käsitykset ja lähtäkohdat ym. ominaisuuksia.

Ei ole kaukana epäilys siitä että myös evoluutiosta vakuuttuneet tutkijat alalla kuin alalla huomaamatta joutuvat tilanteisiin, joissa löydöt ja tulokset "toteuttavat heidän tahtonsa", elikä nähdään se mitä haluta nähdä paljon helpommin kuin sitä mitä ei haluaisi huomata.

Käyttäjän anttialfthan kuva
Antti Alfthan

Minulla on loppututkinnossani Suomen ja Skandinavian approbatur, mutta olen valmistunut matemaattis-luonnontieteelliseltä osastolta. Osallistuin myös proseminaariin cum laude -opintoja varten mutta ne jäivät kesken kun lähdin tutkimuskeikalle merelle. Proseminaariesitelmän kerkisin kuitenkin valmistella ja pitää.
Tuolloin LuK-vaiheessa, vihreänä mutta jonkin verran luonnontieteissä käytettyjä menetelmiä ja lähestymistapaa tuntevana minua hämmästytti vastaan tulevien arkeologian alan pikku tutkimusten taso - tuolloin. Perusteluna käytettiin tiettyjen auktoriteettien tulkintoja, primäärimateriaalin itsenäinen tarkastelu jäi sivuun. Nuori geologinplanttu luki noita äimän käkenä. - Ja kuitenkin Englannissa olin aikaisemmin samana vuonna ollut aivan erilaisessa ympäristössä: tiukkaa primääriaineiston keruuta ja järjestelyä, ei ennenaikasta spekulointia, tutkijat - arkeologit, paleontologit ja antropologit eivät kumartaneet auktoriteetteja.

Varmasti Helsingissäkin arkeologian tutkimus on nykyään aivan muuta kuin tuolloin, tuo kokemus vain tuli mieleen kommentistasi.

Historiatutkimukseen en ota kantaa kun en ole alaa opiskellut. Olen vain utelias historian harrastaja.

Käyttäjän jussisalminen kuva
Jussi Salminen

Jääskeläinen: "Virheen löytyminen osoittaa, ettei tiede ole ollut oikeassa, mutta ei sitä, että tiede nyt olisi oikeassa."

Ei tietenkään. Tiede tarjoaa vain parhaita toistaiseksi tiedossamme olevia selityksiä erilaisille ilmiöille. Kuten edellä kerroin, yksi tieteen ominaisuuksista on edistyvyys.

"Se, ettei havainto johda tieteen hylkäämiseen, osoittaa, ettei falsfikaatiokriteeriä käytetä tässä tilanteessa tieteeseen."

Tiede on metodi, ei teoria. Teorioita falsifioidaan.

Käyttäjän JukkaHalttunen kuva
Jukka Halttunen

Alkuperäinen teksti on varmaankin tyhmintä, mitä olen koskaan internetistä lukenut. Sinänsä älytön jatkokeskustelu jakautuu kiinnostavasti sukupuolien välillä. Naiset yrittävät vielä epätoivoisesti jatkaa jo alun perin täydelliseen väärinymmärrykseen perustuvan väittämän puolustelua. Kaikki järjen äänet ovat miehiä. Mitä tämä kertoo sukupuolten välisistä eroista?

Käyttäjän TaruJousia1 kuva
Taru Jousia

MItäkö kertoo sukupuolten välisistä eroista? Sitä että, on runsaasti miehiä, jotka osallistuvat tähän keskusteluun ja vähän vähemmän naisia.

Seppo Hildén

"Kaikki järjen äänet ovat miehiä. Mitä tämä kertoo sukupuolten välisistä eroista?"

Jukka, ainakin sen, että Ilta-Sanomien uutiseen "Naiset ovat älykkäämpiä kun miehet" kannattaa suhtautua tietyllä varauksella.

Käyttäjän MariaMorri1 kuva
Maria Morri

Kertoo sen, että fiksut naiset eivät viitsi osallistua tällaisiin hedelmättömiin vääntöihin jokaisen ajattelukyvyttömättömän ameeban kanssa. Huomaatko, kaikki seinälle puhujat täällä ovat miehiä! ;D

Seppo Hildén

Maria, taisit juuri ilmoittautua ei-fiksuksi.

Jukka Mäkinen

Ja samalla leimasit Ross-Britin ja Ritvan myös. :D

Käyttäjän MariaMorri1 kuva
Maria Morri

Niin, huomaatkos, en minä ole tehnyt kerrassaan mitään väitteitä omasta älykkyydestäni. Tiedän, etten tiedä paljoakaan. ;) Samaa ei valitettavasti voi kaikista sanoa!

Käyttäjän vik kuva
Virpi Kauko

Jukka Halttunen:
"Naiset yrittävät vielä epätoivoisesti jatkaa jo alun perin täydelliseen väärinymmärrykseen perustuvan väittämän puolustelua. Kaikki järjen äänet ovat miehiä. Mitä tämä kertoo sukupuolten välisistä eroista?"

Siis mielestäsi {naiset} = {Ritva Puolakka, Risto Jääskeläinen, Pekka Liimatainen}? Mitähän tämä kertoo Halttusen tilastollisesta päättelykyvystä? :-D

Blogissa oli kommentteja jo yli 200 kun sen ekan kerran huomasin. Mm. Jussi Salminen, Janne Salonen Tere Sammallahti ja monet muut ovat jo kommentoineet fiksusti. Ei minulla ole tähän mitään uutta lisättävää.

Olen väitellyt kreationistien kanssa usein. Se on sikäli turhauttavaa puuhaa, että he harvoin vastaavat heille esitettyihin kysymyksiin vaan vain toistelevat jostakin amerikkalaiselta kreationistisivustolta lukemaansa palturia, jota eivät itsekään ymmärrä. Nytkin Kankaalta ja hänen joomiehiltään ja -naisiltaan on kysytty monta kertaa mm., että mikä siinä Merkuriuksessa nyt muka on ristiriidassa evoluution kanssa. Ei ole yllättävää, etteivät he osaa vastata.

Käyttäjän kangaro kuva
Ros-Britt Kangas

Tähän on selkeästi vastattu, joskin nyt tämä Mercurius-uutinen vain käytin esimerkkinä miten uudet tiedot saattavat antaa viitteitä siitä että jotain perustavanlaatuista teoriassa pitäisi miettiä korjattavaksi eikä vain aina jokaisen yllättävän löydön takia lisätä jotain epämääräisiä selityksiä. Joten keskustelun avaamiseen riitti ihan hyvin sieltä sivusta saatua vinkkiä -kävin kyllä muutamaa tiedeartikkeleita lukemassa veratailevassa mielessä.

Mutta kysymykseesi: MIkäli Mercuriuksen yllättävät ominaisuudet viittavat siihen että maailmankaikkeus on oletettua nuorempaa, maanpäällisen elämän kehitys on täytynyt tapahtua lyhyemmässä ajassa, ja se puolestaan vaati evoluutioteoriasta korjaamista. Onko ollut riittävästi aikaa hitaaseen kehitykseen lähes ei mistään?

Käyttäjän vik kuva
Virpi Kauko

Ros-Britt:
"MIkäli Mercuriuksen yllättävät ominaisuudet viittavat siihen että maailmankaikkeus on oletettua nuorempaa, maanpäällisen elämän kehitys on täytynyt tapahtua lyhyemmässä ajassa, ja se puolestaan vaati evoluutioteoriasta korjaamista."

Eihän tuo ollut vastaus siihen mitä kysyttiin. Mitkä Merkuriuksen ominaisuudet viittavat maailmankaikkeuden luultua nuorempaan ikään, miten, miksi?

Maanpäällinen elämä on kehittynyt Maassa, täysin riippumatta siitä onko Merkuriusta olemassakaan. Maapallon ikä on useiden erilaisten havaintojen perusteella noin 4.6 miljardia vuotta. Jos väität että joku Merkuriuksesta tehty havainto nyt yhtäkkiä kumoaakin nämä kaikki muut havainnot ja päätelmät, niin sinun pitäisi osata edes vähän kertoa, mihin tämä ajatus mielestäsi perustuu.

Käyttäjän LiekkiLoviatar kuva
Satu Tolvanen

Nyt on pakko kyllä kommentoida näin biologian asiantuntijana... Onko blogin kirjoittajalle selvää, mitä evoluutio? Siihen eivät kuulu Merkuriukset eivätkä Big Bangit. Käsitteen voi vaikka googlata jos ei nyt äkkiseltään satu muistamaan. Samoin ihmetyttää, ovatko kreationistit eläissään avanneetkaan raamattua, edes kohdasta "luomiskertomus".

Kun otetaan lähtökohdaksi kreationismi ja aukaisen tuosta kirjahyllystä raamatun jo ensimmäinen sivu vilisee asiavirheitä kun ajattelee terveellä, kriittisellä järjellä ja logiikalla. Esimerkiksi, kuinka valkeus (päivä) luotiin jo ensimmäisenä päivänä, vaikka auringonvalo (luotiin vasta kolmas päivä) tekee päivästä kirkkaan ja yöstä pimeän? Miten ihmeessä yhteyttävät kasvit (hedelmäpuut, ruohot ym.) tupsahtivat maailmaan ennen auringon luomista (toinen päivä, kolmas päivä), kun ne tarvitsevat auringonvaloa yhteyttämiseen ja hedelmien tuottamiseen? Entä kuinka linnut luotiin ennen liskoja (neljäntenä päivänä), vaikka fossiilitietojen ja DNA-analyysien mukaan ne ovat kehittyneet juurikin maalla elävistä liskoista (jotka luotiin vasta viides päivä)? Kuinka ensimmäiset ihmiset ja eläimet välttyivät sukusiitoksen aiheuttamalta degeneroitumiselta, kun lajin sukupuolet lisääntyivät keskenään ja jälkeläiset olivat sukua toisilleen ja lisääntyivät edelleen? Luulisi nyt jopa sairaanhoitajapuolella opetettavan sukusiitoksen merkityksestä perinnällisten sairauksien ilmentymiseen ym.

En oikeasti ymmärrä, miten päin tuota luomistarinaa pitää katsoa, että siitä saa tieteellisen tai kreationistisen uskon mukaisen todisteen elämän synnystä. Ihan puhtaalla järjellä ajateltuna kyse on tarinasta, jolla ihmiset ovat yrittäneet selittää maailmaa ennen varsinaisen tieteen syntyä. Yhtä hyvin voin väittää Kalevalan luomisopin olevan oikeassa ja että maailma on luotu sotkan munasta, koska universumin on todistettu olevan munanmuotoinen.

Käyttäjän kangaro kuva
Ros-Britt Kangas

Opetettu tieto joskus sokaista. Entäs jos Luoja on kaiken luonot, myös luonnonlait ja lainalaisuudet. Ehkä sitten ei järjestys olisikaan oletettua.

Biologin asiantuntija, miten käy evoluution jos universium olisi odotettua nuorempaa?

Mikko Oinonen

Anteeksi, että ryöstän puheenvuoron biologistilta.
Kuinka universumi voisi olla esimerkiksi sen 6000 vuotta vanha, kun nykylaitteilla (esim. Hiilitutkimus) voidaan selvittää, että maapallo on pirun paljon vanhempi asia?

Käyttäjän LiekkiLoviatar kuva
Satu Tolvanen

Oinonen taisi esittää melkoisen dilemman...

Mutta kuvitellaan, että universumi olisi odotettua nuorempi. Entä sitten? Eihän se kumoaisi evoluutiota:) Esimerkiksi koiran jalostuminen sudesta on tapahtunut suhteellisen lyhyessä ajassa. Samoin kuin muiden kotieläinten, mikä todistaa aukottomasti, kuinka evoluutio toimii - meillä on nykyisin aika vänskän näköisiä koirarotuja, joita ei koskaan uskoisi jalostuneen sudesta (eivätkä ne pysty enää lisääntymään susien kanssa fyysisistä ja käyttäytymisellisistä syistä, mistä johtuu lajiutuminen). Vai tupsahtivatko nekin (kaikki tuhannet eri kotieläinlajit ja -rodut) taivaasta?

Pallo on kreationisteillä. Edelleen todistetaakka on sillä, kuka väittää - Esimerkiksi universumin olevan nuorempi kuin... Maa? Tai että eläinlajit ovat tupsahtaneet tänne sellaisina kuin ne ovat. Tai että ihminen ei ole koskaan kehittynyt eikä kehity (mikä nyt on melko uskottava väite kun vielä 2000-luvulla pitää sotkea uskonto tieteeseen ja saiverrella Lähi-idän Jahven luomistyöstä: voi Darwin-raukka minkälaista onkaan mahtanut elämä olla tieteilijöillä jo tuolloin!).

Kuka muuten loi Jumalan?

Käyttäjän kangaro kuva
Ros-Britt Kangas

Mikäli tarkoitat C14 menetelmä (radioaktiivista hiiltä 14) sillä ei voi käyttää kuin korkeintaan 50.000 vuoteen ja niillä vuositunansilla, jolloin on oltu mahdollista tarkistaa iänmääritystä puun vuosirengassarjolla on todettu ettei ihan täsmää, ja nykyään kalibroidaan silleen saadun viitteen perusteella. Sen käytössä on monta muita mahdollisia virhelähteitä, muutumisvauhti on riippuvainen mm. ilmakehän hiilidioksidipitoisuudesta. On kuitenkin paras tiedossa oleva iänmääritysmenetelmä kun ei ole kovin vanhasta asiasta kyse. On muita isotooppimittausmenetelmiä jotka käytetään vanhempien määrityksiin, ja oletetaan niiden puoliintusaika pysyvän eri olosuhteissa kohtalaisen vakiona, mutta siihenkin on tainnut tulla eoäiluystä heräättäviä tietoja.

Suhtaudun siis kohtuullisen kriittisesti aikamäärityksiin, ja monesti aika määrittään myös muiden seikojen perusteella, jossa voi olla pitkä ketju tai kehä jossa yhden arvion ollessa väärin kaikki mene metsään.

Suurin ristiriita näitä mittausmenetelmiä kohti syntyy siitä että samalla kuin puhutaan jatkuvasta kehityksestä sekä elämän evoluutiossa ja universium kehityksessä, oletaan joidenkin mittaustulosten valideiteetiin tarvittavat olosuhteet pysyneen samanlaisina, elikä se mitä nykyolosuhteissa tapahtuu, oletetan tapahtuvan menneisyydestä samalla tavalla, toisenlaisista olosuhteista huolimatta....

Mikko Oinonen

Jos hiilimittaus ei kelpaa, niin tässä esimerkiksi hieman pidemmälle ulottuva menetelmä, jonka virheprosentti on melko pieni. http://fi.m.wikipedia.org/wiki/Uraani-lyijy-ajoitus
Tällä tekniikalla tutkittuja fossiileja voidaan pitää aika paljon vanhempina kuin 50 000 vuotiaina :)
Ja vaikka nyt et tämänkään tarkkuusprosenttiin uskoisi, niin epäilen hyvin vahvasti, ettei se kuitenkaan ihan miljardeja vuosia heittele.
Ja sitten editointia vielä perään:
Mitä tulee kysymykseesi evoluution aiheuttamista asioista mittaustuloksiin, eihän siinä ole järkeä. Alkuaineet eivät evoluuion mukana muutu, siksi ne ovat alkuaineita. Ja alkuaineista nuo mittaukset tehdään juuri siksi, etteivät ne ole mihinkään kadonneet/muuttuneet. Ei kivikään ole kivestä mihinkään muuttunut, korkeintaan erilaisia kiviä on syntynyt, mutta se on jo sitten metamorfoosi asioita.

Käyttäjän jpvuorela kuva
Jari-Pekka Vuorela

Viittaan jälleen Juha Valsteen kirjaan Ihmislajin synty. Myös ajoitusmenetelmät kerrotaan.

Käyttäjän LiekkiLoviatar kuva
Satu Tolvanen

Itseasiassa ihmisen kehityksessä ei ole mielestäni mitään epäselvyyksiä selittää, vaadittava sukupuu ja sen haarat vaan tarkentuu jatkuvasti (enkä oikein tiedä, mistä ihmisgorilloista on kyse? Homo -suvun edustajistako? Vai ylipäätään kädellisistä?). DNA-todisteet lienevät kaikista järkämähtömämpiä todisteita, enkä vielä tähän päivään mennessä ole kuullut kreationisteilta selitystä, miksi esim. käteväihmisen (sukupuuttoon kuollut laji) DNA on lähellä nykyihmistä. Tai miksi esim. simpanssien DNA:sta yli 95% on samaa ihmisten kanssa. Tai miksi kaukaisemmilla lajeilla kuin vaikkapa kurkulla tai västäräkillä on samoja geenejä, mutta vähemmän samoja alleeleja kuin ihmisellä. Asialle ei ole muuta loogista selitystä kuin, että niillä on joskus ollut sama kantamuoto.

Kannattaa huomata, että tiede ja tutkimus menevät jatkuvasti eteenpäin uusien löytöjen parissa - kreationismi junnaa paikallaan, eikä eläissään pysty kehittymään, koska perusolettamus on "jumala loi" (eikä kukaan ole todistanut jumalan olemassaoloa, joten premissi on vielä tieteen näkökulmasta täysin kelvoton). Mielestäni tuo on hyvin paljon epäloogisempi kuin evoluutioteoria, eikä sille löydy todisteita. Ellei sitten subjektiivisesti usko asiaan. Kreationisteillä näyttää olevan myös monia koulusuuntia, mm. ns. älykäs suunnittelu, mihin lähinnä viittasin omilla kysymyksilläni. Jännä huomata, että joku vielä nykypäivänä uskoo tupsahdus -luomiseen kaikista todisteista huolimatta.

Kivityökaluja on muuten löydetty melkoinen määrä, ihan näin pohjolankin perukoilta. Ihan alkeellisimpia työkaluja ei ehkä ennen ole tunnistettu ihmisten muokkaamiksi, koska luonnonvoimat ovat niitä hioneet ja syövyttäneet vuosituhanssien ajan. Myös fossilisoituneita, palaneita ym. luita on löytynyt aikamoinen määrä, ei taideta laskea edes sadoissa eikä tuhanssissa vaan sadoissatuhanssissa ihmisfossiilien jäänteet (kerta niitä on kertynyt myös ns. "tuppukaupunkienkin" näyttelyihin).

Käyttäjän kangaro kuva
Ros-Britt Kangas

Jos olisin kekseliäs insinööri ja rakentamassa sanotaan vaikkapa robotin, ja olen siihen löytänyt hyvän ohjelmakomponentin, mikä estäisi että käyttäsin sama komponentti toiseen erilaiseen robottiin tai laitteisiin, tekemällä siihen vain välttämättömät pienet muutokset. Ei tämä silti todistaa että toinen laite kirjaimellisesti polveutuu robotista, vaan että rakentaja on ollut samaa tai käyttänyt samaa periaatetta.

Minusta ihan samaa koskee DNA:ta. Miksi siinä pitää olla suurempia eroja kuin mitä kyseisen lajien toimintaan tarvitaan. Siitäkin huolimatta toinen ei tarvitse polveutua toisesta.

Käyttäjän JormaHirventappaja kuva
Jorma Hirventappaja

Neljä kirjainta ja piste: Krhm.

Käyttäjän MikkoAhola kuva
Mikko Ahola

Ihminen on kehittynyt apinasta afrikkalaise ja mongoloidin kautta eurooppalaiseksi herraroduksi. Tähän teoriaan tuli myös ongelmia,kun valkoihoisille syntyi mongoloidilapsia. Mongoloidilapset todistavat evoluutioteorian vääräksi. Siksi kristillisdemokraatit suhtautuvat aborttiin...

Matti Jalagin

Maailmankaikkeuden alkuräjähdysteoria on selitetty jo yhdellä lauseella.

First there was nothing and then it exploded.

Käyttäjän kangaro kuva
Ros-Britt Kangas

...ja jossain vaiheessa sitten syntyi elämä,ja evoluutio alkoi.....

Käyttäjän myyrylainen kuva
Jorma Myyryläinen

No mistäs se Jahve oli tullut ja minne ennenkuin loi taivaat ja maat?

Käyttäjän kangaro kuva
Ros-Britt Kangas

Niin kai olette koulunkäynnin jälkeen huomannut että tiede on päättynyt siihen että kaikilla nykyisellä ihmisillä on yhteinäinen kantaemo (samasta naisesta peräisin) -afrikkalainen "Eve".

Käyttäjän JormaHirventappaja kuva
Jorma Hirventappaja

Kyllä. Lyhennän muuten pitkähkön kommenttini muotoon; pointtinne on osaltaan oikeansuuntainen, ainoastaan tulkintanne poikkeaa omastani. En kerro tarkemmin. Jos loukkaannutte, niin eiköhän tuo faniklubinne ykkösjäsen pääse nakertamaan minulta polvitaipeet poikkikin. On se sen verran kätevä (ja miellyttävän aggressiivinen) yksilö. ;o)

Juha Lehtinen

SEKÄ luomistarina että evoluutioteoria ovat väärässä.

Molemmat ovat tieteellisesti mahdottomia satuja, eikä kumpaankaan tulee uskoa.

Maapallo on koeputki, kokeellinen puutarha, jonne on tuotu tarkoituksella elämä jostakin muualta rajattomasta avaruudesta, jonka nykyistä tilannetta emme pysty näkemään, koska valon nopeus.

MOLEMPIEN väittelevien osapuolien argumentaatio on lapsellista ja vastenmielistä, henkilöön menevää rienausta ja dogmatiikkaan kompastelevaa.

Silti totuus on silmiemme edessä, jos uskallamme irtautua orjuuttavista paradigmoistamme, niistä maailmankuvista, joista irtautuminen on elämän satuttavin kokemus.

Kaikki todellinen todistusaineisto viittaa johonkin aivan muuhun. Siihen, että tietty joukko ylivertaisia olentoja on perustanut maaplaneetalle tämän systeemin, ja jättänyt sen jälkeen ihmiset tappelemaan keskenään uskonnoista ja "jumalista" ja maapalasista ja paremmuudesta ja raaka-aineista ja muusta.

Universumilla on ikää miljardeja vuosia, elämä maapallolla lienee satoja tuhansia vuosia vanhaa ja ihmisen elämä lienee suunnilleen 6000 vuotta vanhaa. Juutalaisten kertomus luomisesta on ihmisen yritys kuvailla tapahtunutta, kuten sumerilaisten yritykset. Rivien välistä paljastuu aavistus siitä, mitä on voinut oikeasti tapahtua. Samaa asiaa todistavat Perun esihistorialliset kaiverrukset ja rauniokaupungit, sekä Egyptin ikivanhat monumentit.

Ja lopulta ihmislaji itse, satunnaisen ihmisyksilön yllättävät ominaisuudet, valokuvamuisti, tietokoneen tasoinen laskukyky, kyky abstraktiin ajatteluun, yliluonnolliset kyvyt - ovat todisteita, että ihmislajin geneettinen perimä on ylivertainen ja paljastuu sattumalta muutamassa yksilössä kerrallaan, ja lopulta vain todistaa, että geneettinen perimämme on istutettu, modifioitu, jostakin toisesta lajista, ehkä pohjimmiltaan Neanderthalin ihmisestä, ehkä gorillasta tai orangutangista, ja siihen on lisätty "ihmislajille ainutlaatuisia geenejä", ja siten luotu nykyinen, henkisesti ylivertainen ihminen, universumin sivilisaatiosta saapuneen ryhmän "kuvaksi".

Käyttäjän veikkonen kuva
Veikko Sorvaniemi

Taidat olla Markus Lehtipuun inkarnaatio.

Neaderdalin ihminen oli muuten toinen laji kuin nykyihminen. Ihmisiä on on llut montaa eri lajia. Von Dänikenin ohella suosittelen lukemaan Valsteen Ihmislajin synty -kirjan.
http://kirjat.finlit.fi/index.php?showitem=2534

Käyttäjän teresammallahti kuva
Tere Sammallahti

Ja sieltä tuli sitten ufohörhö vielä työntämään oman lusikkansa soppaan. Ritva, voisitko avata meille hieman mannerlaattojen liikkeestä ja kemikaalivanoista, pliis?

Käyttäjän kangaro kuva
Ros-Britt Kangas

Ehdottaisin että MOLEMMAT teoriat ovat oikeassa,

Toiset ovat peräisin alkulimasta, sattuman kehitystuotteita,lähinnä elävää materiaa

Toiset ovat Jumalan luomia, älyllä ja iänkaikiella elämällä varustettuna.

Käyttäjän VilleLavikka kuva
Ville Lavikka

Tämä on ihan hemmetin mielenkiintoinen aihe!

Haluan aluksi todeta, että seuraavien kysymysten tarkoitus ei ole vähätellä tai pilkata vaan ihan rehellisesti auttaa minua ymmärtämään kysymyksiin vastaajan ajatusmaailmaa. Jos joku kysymyksistä kuitenkin vasten vilpitöntä tarkoitustani tuntuu loukkaavalta on mielestäni täysin hyväksyttävää vastata vain "tämä kysymys vähättelee vastaajan älyä" tms.
Asiaan.

1a)Mikä on Uranus?

1b)Mistä tiedät, että vastauksesi edelliseen kysymykseen on tosi?

2a)Miten Uranus liikkuu suhteessa aurinkoon?

2b)Mistä tiedät, että vastauksesi edelliseen kysymykseen on tosi?

3a)Miten Uranus pyörii itsensä ympäri?

3b)Mistä tiedät, että vastauksesi edelliseen kysymykseen on tosi?

4a)Miksi Uranus liikkuu havaitulla tavalla auringon ympäri?

4b)Mistä tiedät, että vastauksesi edelliseen kysymykseen on tosi?

5a)Miksi Uranus pyörii itsensäympäri havaitulla tavalla?

5b)Mistä tiedät, että vastauksesi edelliseen kysymykseen on tosi?

Käyttäjän tuomasheikkila kuva
Tuomas Heikkilä

Kun tieteilijällä ei ole vastausta johonkin, hän sanoo "En tiedä, tutkitaan!"

Kun uskovaisella ei ole vastausta johonkin hän toteaa "koska asiaan ei tällä hetkellä ole vastausta sen on oltava jumala!"

Kreationistin ainoa "todiste" on että ihminen ei voi vielä selittää kaikkea maailmankaikkeudesta.

Joni Hanski

Kreationismia? Tämähän on hauskaa.

1) Evoluutioteoria ei ota kantaa mihinkään biologisen evoluution ulkopuolella. Abiogeneesi, eli elämämän synty elottomasta, ei kuulu evoluutioteorian piiriin, kuten ei myöskään kosmologia, tähtijärjestelmien synty eikä alkuräjähdys.

Geologialla, kosmologialla, tähtien elinkaarien tutkimisella, evoluutioteorialla ja muilla tieteenaloilla on eri lähtökohdat. Missään näissä ei ole tarvetta lähteä erikseen hakemaan tukea toisistaan, kaikkien näiden eri tieteenalojen kertoma tarina nyt vain sattuu sopimaan erittäin hyvin yhteen. Missään näistä ei myöskään oleteta että asioiden on täytynyt tapahtua ilman luojaa, näillä tieteenaloilla ei vain yksinkertaisesti ole löytynyt tarvetta olettaa luojaa.

2) Tähtijärjestelmien synnystä on hyvin vähän tietoa. Yleisellä tasolla on helppo ymmärtää että _jotain_ tapahtuu jos pyörivä kaasupilvi romahtaa kasaan tähdeksi, ja että tälle tähdelle jäänee jotain ympäröiviä massakeskuksia pyörimään ympärille. Se mitä _tarkalleen_ odotamme tuossa tapahtuvan on luonnollisesti paljon vaikeampi pulma.

Jos jokin pohjaoletus johtaa selvästi virheellisiin johtopäätöksiin, pohjaoletus on virheellinen, tämä on selvää. Tässä kuitenkin argumentoit sitä, että koska pohjaoletus johtaa hankaliin laskuihin joissa on paljon tuntemattomia tai hankalasti tarkistettavia muuttujia, pohjaoletus on väärä. Minun ei toivottavasti tarvitse selittää miksi tämä on väärin.

3) Kotiplaneettamme on elämälle sopivalle alueella koska me olemme elämänmuotoja ja me asumme täällä. Jos maapallo ei olisi elämälle sopivalla alueella, meitä ei olisi täällä ihmettelemässä elämän puutetta. Se, kuinka harvinaisia elämälle sopivat planeetat ovat, on lopulta melko merkityksetöntä. Mikäli elämälle kelvollisia planeettoja ei jostain syystä olisi lainkaan, meitä ei olisi täällä sitä ihmettelemässä, jos niitä olisi tasan yksi, me, elämänmuotoina, luonnollisesti olisimme juuri tällä kosmisella oikulla elämässä. Jos niitä on monia, me elämme yhdellä niistä.

4) Bonusta, tieteenhistoriaa:
Ajatus alkuräjähdyksestä oli itse asiassa papin esittämä, aikanaan hyvin hurja idea. Ajatus staattisesta, aina olemassa olleesta maailmankaikkeudesta tuntui sopivammalta, tämä ei synnyttäisi kysymystä alkuhetkestä ja siitä, mikä maailman synnytti. Pappismiehen oli siis helppo kannattaa ajatusta yhtäkkisestä alkuräjähdyksestä, joka jätti nätisti mahdollisuuden sille, että Jumala oli tuon maailmankaikkeuden alun takana.

Maailmankaikkeutta kun tarpeeksi havainnoitiin, huomattiin kuitenkin nopeasti että maailmankaikkeus ei ole staattinen. Kaukaisten, galaksimme ulkopuolisten massakeskittymien havaittiin etääntyvän galaksistamme hurjaa vauhtia joka suunnalla, joka viittasi siihen että joskus nämä massakeskittymät ovat olleet paljon lähempänä. Hubble huomasi että, toisin kuin aiemmin oli ajateltu, nämä massakeskittymät olivat kokonaisia toisia galakseja, ja maailma laajentui kertaheitolla. Taustasäteilyn yhdenmukaisuus vaati että joskus kaikki taivaalla näkyvä massa oli ollut hyvin hyvin lähellä toisiaan, ja pappismiehen ehdotus alkuräjähdyksestä oli hyväksyttävä.

5) Sen planeetan nimi on Merkurius.

6) Tieteenfilosofiaa:
Asioiden selittäminen sillä että "ne nyt luotiin tällaisiksi" on itse asiassa todella, todella mitäänsanomaton selitys. Tieteessä eräs tärkeimmistä ideoista on saada maailmaan ennustettavuutta. Painovoimateoria ennustaa että maapallolla kädestä irti päästämäni kivi lähtee liikkeelle, ja vieläpä lähtee liikkeelle maapallon keskipistettä kohti, ja vieläpä kaiken kukkuraksi siihen kohdistuu voima joka vetää sitä noin 9,81m/s/s kiihtyvyyteen.

Evoluutioteoria, näin niinkuin esimerkkinä, kertoo että jos löydämme uuden eläinlajin maapallolta, se muistuttaa olemassaolevia lajeja tietyillä, äärimmäisen rajoittavilla tavoilla. Voimme esimerkiksi olla täysin varmoja että emme löydä delfiinilajia jolla on kidukset. Tiedämme että Sfinksin kaltainen sekoitus ei ole mahdollinen. Jos hylkäämme tämän ajatuksen, samalla joudumme hylkäämään tämän ennustettavuuden.

Voisi jopa sanoa että tärkeintä hyvässä tieteellisessä teoriassa on se, että se sanoo mahdollisimman monesta asiasta "tätä ei voi tapahtua". Tämän valossa on helppo ymmärtää miksi luojajumala on tieteellisesti täysi umpikuja. Sikäli jos luojajumala jotain on tehnyt, kaikki on mahdollista, mitään ei voi poissulkea, ja niinpä mitään ei voida enää ennustaa tai ennakoida. Kvanttimekaniikka joka sinunkin koneesi taustalla on, muuttuu lähinnä uskonnolliseksi riitiksi jonka toivotaan tätä kaikkivoipaa Luojaa miellyttävän niin että hän antaa koneen toimia niinkuin sen toivotaan. Biologia lakkaa olemasta missään määrin täysipäistä. Seuraava koira jonka näet saattaa olla selkärangallinen, ja saattaa olla olematta. Takuu siitä että eläimet pysyvät ja muuttuvat kuten nyt ajattelemme pohjaa merkittäviltä osin nimenomaan evoluutioon.

Vaikka Jumala maailmassa vaikuttaisi, tämän olisi luotava mukava, edes joltisenkin säännönmukainen maailma meille jotta pystyisimme edes jotenkin arvaamaan edes omien tekojemme seurauksia. Tiede on vain näiden säännönmukaisuuksien rajojen selvittämistä. Jos haluat, voit ajatella Jumalan luoneen maailman _aivan kuin_ evoluutiota olisi tapahtunut, Big Bang olisi vuosimiljardeja sitten tapahtunut jne, jotta ihmiset voivat tässä maailmassa mitään tehdä. Tämä on kaiken käytännön kannalta aivan sama kuin nykyinen tieteellinen maailmankatsomus olisi about oikeassa, joten mitään mielipide-eroa ei oikeasti ole.

Käyttäjän wahrheit kuva
Kari Kero
Joni Hanski

Uusi versio tekstini kohdasta 6). Ensimmäinen versio oli inhottavan epäselvä ja huonosti kirjoitettu.

6) Tieteenfilosofiaa:
"Ne nyt luotiin tällaisiksi" on itse asiassa todella mitäänsanomaton selitys. Tieteessä eräs tärkeimmistä tavotteista on tehdä maailmasta ennustettavampi. Esimerkiksi painovoimateoria kertoo että jos päästän kädessäni olevasta kivestä irti, tämä kivi lähtee liikkeelle, liike suuntautuu kohti maapallon keskipistettä, ja teoria vieläpä kertoo että tähän vaikuttaa voima joka saa aikaan noin 9,81m/s/s kiihtyvyyden.

Evoluutioteorian eräs ennustus on, että jokainen eläin, jonka maapallolta löydämme, tulee muistuttamaan olemassaolevia elikoita eräillä hyvin olennaisilla tavoilla. Evoluutioteorian ansiosta voimme esimerkiksi olla varmoja, että emme tule ikinä löytämään delfiinilajia, jolla on kidukset. Voimme olla varmoja, että Sfinksin kaltaiset eläinsekoitukset eivät ole ikinä maan päällä kulkeneet. Jos luovumme evoluutioteoriasta, joudumme myös luopumaan tästä varmuudesta.

Voisi jopa sanoa, että tärkeintä hyvässä tieteellisessä teoriassa on, mitä se sulkee pois, eli mistä teoria sanoo "tätä ei voi tapahtua". Juuri tämä on syy, miksi kaikkivoipa luojajumala on tieteellisesti täysi umpikuja. Sikäli kun luojajumalalla on näppinsä pelissä jossain asiassa, kaikki on mahdollista, mitään ei voida sulkea pois, ja maailman ennustettavuus katoaa täysin.

Jos käytät luojajumalaa kertaakaan kvanttimekaniikan selityksen yhteydessä, se kvanttimekaaninen ymmärrys jota on sinun tietokoneesi rakentamisessa on käytetty, muuttuu lähinnä uskonnolliseksi riitiksi. Tuolla riitillä sitten pyritään luojajumalaa miellyttämään niin, että tämä antaa tietokoneesi toimia niinkuin sen toivotaan. Samoin biologiassa, seuraava koira jonka näet saattaa olla selkärangallinen, ja saattaa olla olematta. Evoluutioteoria kertoo että koiran näköisiä ei-selkärankaisia ei voi olla olemassa, mutta me heitimme juuri evoluutioteorian ikkunasta ulos. Eräs Nooan arkkiin lastattu, Jumalan luoma eläinten kantatyyppi olisi aivan hyvin voinut olla selkärangaton koira. Takuu siitä, että eläimet pysyvät ja muuttuvat kuten nyt ajattelemme pohjaa merkittäviltä osin nimenomaan evoluutioon.

Vaikka Jumala maailmassa vaikuttaisikin, jotta ihmiset pystyvät maailmassa mitään järkevästi tekemään, maailman on säilyttävä edes jotensakin säännönmukaisena. Tiede on näiden säännönmukaisuuksien tutkimista. Jos haluat, voit ajatella Jumalan luoneen maailman _aivan kuin_ Big Bang räjähti miljardeja vuosia sitten, Aurinko romahti kaasupilvestä tähdeksi noin 5mrd vuotta sitten, evoluutiota tapahtui yms. Tämä on olennaisesti tieteen näkökulmasta yksi ja sama kuin että nämä asiat oikeasti tapahtuivat. Tämä on myös mitä tiede kertoo maailmassa tapahtuneen, jos Jumala otetaan lähtöoletukseksi.

Pekka Heliste

Kun Jumlaloi Aatamin ja Eevan niin he olivat ilmeisesti valkoihoisia,näinhän heidät esitetään kaikissa kuvauksissa.

He olivat ainoat Jumalan luomat ihmiset Raamatun mukaan

Mutta mistä silloin syntyivät tummaihoiset ellei evoluutiota ole olemassa .

Tai miten koirarotuja voidaan synnyttää ? Sekin on evoluutiota

Tai kehittää uusia kasvilajikkeita,sekin tapahtuu evoluutioprosessin kautta

Käyttäjän LiekkiLoviatar kuva
Satu Tolvanen

Ilmeisesti kaikki koirarodut ja kasvilajikkeet sekä ihminen kaikkine variaatioineen tupsahtaneet taivaalta kuin Mr. Bean, ja jumala päätti tappaa hyvää hyvyyttään kaikki muut ihmislajit sukupuuttoon ja jätti Homo sapiensin kärvistelemään aiheuttamiensa ongelmien keskellä:) Tai näin minä ainakin käsitän tämän äärimmäisen kreationismin, johon edes älykäs suunnittelu ja sen tuoma evoluutio ei kuulu. Jännä muuten huomata, että kreatiosminkin piirissä on erimielisyyksiä asioista (uutta tietoa minulle!).

Käyttäjän myyrylainen kuva
Jorma Myyryläinen

Mormonien selityksen mukaan Jahve värjäsi pahikset tummiksi jotta hyvikset osaisivat vahoa niitä.

Käyttäjän kangaro kuva
Ros-Britt Kangas

Aina olenkin ihmetellyt miten ihmiset jotka evoluutiosta ole varmaa, ei erota lajien sisäisiä muutoksia muutoksista lajista toiseen.....

Pekka Heliste

Sisäinen muutoskin on evoluutiota, versiot alkuperäisestä ovat osa evoluutiota

Pekka Heliste

Hyvä esimerkki evoluutiosta on talitiainen:
"Eurooppalainen rotu vaihtuu Persiassa etelä-aasialaiseksi roduksi ja tämä
taas Etelä-Kiinassa kiinalaiseksi. Mutta Amurin varsilla eurooppalainen ja
kiinalainen rotu elävät rinnan risteytymättä, kuin erilliset lajit ainakin."
"Tällä tavoin lajit muuttuvat vähitellen toisiksi, pirstoutuvat useiksi itse
näisiksi lajeiksi."

Biologisen lajin käsite on tulkinnanvarainen nimenomaan
silloin kun rodut ovat muodostamassa uusia lajeja.
Kehitys on hidasta,joten tuntuu,etti uusia lajeja synny,mutta luonnon tarkempi tarkastelu näyttää näitä eritymisprosessja olevan käynnissä

Aki Mönkkönen

Pikemminkin valkoihoisuus on allopatrinen sopeutuma ilmastoon.

Jumala on luonut jokaisen ihmisen, ei pelkästään Aatamia ja Eevaa. He olivat ensimmäiset ihmiset. (Raamattu;"äitini kohdussa sinä minut muovasit"...) Jokainen ihminen alusta loppuun on Jumalan tiedostoissa ollut luomisen hetkellä.
Koirarotuja on muovattu (ihmisen toimesta) olemassaolevia ominaisuuksia sekoittamalla, samoin kasvien kohdalla, eri lajikkeita on saatu sekoittamalla/varttamalla jne.

Pekka Heliste

Tuo ei edes perustu Raamattuun, viittauksesi Raamattuun ja tulkinta siitä on täysin mielikuvituksen tuote.

Jos Jumala ohjailisi noin täydelliseti ihmisiä niin ihminen olisi tahdoton kaukosäätöinen olento eikä olisi vastuussa teoistaan eli helvettiin joutuisivat vain ne, jotka Jumala sinne mielivaltaisesti lähettää.

Ihminen voi siis käyttäytyä miten tahansa,koska taivaaseen pääsy arvotaan

Käyttäjän kangaro kuva
Ros-Britt Kangas

Mielenkiintoisia kommenttejä jää vielä minulta kommentoimatta koska nyut on ihan pakko painaa unten maille huomispäivää ajatellen...

..kun evoluutio ei vielä näin tehotoiminnan aikakautena ole kehittännt ilman unta pärjäävää ihimislajia. Öitä.

Kommentoikaa toki edelleen, palaan kyllä aikanaan.

Pekka Heliste

Sellainen voidaan tehdä kemiallisesti eli USA:ssaon suosittua ns positiivinen doping eli ihminen pidetään hereillä ja toimintakykyisenä kemiallisesti

Esim USA:n armeija käyttää tällaisia menetelmiä.

Kun asiaa vielä kehitellään niin saadaan aikaiseksi unta tarvitsematon ihminen

Pekka Heliste

"Aikaisemmin saadut tiedot 1970-luvulta ovat jo hämmentäneet tiedemiehiä, uudet yllättivät lisää. Mercurius, tämä pieni planeetta lähellä aurinkoa, uhmaa toistuvasti evoluution dynamo-teoria, teoria joka selittää alkupmahduksen ja planeettojen alkuunsaamista.Tämän myöntävät asiantuntijatkin, mutta yrittävät löytää uusia selityksiä, jotka päätyvät joksenkin ”seli, seli-” –muotoon, selityksiä,j"

Kysmys on vain siitä,ettei Merkuriusta ole juurikaan tutkittu.Auringon läheisyys estää Maasta käsin tapahtuvaa tutkimusta ja sateliittitutkimukset rajoittuvat muutamaan ohilentoon
Viime vuonna saatiin ensimmäinne kiertävä satelliitti,mutta sekään ei kykene tuottamaan tarvittavaa tietoa vaan se tarjoaa lähinnä tietoa,mistä olettamasta selitys löytyy

Vaaditaan useampi lento ja satelliitti,jotta lopullinen selitys löytyy.

Avaruustutkimus ei ole hätähousujen alaa, vaaditaan varmaan 10-20 vuotta asian selvittämiseen

Tiedekin kehittyy oman evoluutionsa kautta

Käyttäjän kangaro kuva
Ros-Britt Kangas

"Kysmys on vain siitä,ettei Merkuriusta ole juurikaan tutkittu.Auringon läheisyys estää Maasta käsin tapahtuvaa tutkimusta ja sateliittitutkimukset rajoittuvat muutamaan ohilentoon"

Niinpä, paljon ei ole avaruudessa pystytty tutkia, mutta silti ollaan siitä tietävinään niin paljon ettei mitään saa kysenalaista (koska perustuu niin hyvin tutkittuun asiaan)

Pekka Heliste

Vastaväittäjillä, kreationisteilla, ei ole senkään vertaa todisteita omalle kannalleen

Käyttäjän myyrylainen kuva
Jorma Myyryläinen

Kuka on kieltänyt kyseenalaistamasta? Mutta kyseenalaistaessa pitää olla havainnot ja perustellut kannanotot joilla kyseenalaistaa. Tietämättömyytemme joidenkin planeettojen olosuhteista ja ominaisuuksista eivät ole vielä riittäneet kumamaan mitään muita kuin k.o. planeettoja koskevia teorioita. Merkuriuksen tähän astinen elinkaari ja historia planeettana ei ole todiste evoluutioteoriaa vastaan koska kyse on ihan eri asioista. Eikä Merkuriuksen iän määrittämisen tarkentuminen muuta käsityksiä maailmankaikkeuden tai aurinkokuntamme iästä mihinkään suuntaan (ellei se satu paljastumaan vanhemmaksi kuin tähän astinen käsityksemme aurinkokunnasta).

Pekka Heliste

Merkurius voi olla aivan hyvin vanhempikin. Erityisesti moniaurinkojärjestelmät sinkoavat planeettoja avaruuteen ja toiset auringot voivat kaapata niitä omalle kiertoradalleen.
Eivät kaikki kuut ja planeetat ole välttämättä oman aurinkokunnan tuotteita.

Näitä asioitahan näillä lennoilla selvitetään

Käyttäjän teresammallahti kuva
Tere Sammallahti

Saahan sitä kyseenalaistaa, mutta omille teorioille olisi hyvä olla jotain pohjaa. Ongelmasi, Ros-Britt, on se, että tilkitset tieteessä olevia aukkoja omalla jumalallasi. Jos jotain ei vielä tiedetä, niin "god did it" vaikkei sinulla ole ensimmäistäkään todistetta väitteellesi. Kun lainaamasi kreationistisivua kirjoittava "tiedemies" on keksinyt, että Merkuriuksen ominaisuudet eivät ole ennustetun kaltaisia ja siksi GDI. Ja tämän takia kaikki jo olemassa oleva evidenssi maan ja maailmankaikkeuden iästä pitää hylätä myös.

Et tajua tieteellistä metodia ja puhut täällä nyt niin kuin olisit jokin suurikin tiedemies. Kun selkeästi lähdet siitä premissistä, että planeettamme on 6000 vuotta vanha, niin pistä jotain todisteita pöytään. Yksi erikoinen omituisuus yhdessä tutkimassamme planeetassa ei vielä kaada kaikkea muuta todistusaineistoa, vaan sinun tehtäväsi on kokeellisesti kaivaa nämä todisteet esille.

Yhtä hyvin voisit väittää, että koska Merkurius käyttäytyy planeettana ennestään tuntemattomalla tavalla, niin sen on pakko olla kultamunia munivan hanhen muna.

Käyttäjän jussisalminen kuva
Jussi Salminen

Taidanpa palata koko keskustelun avausviestiin, jossa uusien Merkurius-havaintojen väitetään kumoavan evoluutioteorian. Suoraanhan ne eivät sitä voi tehdä, joten takana onkin ajatus nykytietoa merkittävästi nuoremmasta maailmankaikkeudesta, jossa evoluutiolla ei olisi ollut aikaa luoda elämän nykyistä monimuotoisuutta.

Merkurius on kuulemma liian tiheä. Mistään ei tosin käy ilmi, mikä on hyväksyttävä raja sisimmän planeetan tiheydelle. Maalla on rauta-nikkeliydin, jota radioaktiivinen hajoaminen pitää sulana. Tämä ydin saa aikaan magneettikentän, jonka voimakkuus vaihtelee. Lisäksi sen napaisuuskin on aikojen saatossa vaihtunut useita kertoja. Näin siis Maassa, ja mikään ei ole estänyt Merkuriusta käymästä läpi samanlaista kehitystä. Aurinkokunnan alkuvaiheessa irtainta oli paljon liikkeellä, ja siis myös paljon materiaalia Merkuriuksen raskaaksi ytimeksi.

Merkuriuksen magneettikentän käyttäytymisessäkään ei ole mitään erikoista. Mittaustietoja on sen verran vähän, että niihin on mahdollista sovittaa lähes minkälainen käppyrä tahansa. Kentän heikkeneminen voi olla merkki tulevasta napaisuuden vaihtumisesta. Lisäksi aurinkotuuli on Merkuriuksen kohdalla niin voimakas, että se todennäköisesti vaikuttaa magneettikentän voimakkuuteen.

Radioaktiivisuuden lisäksi Merkuriuksen ydintä voi pitää sulana toinenkin ilmiö, joka on havaittu Iossa, Jupiterin kuussa. Siellä on runsaasti vulkaanista toimintaa, joka johtunee Jupiterin voimakkaan painovoimakentän aiheuttamista vuorovesivoimista, jotka ravistelevat Ioa.

Merkurius voisi olla myös toisenlainen, ilman raskasta ydintä. Tällä seikalla ei vain ole mitään merkitystä elämän kehittymiseen Maassa. Vaikka Merkuriusta ei olisi olemassakaan, ei se evoluutioteoriaan vaikuttaisi.

Koko tässä keskustelussa minua hämmentää ehdottomuus, jolla evoluutioteoria julistetaan mahdottomaksi. Kyseessä on oikeastaan hyvin yksinkertainen asia. Lainaan Esko Valtaojaa kirjassaan "Kotona maailmankaikkeudessa": Elämä on kopioitumista, ja kopioidessa tapahtuu aina jotain muutoksia; tapahtuneet muutokset voivat edistää tai haitata uuden kopion lisääntymistä.

Pekka Heliste

Kyllä nämä Merkuriuksen magneettikentän outuodetovat ollet pitkään selvillä ja samoin on sanottu selvästi, että on olemassamonta teoriaa,mutta mikä niistä pitää paikkansa vaatii tutkimusta eli satelliitien lähettämistä kiertämään Merkuriusta ja se taas kestää eli vastus kyllä löytyy,mutta ei nyt

Käyttäjän myyrylainen kuva
Jorma Myyryläinen

Eikä käsittääkseni Merkuriuksen ikä, on se mikä tahansa, kerro oikeastaan paljoakaan muiden taivaankappaleiden iästä. Kaikki taivaankappaleethan eivät ole saman ikäisiä ja niitä on tuhoutunut ja syntyy kokoajan uusia pitkin ja poikin universumia. Vai tietääkö joku jonkun syyn miksi Merkurius ei voisi olla huomattavastikin paljon Tellusta (n. 4,5 miljardia vuotta) nuorempi?

Käyttäjän kangaro kuva
Ros-Britt Kangas

Pitää kysyä tiedemiehiltä miksi asia on ongelmallinen -nykyselitysmalliin sillä taitaa olla sitten jokin tärkeä merkitys....

Käyttäjän myyrylainen kuva
Jorma Myyryläinen

Titenkin tietämättömyys on tiedemiehille ongelma, tai pikemminkin haaste. Se saa heidät ottamaan asioista selvää (eikä selittelemään asioita muinaisten paimenten nuotiotarinoilla).

Käyttäjän kangaro kuva
Ros-Britt Kangas

Ihan noin monta mahdollisuuksia tiedemiesten pohdinta ei mieltänyt mahdollisena (syystä tai toisesta)....
Valaiskaa minut nyt sitten samalla siitä miten yksinkertaisesti selitetään tuota dynamo-mallia, joka on nykyisen alkuräjähdyksen mallina pidetty, ja johon ei Mercuriuksen ominaisuudet sittenkään sovi.

Käyttäjän myyrylainen kuva
Jorma Myyryläinen

Millä tavalla Merkuriuksen ominaisuudet ei sovi alkuräjähdysteoriaan?

Pekka Heliste

Ovatkohan nuo mustat ihmiset pirun luomia ??Jumala kun loi vain Aatamin ja Eevan je ovat valkoisia kaikissa kuvauksissa ?

Ainakin sopisi uskovaisten maailmankuvaan

Käyttäjän Jukka Konttinen kuva
Jukka Konttinen

Minun pitäisi olla aikalailla juovuksissa että rupeaisin paneutumaan ajatuksenjuoksuusi. Keitä mahtaa vakuuttaa se, että innostuu kirjoittamaan puutaheinää ja maustaa sekaan maallikon korvissa eksoottiselta kuulostavia sivistyssanoja.

Näiden ihmisten vakaa tavoite lienee palauttaa meidät takaisin keskiajalle tiedon ja ymmärryksen tasolla, jos ei sitten antiikin kamelikuskeiksi.

Käyttäjän anttialfthan kuva
Antti Alfthan

Yritän kommentoida tässä rauhallisesti, geologina joka ei ole pelkästään opiskellut näitä asioita vaan tutkinut, löytänyt uutta. Ja tottunut kyseenalaistamaan tarvittaessa, ei nielemään purematta. Mutta toisaalta, kaikkea ei voi kyseenalaistaa, kun jokin asia on kiistatta toteen näytetty. Luonnonlait ovat tämmöisiä. Näistä lähtien kemian ja fysiikan perusasiat. Esimerkiksi eri alkuaineiden radioaktiivisten isotooppien puoliintumisajat.

Geologiassa tutkitaan mm. eri kerrostumien ikää. Joissakin kerrostumissa on fossiileja - eikä niitä ole voitu viedä sinne kivipatjan sisään jälkikäteen. Fossiili on samanikäinen kuin se muu kivi siinä ympärillä.

Pääsääntöisesti sedimenttikivipatjan alimmaiset kerrokset ovat vanhimpia, näiden päällä aina nuorempia ja nuorempia. Tähän perustuu suhteellinen iänmääritys. Ei tiedetä kuinka vanha, mutta tiedetään mikä kerros on vanhempi ja mikä nuorempi. Vuorijonopoimutukset ovat toisinaan työntäneet kerrostumia nurin niskoin, nuoret alla, vanhat päällä, mutta se ei kumoa perusperiaatetta. Kerrostumista on saattanut kulua osa pois, väliin jää aukko, hiatus, mutta sekään ei kumoa perusperiaatetta.
Varsin aikaisin tunnettiin runsaasti fossiileja sisältävien sedimenttikivien perusteella paleotsooinen, mesotsooinen ja kenotsooinen maailmankausi ja näihin sisältyvät kaudet kuten kambri, ordoviki, siluuri jne. Tiedettiin, maailmanlaajuisesti vertailemalla, näiden suhteellinen ikäjärjestys, mutta ei tiedetty kuinka paljon - ei ollut keinoja määrittää absoluuttista ikää.

Sitten fysiikka ja kemia pääsivät niin pitkälle, että tunnettiin radioaktiivisuus, yhä enemmän radioaktiivisia isotooppeja ja miten nopeasti kyseinen isotooppi muuttuu säteillessään, sen puoliintumisaika.

Kun tiedetään puoliintumisaika ja jäljellä olevan radioaktiivisen isotoopin määrä voidaan laskea kyseistä radioaktiivista isotooppia sisältävän kiven ikä. Mittaustuloksen tarkkuus vaihtelee ja menetelmät kehittyvät, mutta mittausmenetelmä sinänsä on lahjomaton. Jos väittää että kyseisellä menetelmällä ei saada näyttöä voi saman tien heittää tavallisen metrinmitan menemään.

On myös toinen tapa laskea absoluuttista ikää: vuodet.
Tämä soveltuu vain hyvin "äskettäisiin" tapahtumiin ja nuoriin kerroksiin.
Puiden vuosikasvaimista voi laskea puun iän, vuosikasvainten paksuuden vaihteluista voi päätellä olosuhteita; vertailemalla eri puiden vuosikasvainsarjoja päästään tuhansia vuosia taaksepäin.
Toisaalta meillä on viimeisimmän jääkauden jälkeisia savikerrossarjoja, lustosavia, missä voidaan soveltaa vastaavaa logiikkaa ja menetelmää. Molemmat ononnistuttu kiinnittämään nykyaikaan.
Puiden vuosirenkaisiin perustuen meillä on päästy 7600 vuotta taaksepäin, Yhdysvalloissa on eräästä mäntylajista 9000 vuoden mittainen sarja, Keski-Euroopassa pisin sarja on 12 000 vuotta.
Savikronologialla on päästy Suomen ja Ruotsin tietoja yhdistämällä 13 200 vuotta taaksepäin.
Näihin tuloksiin voidaan verrata radioaktiivisuuteen perustuvien menetelmien tuloksia, menetelmää testaamaan ja tarkentamaan.

Nykyään tiedetään maailmankausien ja niihin sisältyvien kausien iät varsin hyvin, myös absoluuttisesti vuosina. Myös maapallon ikä, tarkemmin ikähaarukka, on tiedetty jo pitkään. Vähintään 4,5 miljardia vuotta, todennäköisemmin 4,6 - jo silloin kun opiskelin. Nykyään luku on tarkentunut ja se osoittaa myös aurinkokuntamme minimi-iän: vähintään 4,56 miljardia vuotta.

Se mitä menee tästä kauemmaksi ei kuulu erikoisalaani, ei myöskään syyt, ei alku.

Vanhimmat merkit elollisesta elämästä maapallolta ovat noin 3,5 miljardin vuoden takaa. Ei kuitenkaan tiedetä riittävällä varmuudella miksi elämä on syntynyt eikä todellisuudessa miten. Vaihtoehtoja on.

Evoluutio ei ole kiistelty teoria. Siitä voidaan sanoa että se on fakta. Se taas miten evoluutio on edennyt ja miksi, on jatkuvan tutkimuksen kohteena.

Siunatuksi lopuksi. Kreationistinen spekulointi ei ole millään kriteerillä tiedettä. Se on silkkaa humpuukia. Jumalan luomistyön suuruuden törkeää vähättelyä.

Martti Kauppila

--Siunatuksi lopuksi. Kreationistinen spekulointi ei ole millään kriteerillä tiedettä. Se on silkkaa humpuukia. Jumalan luomistyön suuruuden törkeää vähättelyä.--

Kuitenkin siis uskot Jumalan luomistyöhön?

Käyttäjän kangaro kuva
Ros-Britt Kangas

Vihdoin kunnon asiaa täynnä oleva teksti, sinänsä minulle tuttua asiaa, mutta tuskin niin monille tässä ketjussa, kommenteista päätelllen. Toisaalta kaikki näyttävät aina olevan hyvin hallinnassa kun tiivistettynä esitettän mitä kaikki on varmuudella todettu, ilman esitettyä käyttöehtoa ja vaatimusta saati mistä kaikesta pitää huolehtia tarkuudella jotta virhepäätelmiä vältellään.

"kun jokin asia on kiistatta toteen näytetty"

- tämä onkin tärkeä asia, mutta milloin jokin asia on kiistatta toteen näytetty,eikö tämänkaltainen tosiasia pitää olla niin varmaa ettei sillä enää ole minkälaista korjamisen varaa. Monet todennäköisten asioiden ja oletusten kohdalla tuppaa unohtumaan, ettei ne olekaan täysin kiistattomia faktoja.
Mitä radiometiraan tulee, pidetään sen hyvin luotettavana (kunhan kontaminnatiota vältetään, ja oikeita ainesta tutkitaan jne.) sen takia että pidetäään kiistattomana faktana että radioaktiivinen aineen muuttumista isotoopeiksi tapahtuu vakiovauhdilla, aineen oma puoliintumisaika noudaten, ilman että siihen missään olosuhteissa ulkoiset tekijät voivat siihen vaikuttaa.

Nyt on ihan viime vuosina tultu yllätyksi siitä ettei ihan kaikessa olosuhteissa tuo vauhti ihan vakiona pysykään, vaan siihen sittenkin voi kohdistua ulkopuolista vaikutusta; toki ei ole näissä tapauksessa kyse näihin mittausmenetelmien käytetyistä ainiesta, mutta hyvin vankka vakaumus on saanut taas kerran muistutus siitä ettei niin varmaa kannattaa olla, ja tuskin näissä tutkimuksissa esiin tulevat vaihtelut ovat ainutlaatuisia. Voimmeko sittenkään luottaa siihen että näitä miljoonien ja biljoonien puoliintumisajalla varustetuilla menetelmissä käytetyt radioakttiviset aineet (ssis nykyisessä olosuhteissa puhtaassa näytteesä)eivät ole meille reaktioneen vielä joltain osin tuntemattomia meidän sadan vuoden tuttavuutemme aikana.

Muutamia linkkejä näihin liittyen:

http://faculty.kutztown.edu/vitz/limsport/LabManua...
http://news.stanford.edu/news/2010/august/sun-0823...
http://math.ucr.edu/home/baez/physics/ParticleAndN...
http://www.technologyreview.com/view/425731/radioa...
http://astroengine.com/2008/09/26/using-cassini-to...

Sinänsä on myös huomioitava että vakio puoliintumisaika on tilastollinen todennäklisyys, kun taas yksittäinen atomi toimii täysin yksillöllisesti ja reaktio tapahtuu satunnaisella hetkellä.

Käyttäjän Jouni kuva
Jouni Tuomela

Hieno ketju, kiitos siitä, erityisesti Joni Hanskille ja Antti Alfthanille asian selvittämisestä perin pohjin.
Tässä on mainiosti tullut esiin meidän eläinten tapa katsoa kaikkia asioita omien kokemuksiensa läpi. Me kasvatamme ikäänkuin piilolinssejä, jokainen kokemuksemme tuottaa uuden taittavan kerroksen näkemyksiimme.

Vauvasta asti johonkiin ympäristöön aivopesty ihminen näkee tietysti maailman erilaisena kuin toisessa kaiken kokemuksensa saanut. Varsinkin kiihkouskovaiset ympäristöt muodostavat yksilöilleen niin suodattavat lasit, että niiden läpi on mahdotonta nähdä maailmaa ilman vääristymiä.

Kun vaikkapa uskonnolla aivopesty ihminen kohtaa omasta maailmankuvastaan eroavia mielipiteitä, eivät nämä niinvain läpäise aivopesujen muodostamia linssejä, tai sitten ne näkyvät aivan toisenlaisena.

Aikojen alusta asti ihmislaji on halunnut keksiä asioille selityksen. Olemme uteliaita, miksi tämä on näin? Tuo piirre ehkä tekeekin meistä ihmisiä. Ja kunkin aikakauden paras selitys on jäänyt elämään. Usein miekankin avulla.

Toiset meistä eivät voi muuttaa itse omia linssejään uuden tiedon varassa, ja tämä on näivettänyt kokonaisia kansakuntia elämään lähes ilman uuteen tietoon panostamista. Esimerkkejä lähi-idässä.

Ikäväkseni uuden tiedon mitätöintiä on myös tiedemaailmassa, ja osin siksi olemme hukanneet 20 vuotta tutkimusaikaa. Jos kylmäfuusiotutkimusta ei olisi silloin pysäytetty, olisimme nyt jo voineet luopua perinteisestä ydinvoimatekniikasta.

Oheisen linkin tuoreessa kalvosarjassa National Instrumens-firmasta kerrotaan mm. näin tilanteesta:

"An independent thesis research at the University of Texas at Austin found that more than 180 experiments around the world reported anomolous high production of excess heat in Pd-D [palladium-deuterium] or Ni-H [nickel-hydrogen]
Either there is an unknown physical event or there is a need of better measurements. In both cases NI can accelerate innovation and discovery."

http://www.22passi.it/downloads/eu_brussels_june_2...

Käyttäjän SamuliTuomasAssinen kuva
Samuli Assinen

Jospa evoluutioteorian ihmeiden sijaan katsottaisiin näitä luomis- tai Intelligent Design-teorian järjettömyyksiä.

Esim. Ihminen on, ottaen huomioon aurinkokunnassamme vallitsevat olosuhteet, varsin huonosti suunniteltu/luotu elukka. Muutama esimerkki.

1) 71% prosenttia Maapallon pinta-alasta on ihmiselle elinkelvotonta. Jos mielestäsi näin ei ole, voit kokeilla seuraavaa koetta. Mene järven rannalla, pistä uimapuku päälle, ui keskelle järveä ja ota parin tunnin päiväunet keskellä järveä. Mikä pahinta suurin osa maailman vesistä on ihmiselle sellaisenaan juomakelvotonta. Tämä siis meidän planeetalla, elämä mainitsemallasi merkuriuksella olisi hieman vaikeahkoa.

2) Ihmisen suu on myös varsin huonosti suunniteltu härpäke. Mitä järkeä oli laittaa kommunikaatioelin, hengityselin ja ravinnonnauttimisen kanava samaan reikään? Tämän suunnitteluvirheen takia pieni prosentti lajitovereistamme tukehtuu hengiltä joka vuosi.

3) Kun katson jalkoväliäni, voin vain ihmetellä mitä liikkui luojan/suunnittelijan päässä kun viihdekeskukseni sijoitettiin jätteenpoistolaitokseni viereen? Vähän sama kuin Linnanmäki siirrettäisiin Ämmässuon kaatopaikalle.

4) Ylipäätänsäkkin kehitysvammat ja perinnöllisesti sairaudet ovat hyvin vahva osoitus siitä että luoja/suunnittelija ei onnistunut erityisen hyvin, etenkään jos oletetaan että tämän suunnittelun on tehnyt kaikkivoipa Jumala, joka loi tämän lajin omaksi kuvakseen. CDC:n tutkimusten mukaan 3% elävän syntyneistä lapsista omaa jonkinasteisen kehitysvamman, eikä puolelle näistä ole toistaiseksi löytynyt selitystä.

http://www.cdc.gov/ncbddd/features/birthdefects-ke...

http://www.nature.com/scitable/topicpage/birth-def...

Pohjimmiltaan minkä tahansa teorian, joka lähtee jonkilaisesta luojasta/suunnittelijasta, on tutkittava tämän luojan/suunnittelijan luonnetta. Parasta todistusaineistoahan luomis/suunnittelu-teorialle olisi jos kyseinen heppu saataisiin median eteen kommentoimaan tekemisiään. Esim. Discovery-Instituutin julkaisusta löytyy kyllä paljon tekstiä Darwinista, mutta ei oikeastaan mitään suunnittelijasta/luojasta tai tämän motiiveista.

Käyttäjän jlinjama kuva
Jussi Linjama

Suunnittelun lähtökohtana näyttää olleen, että ensin suunnitellaan neljän pisteen varaan tuettu siltarakenne, sen jälkeen käännetään se väkisin pystyyn ja toivotaan, ettei se vuosien varrella kärsi selkäsäryistä tai etukumaruudesta.

Käyttäjän Blackjack kuva
Jaakko Mäki

Tuossahan tuo tuli, jumala on ohjelmistokehittäjä ja ihminen hyvä esimerkki betajulkaisusta.

Käyttäjän JuusoMarttila kuva
Juuso Marttila

Koskahan sitä palautetta saa antaa, vai onko tää suljettu beta :D ?

Käyttäjän Blackjack kuva
Jaakko Mäki

Helpdesk ei ole vastannut pariintuhanteen vuoteen millään tavalla, valitettavasti meidän pitää näköjään takaisinmallintaa ja jatkaa kehitystyötä itse.

Martti Kauppila

--3) Kun katson jalkoväliäni, voin vain ihmetellä mitä liikkui luojan/suunnittelijan päässä kun viihdekeskukseni sijoitettiin jätteenpoistolaitokseni viereen? Vähän sama kuin Linnanmäki siirrettäisiin Ämmässuon kaatopaikalle.--

Suustako sen paskan pitäisi sitten tulla? Mielestäni ihmisruunmis on todellinen taideteos, kaikki siinä on kuin tarkan suunnittelun tulos: esim. viisisormeea on paljon parempi kuin vain neljä ja peukalo on juuri oikeassa paiassa, jota käsi olisi hyödyllinen työvälinen.

Kehitysvammat ja sairaudet ovat vain merkki siitä, että jokin tekijä on saanut normalin kehityksen poikkeavalle tielle. Alunalkean ihmiskeho on täydellinen. Esim. kehon omien energiavirtojen estyminen saa aikaan sairauksia.

Käyttäjän TiuskeaRakki kuva
Eero Nevalainen

Teksti on aika loistava esimerkki jostain joka on "not even wrong"; niin täysin sekaisin ettei siihen voi ottaa edes mitään kunnollista kantaa.

Käyttäjän MarkoKuivalainen kuva
Marko Kuivalainen

Ennen tarinan julkaisua olisi äidinkielen oikeinkirjoitussäännöt syytä hallita hyvin. Perusteethan opetetaan jo peruskoulussa, mutta kirjoittajalla on ollut varmaankin muuta tekemistä oppituntien aikana. Nyt tämä teksti vaikuttaa lähinnä kaksisuuntaista mielialahäiriötä sairastavan henkilön ajatuksen virralta...

Käyttäjän TiuskeaRakki kuva
Eero Nevalainen

Ei taida suomi olla kirjoittajan äidinkieli...

Käyttäjän kapavalimaki kuva
Kari Välimäki

Se nostaa ko. blogin viihdearvoa, kun ihminen joka ei hallitse edes äidinkielensä oikeinkirjoitusta tahi kielioppia, väittää evoluutioteoriaa virheelliseksi. Mahtavaa.

Käyttäjän kangaro kuva
Ros-Britt Kangas

Äidinkieli on kyllä erittäin hyvässä hallinnassa, mutta tätä vaikeata ja outoa vierasta kieltä sitä vastoin ei.

Käyttäjän myyrylainen kuva
Jorma Myyryläinen

Me emme kuulemma saa oudoksua ja sanoa ruotsinkieltä vieraaksi kieleksi vaan sitä pitää kutsua toiseksi kotimaiseksi eli kansalliskieleksi. Ilmeisesti ruotsinkielisille on toiset säännöt?

Käyttäjän kangaro kuva
Ros-Britt Kangas

Maassa maan tavalla,
ehkä olisin peräti sitten pitänyt sanoa "pakkosuomi"

Eero Tillanen

"En nyt kyllä näe siitä mitään maton vetäämistä luomisteorian jalkojen alta, koska osittain ovat kyse teorioista ja malleista, jotka eivät siis kiistattomasti ole oikeiksi todettu vaan pitää kestää tulevia todisteitakin, (nk. Mercuriuksen vahva ja tuore magneettikentä ja suuri tiheys.....)"

En ole perehtynyt asiaan, mutta Maan megneettikentän luo sen nestemäisestä raudasta koostuvan ytimen virtaukset, jotka luovat sähkökentän ja siten magneettikentän. Merkurius on niin lähellä aurinkoa, että siellä lyijykin sulaa. Sen jäähtyminen on siis ollut paljon hitaampaa kuin Maan, joten tässä on yksi varsin ilmeinen syy siihen, miksi sen ydin voi olla sula ja luoda magneettikentän.

Raamattu sen sijaan ei pysty kertomaan MerkuriuksenKAAN historiasta ja siellä tapahtuvista asioista YHTÄÄN MITÄÄN.

"Toiseksi löydät esim. DNA löytäminen avaruudesta itsessään ei todista mitään muuta kun sen olemassaoloa jostain syystä avaruudessa, ei tue evoluutiota eikä kumoa luomisteoria."

Luomisteoria on sinänsä oksymoron, sillä se ei ole teoria ensinkään, vaan pelkkää uskontoa.

"ja kun en ole vielä syventynyt tuohon dynamoteoriaan, josta oli puhe voisin nyt samalla sitten pyytä sinulta lisää seikkaperästä selvitystä siitä ja miksi Mercuriuksen magneettikenttä ei siihen sovi......"

Enpä ole minäkään siihen perehtynyt eikä kyllä ole mielenkiintoakaan. Blogisti nimittäin sotkee kirjoituksessaan niin iloisesti puurot ja vellit, etten vaivaudu tuhlaamaan elämääni kovin merkittävästi hänen uskontoon perustuvien harhaluulojensa oikomiseen. Olen nimittäin tehnyt sen virheen aiemmin ja ottanut opikseni. Kreationistit eivät tosiasioista välitä, heille uskonto on tärkeämpi. Jokainen taaplaa tyylillään.

Käyttäjän janikorhonen kuva
Jani Korhonen

Totta kai evoluutioteoria ja big bang -teoria jossain vaiheessa kumoutuvat koska ne ovat virheellisiä. Totuushan on, että maailma syntyi sotkan munasta, ja tästä on olemassa mustaa valkoisella eli ehdottoman kiistattomat todisteet. Merkuriukseen törmännyt ja sen tiheyttä muuttanut iso objekti oli tietysti tuon sotkanmunan kuoresta lohjennut palanen, joka maailman syntymisen jälkeen oli jäänyt avaruuteen lentelemään ja lopulta sitten törmäsi Merkuriukseen.

Käyttäjän Blackjack kuva
Jaakko Mäki

Lönnrut vaan kuuli väärin kun kysyi karjalaisukolta ehdotusta runokokoelmansa nimeksi, se oli "Suuri Kalavale"

Käyttäjän kangaro kuva
Ros-Britt Kangas

Viisainta johon pystyit, vai..... ;)

Käyttäjän janikorhonen kuva
Jani Korhonen

Ei tässä viisaudesta ole kysymys. Asia on hyvin yksinkertainen: Maailma syntyi sotkan munasta, ja se on kirjoitettu totinen totuus.

Käyttäjän akutalikka kuva
Aku Talikka

Radiossa oli hiljattain mielenkiintoinen keskustelu kehitysopista ja maapallon iästä, yhtenä näkökohtana dna:n mutaatioiden nopeus.

Luomisdebatti:
http://www.radiodei.fi/?sid=304&subgroup=ID138

Käyttäjän JuhaRiipinen kuva
Juha Riipinen

Ros-Britt Kankaan typerä blogikirjoitus on erinomainen esimerkki niistä syistä, miksi kristillisdemokraatteja ei pidä koskaan äänestää.

Käyttäjän PetraNyqvist kuva
Petra Nyqvist

Minun oli ihan pakko tarkistaa kalenterista, elämmekö todellakin vuotta 2012.

Rauno Reponen

Eikös luomisteoriaan kuulunut se että ihminen luotiin jumalan kuvaksi.
Ensin mies ja sitten nainen hänen kylkiluustaan.

Mutta minkäs takia sitten kummallakin on napa?

http://www.wikipaintings.org/en/lucas-cranach-the-...

Nyt odottelen luomisopin kannattajien seli ... seli ...

Käyttäjän Blackjack kuva
Jaakko Mäki

Kun Jumala veti nahan Aatamin ja Eevan päälle, laittoi hän solmun navan kohtaan.

Mikko Virtanen

"Entäs miten nyt evolutiokuvaan sopii niiin hyvin maapallon ominaisuudet, eikö mikään on siihen törmännyt ja muuttanut sen densiteetti, kallistamista tai kiertorata, saati muita ominaisuuksia."

Jos hieman tarkemmin tutustuu aiheeseen, niin nykyiset teoriat osoittavat, että samanlainen kosminen törmäys tapahtui myös maapallon kohdalla. Tämän törmäyksen seurauksena kahdesta protoplaneetta-aihiosta syntyivät maa ja kuu. Törmäys myös selittää huiman eron maan ja kuun tiheydessä (densititeetissä, minkä tarkoitusta kirjoittaja ei ole oikein ilmeisesti sisäistänyt) maan ollessa huomattavan raskas verrattuna kuuhun. Tämänkaltaiset törmäykset ovat täysin normaalia ja keskeinen osa planeettakuntien syntyprosessia eikä siinä ole mitään, mikä taistelisi missään määrin nykyisiä planeettojen syntymismalleja vastaan.

Vaikea kuvitella, että vielä 2000-luvulla näennäisesti sivistyneessä maassa joku kyseenalaistaa näin vahvasti järjellisen ajattelun ja korvaa sen näinkin totaalisesti pseudotieteellisellä hölynpölyllä.

Kun nyt kerran lukemista on suositeltu tässä aiemminkin, niin vaikkapa professori Stephen Hawkingin Ajan Lyhyt Historia voisi olla paikallaan näille pseudotieteilijöille. Haluaisimpa nähdä, miten ko. hölynpölyyn uskovat kumoavat vaikkapa siinäkin teoksessa esitetyt tieteelliset fatkat muuten kuin kommentilla: "EIPÄS! KU JUMALA!"

Tieteellisten teorioiden kyseenalaistamisessa ei sinänsä ole mitään pahaa, yleensä älyllinen argumentointi vaan tarvitsee tuekseen sitten korvaavan, paremmin toimivan mallin. Kreationistit ohtittavat valitettavan usein keskutelussa tämän mallin.

Käyttäjän janikorhonen kuva
Jani Korhonen

Mikko Virtanen: "Kreationistit ohtittavat valitettavan usein keskutelussa tämän mallin."

Aivan. Lisäksi he taitavat monesti unohtaa, että vaikka vaikka he jotenkin pystyisivätkin kumoamaan evoluutio ja/tai big bang -teorian, niin siitä ei vielä missään määrin seuraa, että juuri heidän esittämänsä luomiskertomus tai vaihtoehtoinen teoria olisi se oikea. Evoluutioteoria on vain yksi ihmiskunnan olemassaolonsa aikana kehittämästä miljoonasta selityksestä elämän synnylle. Vaikka se kumottaisiin, jäisi jäljelle vielä 999999 erilaista selitystä.

Käyttäjän kangaro kuva
Ros-Britt Kangas

Kreationistit termit on harhaanjohtava, siinä mielessä että ei oteta silloin yhtään huomiota että sekin on yhteisnimike hyvin moniin erilaisiin ihmisiin/ ihmisryhmin jotka eri tavallakin ajattele luomisteoria evoluuti-teoriian vaihtoehdoksi. Nimikkeen alle mahtuvat -tai lähhinä muu tiedemaailma sijoittavat- suuri joukko eri alan eteneviä ja arvostettuja tiedemiehiä tutkimuksiin ja vaihtoehtoisella selitysmallillaan. Saman aikaan kutsutaan täysin tieteelliseksi kelpaavaksi monien muiden tutkijoiden hyvin alaansa nähden hyvin poikkeavua tulkintoja -niiden vastaan kyllä nouse vastaväitteitä ja vääräksi toteamispyrkimyksiä, mutta silti niitä hsamoin kuin niiden ympärille käyvä keskustelu pidetään tieteellisenä.
Vaan ei jos ajatukset, hypogteesti,teoriat, mitenkään liittyy asioita jotka voisi liittää luomisteorioihin.

Reilua peliäkö?

Petteri Forsten

En oikein tiedä miten ja millä tasolla lähtisin tutkiskelemaan Ros-Britt Kangaksen blogia. Sarkasmi ja detaljeihin ripustuminen tulee ensimmäisenä mieleen, mutta niillä ei kovin pitkälle taida päästä. Avauksessa on sen verran maailmankatsomuksellista latausta että on turha alkaa väittelemään, mutta tehdään sellainen perinteinen TL:Dr kirjoitus.

Tieteenfilosofian mukaan tietoa kerrytetään tekemällä havainto, sen perusteella hypoteesi, testataan hypoteesi ja lopuksi tarkastetaan tulosten perusteella teoriaa tai hylätään se.

Esimerkki painovoimasta. Aristoteles teki havaintoihin perustuneen hypoteesin että mitä painavampi esine, sen nopeammin se tippuu (paperi vs. kivi, höpinää paluusta luonnolliseen tilaansa). Se oli vallitseva totuus 2000 vuotta. Galileo osoitti että tämä ei pidä paikkaansa, kanuunankuula ja musketin luoti tippuvat yhtä nopeasti jos ilmavastus ei ole vaikuttavana tekijänä. Tämäkään ei ollut aivan oikein. Newton osoitti että F = G * M * mo / (rE + h)^2. Mutta sekin on väärin, tai ei ainakaan koko totuus. Emme itse asiassa edes tiedä mikä on painovoima, paitsi että empiirisesti se on verrannollinen massaan joissain tilanteissa. Siksi CERNiin rakennettiin se LHC. Löydettiin mahdollinen selvitys että eräs alkeishiukkanen aiheuttaa massan...

Ja matka jatkuu jatkumistaan, onko nyt selvä konseptina mikä on tieteellinen teoria ja miten tiedettä tehdään? Se ei ole maalaisjärkeä tai henkilökohtaisia näkemyksiä.

Pitkästä selityksestä takaisin asiaan. Teoriat voivat olla väärässä, jos ne ovat ristiriidassa havaintojen kanssa. Lisäksi teoriat ovat yleensä osateorioita, ne koskevat vain tiettyä havaintoa eikä välttämättä toimi laajemalti. Evoluutioteoria ei ole mikään kaikenkattava teoria ja selitys maailman synnystä. Se kuvaa vain yhtä asiaa, miten lajit voivat muuttua ja antaa selityksen havainnolle miksi eläimet ovat sopeutuneet ympäristöönsä niin hyvin. Samalla se selittää havainnot eläin/kasvijalostuskesta ja fossiileista.

MUTTA! Koska muutos on hidasta, se vie paljon aikaa. Tarvitaan siis todiste että aikaa on ollut käytettävissä. Raamatun (tai siis Ussherin–Lightfootin kalenterin) mukaan tämä ei ole mahdollista. Eri tekniikoiden ja havaintojen perusteella maapallo ja Universumi kuitenkin voi olla paljon 6000 vuotta vanhempi. Näissä on mukana mm. kreationistien hyvin vähän kommentoima fysiikka, geologia, kemia. Einsteinin ja Newtonin teorioita kun on niin pirun vaikea kyseenalaistaa.

Havainnot universumista: Galaksit erkanevat, kaikkeus laajenee, voidaan laskea taaksepäin ja löytää teoreettinen alkupiste. Alkupistettä ja alkuräjähdystä tukee havainto taustamikroaaltosäteilystä, galaksien punasiirtymästä, joiden perusteella ikä ajoittuu jonnekin 13,7 miljardin vuoden kohdille. Tosin se muuttuu ja tarkentuu koko ajan. Vielä sata vuotta sitten puhuttiin miljoonista vuosista, koska tähtien ikää ei pystytty selittämään lainkaan ennen kuin ymmärrettiin mikä on ydinfuusio. Young earth konsepti on aika uusi juttu ja ei ole koskaan ollut kovin "in" edes intokristittyjen tieteilijöiden kohdalla.

Tässä vaiheessa mukaan otetaan radioaktiivisten aineiden syntyteoria (Fuusio-fissio) ja mitattava hajoaminen ja muuntuminen toisiksi aineiksi. Esimerkiksi teoreettinen laskelma(Fysiikka) auringon iästä täsmää meteoriiteista tehtyihin radiokemiallisiin ikämäärityksiin (4,5 miljardia vuotta). Palaset alkavat loksahtelemaan paikalleen.

Aikaa siis on. Vastustavia havaintoja ovat esimerkiksi merenpohjan ikä, jonka kumosi laattatektoniikkateorian todistaminen 80-luvulla(mannerlaattojen liike ja sen kartoittaminen GPS:llä). Tämä taas selittää miksi tietyt fossiilit löytyvät mitä kummallisimmista paikoista.

Mitä sitten tähän kreationistien hopeiseen ammukseen. Merkuriuksen mageettikenttä joka nykyteorian mukaan pitäisi olla jo kuollut, on yllättävä havainto. Harmi vaan että havaintoja on kovin vähän (pari satelliittia). Lisäksi teoria ei ota huomioon Merkuriuksen eroja Maahan, koostumusta, etäisyyttä auringosta (hiukkasvuo, säteily). Esimerkiksi Io:lla on magnetosfääri. Sen synty ja ylläpito osataan selittää, koska havaintoja on enemmän.

Ovatko näistä mitkään totuuksia? Eivät, teoria kuvaa havaintoja. Teoriat muuttuvat, usko ei.

Mutta kinaamistahan tämä on. Esimerkiksi homeopatia ja käsillä painelu on aivan helvetin paljon tehokkaampi tapa hoitaa sairauksia kuin sairaanhoito-opistossakin opitut "perinteiset" "tieteelliset" "patriarkaaliset" "länsimaalaiset" "maallistuneet" tiedot. Minusta sairaat pitäisi jättää parantumaan eetterin voimin ja itseasiassa sairaaloissa vain estetään luonnollinen parantumisprosessi jota vain ja ainoastaan homeopatia ja käsilläpainelu voi nopeuttaa.

Terkuin fysiikkaa tajuamaton punaniskainsinöörimolekyylibiologi.

Käyttäjän kangaro kuva
Ros-Britt Kangas

Ainakin asiallinen yritys selittää ainakin täysin ulalle oleville sekä perustietoje tunteville. Kuulut siis niin harvoihin tässä ketjussa jonka kanssa olisi antoisa keskustellakin.

Itseasiassa,vähäisistä perustiedoistani huolimatta, minulla on paljon kysymyksiä ja krittisesti ajattelevien aivojen intohimo ymmärtää ristiriidoista avainkodat. Olen siis aina paljon tyytyväisempää jos asiantuntija valaistaa minulle, ei vain miten varmat ja hyvin todistetut kaikki mukamas on, vaan ihan rehellisesti tuo myös esiin ongelmat, haasteet ja ristiriidat (koska niin täydellistä mikään ei ole ettei niitä olisi)

Elämän aikana olen oppinut että monet oikeiksi pidetyt "totuudet", eivät niin oikeita sittenkään ole, ja sen verran nyt tieteestä ymmärrän että aina siinä on ristiriitoja ja eri käsityksiä, ja uusi tieto monesti heräättä vielä enemmän kysymyksiä, joten haaste on lopullinen. Silti myös tieteessä tehdään hyvin epätieteellisiä toteamuksia, esim, silloin kuin automaattisesti torjuu jokin luomisajatukseen liittyvä teoria semmoisenaan, ilman että edes vaivaudu, ottamaan kantaa siinä esitetyihin yksityiskohtiin. Tieteealallaan korkeasti koulutettu ihminen (ei siis minä) ei muutu aivottomaksi menettäen asiantuntemusta vain sen takia että ottaa tutkiakseen jossain vaiheessa luomistapahtumasta tai Raamatusta eistetystä asiasta lähtökohdaksi. Hypoteesiksi senkin pitää toimia tasavertaisesti muiden hypoteesien tavoin, ja tutkimusksen asia on todistaa tai falsifioida, ei suuora tuomitseminen tutkiamatta. Mikäli tiede ei uskalla ottaa tutkiakseen tai huomioon näitä asioita, niin silloin sekin haiskahtaa.

Mitä blogitekstiin tulee, siinä oli mukana sarkasmiakin, ja Merkuriuksen ongelma ei olekaan minun suurin kysymys, aika pieni asia sekin kaikkien muiden kysymysksiä herättävien seikkojen ja löydösten rinnalle.....

Petteri Forsten

"Hypoteesiksi senkin pitää toimia tasavertaisesti muiden hypoteesien tavoin, ja tutkimusksen asia on todistaa tai falsifioida, ei suuora tuomitseminen tutkiamatta. Mikäli tiede ei uskalla ottaa tutkiakseen tai huomioon näitä asioita, niin silloin sekin haiskahtaa."

Luomisteoriassa on edelleen se ongelma että emme pysty koskaan havaitsemaan ja todistamaan onko maailma laitettu liikkeelle ulkoisen tekijän/suunnittelijan toimesta eilen, 6000, 100000 vai 13700000000 vuotta sitten. Suurin osa astronomisesta ja geologisesta todistusaineistosta viittaa alkuräjähdysteoriaan kaukaisessa menneisyydessä. Tämä sinällään falsifioi 6000 vuotta vanhan universumin ja luomisteorian, mutta ei luomista kaukaisessa menneisyydessä.

Oma käsitykseni on että viimeisen 100-150 vuoden aikana tehty tiede on parantunut jatkuvasti ja tieteen vertaisarviointi on internetin aikakaudella parantunut etenkin matemaattis-fysikaalis-kemiallisten tieteiden ulkopuolella. Länsimainen tiede on länsimaidenkin mittapuulla päässyt vauhtiin vasta hiljattain, puhumattakaan poikkitieteellisestä tutkimuksesta. Eri alojen tutkijat kuluttivat 100 - 500 vuotta omien tutkimusalojensa peruskysymysten äärellä, nyt päästää katsomaan mitä tapahtuu näiden yksittäisten alojen risteyskohdissa. Yksi näistä on evoluutioteoria, jota kannattelee useamman alan itsenäiset tutkimustulokset(astronomia, fysiikka, biologia, arkeologia, radiokemia).

Mitä laajempiin ja monimutkaisempiin aiheisiin mennään sitä varmempaa on että teoriaa joudutaan yksinkertaisesti viilaamaan ja muuttamaan kun yhden tukipilarin tutkimus nytkähtää eteenpäin tai tutkimustieto tarkentuu. Nyt eleteen eräänlaista "omics"-kautta. Esimerkkinä genomi, DNA:n rakenne löydettiin 50-luvulla, geneettisen koodin rakenne 60-luvulla, ensimmäinen geenisekvenssi 70-luvulla, kokonainen genomi 2000 luvun alussa. Tiedämmekö kaiken? Ei lähellekään, nyt tutkitaan RNAomia, proteomia ja kaikkien mahdollisten asioiden ristikkäisvaikutuksia. Sieltä tulee varmasti mielenkiintoisia yllätyksiä ja teoriat tarkentuvat, tähänastinen data kuitenkin on selitettävissä evoluutiomekanismeilla, joita niitäkin on löydetty molekyylibiologian tasolta uusia.

Darwinin alkuperäisestä teoriasta on menty siis jo hyvin pitkälle. Sen falsifioimiseksi pitää pystyä falsifioimaan koko tai suurin osa teoriaa tukevasta aineistosta ja näytämään vaihtoehtona teoria joka kuvaa tutkimustuloksia ja havaintoja tarkemmin tai että evoteoria ei yksinkertaisesti voi olla oikein tutkimusaineiston valossa. Olkoon se sitten vaikka monialaisen tutkimuksen tulos että maapallo onkin vain 1000000 vuotta vanha.

Tähän asti en ole ollut lainkaan vakuuttunut tieteellisten taikka epätieteellisten vaihtoehtoteorioiden selityskyvystä.

Käyttäjän JussiPelkonen kuva
Jussi Pelkonen

Kiitos, Petteri F. Tämä riittää - ainakin kaikille tieteestä jotakin ymmärtäville! (Luultavasti ei kuitenkaan kaikille tätä blogisäiettä lukeville...)

Käyttäjän AnttiKoponen kuva
Antti Koponen

Ei kreationistien kanssa kannata keskustella. Sitten kun tuo(kin) kiinnostava (ja muka evoluution kumoava) kysymys on selvitetty, ne keksii taas uuden.

http://hikipedia.info/wiki/%C3%84lyk%C3%A4s_putoam...

Lasse Yrjölä

Kiitän sinua Ros-Britt päivän parhaista nauruista! Teksti, sekä varsinkin kommenttiosio sai minut nauramaan vedet silmissä ja vatsa kipeänä. Pidä tämä yllä, jotta voimme jatkossa nauttia tämän kaltaisesta viihteestä. Äläkä nyt hämäänny kristillisestä "totuudesta" ja jää jumittamaan siihen. Tutki ja käy läpi muslimivaihe, hinduvaihe, luonnonuskonnot yms. ja pliis yritä edes hurahtaa niihin samalla tavalla, kun nyt raamattuun, jotta viihdearvo pysyy kohdillaan.

Itse olen oppinut jo vuosia sitten olla osallistumatta näihin keskusteluihin, koska alkuasetelma on niin vinksahtanut, että hermothan siinä vain menisi. Huumori on hyvä keino ammentaa tästäkin sitä parasta antia, koska juuri huumori on se ainoa asia, mikä tästä loppuen lopuksi jää käteen.

Sivuhuomautuksena Ritva Puolakalle vielä erityiskiitos ylimielisestä taustahuutelijaroolista! Aivan loistavaa komiikkaa! Olit kuin koulukiusaajan ja yltiöfeministin sekoitus, ripauksella sokkona junaan hypännyttä vihaa kumpuavaa, itseään parempana pitävää, kerrassaan huikeaa tapausta! Tällasia hahmoja komedia tarvitsee lisää!

Ei minulla teitä vastaan ole mitään ja toivon, että ette suutu tästä kommentistani, vaan voimme yhdessä hymyillä ja nauraa koko hommalle.

Oikein hyvää ja ihanan aurinkoista loppukesää! Kaikki jumalat olkoon puolellanne!

Käyttäjän kangaro kuva
Ros-Britt Kangas

Nauru pidentää iän -ainakin niin sanotaan, taisi peräti olla tutkittu asiaa.

Kyllä se varmaan paikkansa pitää, koska vähän sinnepäin Raamattussakin on viitettä ;)

Minulle riitä että se yksi Jumala on puolellani...mutta hyvää aurinkoista ja lämmint äkesää sinnepäinkin.

mikael torppa

Kiitos mielenkiintoisesta blogista Ros-Britt. Olen itsekkin kirjoittanut blogin luonto todistaa Jumalan suurista teoista sillä luonnonvalinta tukee luomista ei kehitystä mikrobista -> mikrobiologiksi.

Historia ja tieteelliset todisteet tukevat luomista ja nuorta maata ja siitä olen blogissani keskustellut.

http://mikaeltorppa.puheenvuoro.uusisuomi.fi/96458...

Kehitysopin hylkääminen ei tarkoita tieteen itsensä hylkäämistä niin kuin monet väärin luulevat. Kasvigeneetikko Dr John Sanford joka oli keksimässä "geenipyssy" menetelmää jota käytetään kasvien geenimanipulaatioon sanookin selventävästi:

"Yliopistomaailma on järjestelmällisesti "kehitysopillistanut" kaikki osa-alueet ihmisten ajatuksista. Vastoin yleistä luuloa, tämä ei suinkaan johdu siitä että kehitysoppi olisi keskeinen ihmisen käsityskyvylle, vaan se on ennemminkin syntynyt pääosin poliittisten ja ideologisten prosessien seurauksena.

Tästä johtuen nykyajan älyllisessä ilmapiirissä on kehitysopillisen teorian hylkääminen saatu vaikuttamaan tieteen itsensä hylkäämiseltä. Tämä on täysin nurinkurista!

Biologien usein hokema selviönä pitämä toteamus kuuluu: "Biologiassa mikään ei ole ymmärrettävää, paitsi kehitysopin valossa." Kuitenkaan mikään ei voisi olla kauempana totuudesta!

Uskon että jos ideologiset syyt unohdetaan, on totuus täsmälleen päinvastainen: "Biologiassa mikään ei ole ymmärrettävää, paitsi sunnittelun valossa".

Emme voi tosiasiassa selittää miten mitkään biologiset järjestelmät olisivat voineet "kehittyä", mutta voimme kaikki nähdä miten käytännössä kaikki mitä katsomme, kätkee sisäänsä tavattomasti suunnittelua.

En ole tietoinen minkäänlaisesta käytännön tieteestä (tietojenkäsittelytiede, liikennetiede, lääketiede, maataloustiede, insinööritiede tms.), joka olisi hyötynyt kehitysopillisesta teoriasta.

Todelliset edistysaskeleet tieteessä on kuitenkin järjestelmällisesti kerrottu höystettynä keksityillä kehitysopillisilla tarinoilla, mutta vasta edistysaskeleen jo tapahduttua. Tämä heijastaa kaikkialle ulottuvaa tieteen politisoimista". (John Sanford)

Petteri Forsten

"Uskon että jos ideologiset syyt unohdetaan, on totuus täsmälleen päinvastainen: "Biologiassa mikään ei ole ymmärrettävää, paitsi sunnittelun valossa"."

Minä en usko että kehitysoppi, evoteoria tai perinnöllisyydesteoria on oikeassa. Minä ymmärrän että mittausten ja havaintojen valossa se/ne parhaiten mallintavat havaittuja ilmiöitä.

Tämä malli muuttuu, kuten jokaikinen teoria muuttuu lisäaineiston tullessa esiin. Hyvin harva tieteenala pystyy antamaan absoluuttisia todisteita, matematiikka lienee yksi niistä. Teoria muuttuu faktaksi vasta siinä vaiheessa kun se pystyy mallintamaan ja selittämään jokaisen havaittavan ilmiön. Sellaisia teorioita ei taaskaan oikein löydy montaa.

Jumala/suunnittelija on siitä kätevä että se selittää kaiken aina ja jokaisessa tapauksessa. Itseasiassa mikään ei koskaan pysty todistamaan että suunnittelijaa ei olisi olemassa. Kätevää! Paitsi että tieteessähän piti todistaa kokeellisesti että teoria on oikein ja negatiivinen tulos ei palaudukaan automaattisesti jumaloletukseen. Koska emme tiedä miten joku tapahtui/tapahtui/alkoi/muuttui ei tarkoita automaattisesti sitä että syynä on jumala.

Etenkin siinä vaiheessa pitää lopettaa tutkiminen kun vastaus ei miellytä ja sovi maailmankuvaan. Se on saatana siellä tuloksissa. Raamatussa on kaikki oleellinen. Sana siellä toinen täällä.

Käyttäjän kangaro kuva
Ros-Britt Kangas

Kysyin aikaisemmin muttei siihen oikeisti vastattu, mutta koska sinulle tiede ja tieteellinen toiminta ei ole vierasta niin kuin kommentteistä päätellen suuremmalla osalla on:

JOS hetken leikkisit ajatuksella että luomisoppia/ Luoja kaiken takana miten nykytiede premisseineen ja diskursseineen pystyisi sitä havaitsemaan ja hyväksymmän. Onko mahdollista, vai hyljettäisiinkö kaikki viitteet liian aikasin tutkumuksissa/ tai löydettäisiinkö nämä viitteet?

Petteri Forsten

JOS hetken leikkisit ajatuksella että luomisoppia/ Luoja kaiken takana miten nykytiede premisseineen ja diskursseineen pystyisi sitä havaitsemaan ja hyväksymmän. Onko mahdollista, vai hyljettäisiinkö kaikki viitteet liian aikasin tutkumuksissa/ tai löydettäisiinkö nämä viitteet?

En ole täysin varma mitä haluat kysyä mutta katsotaanko osuuko vastaukseni haluamallesi kohdalle.

Tieteen perustana on että havaintoja pyritään selittämään teorialla. Teoriaa pitää testata ja tulosten pitää pystyä mallintamaan havaintoja. Teoria elää aina ja vain harvalla tieteen alalla voidaan toivoa kaikenkattavaa yhtenäisteoriaa. Testaamiseen liittyy havaintomenetelmien kehitys, uusien havaintojen tekeminen ja teorian haastaminen. Se on vähän niinkuin ralliauton tuunaaminen. Tiede on täynnä teorioita jotka on hylätty koska joku keksi paremmin toimivan teorian. Esimerkkejä on enemmän kuin niitä varsinaisia teorioita. Hyvän kuvauksen tieteeseen ja sen kehitykseen eri aloilla saa Bill Brysonin kirjasta "Lyhyt historia lähes kaikesta" http://fi.wikipedia.org/wiki/Lyhyt_historia_l%C3%A...

Tieteessä on paljon esimerkkejä, joissa kilpaileva (väärä) teoria on ollut pinnalla ja vasta myöhemmin se oikea teoria on voitu OSOITTAA oikeaksi.

Luomisteoriassa on sellainen sisäänrakennettu valuvika että emme koskaan voi todistaa että joku on luonut meidät ja universumin. Voimme ainoastaan todistaa että mikään teoriamme ei pysty selittämään havaittuja ilmiöitä. Tieteen teorioissa ei ole paikkaa jumalalle, vaikka sille voi kukin henkilökohtaisesti antaa minkälaisen aseman haluaa.

Uuden maan porukka...No siinä on työmaata kreationisteillä. Evoteoria ei ole mikään kaikkia tieteenaloja johtava teoria, jonka valossa kaikkea tarkastellaan. Perusgeologia/astronomia/fyysikkoa ei voisi vähempää kiinnostaa milloin apinat kiipesivät puusta savannille ja missä järjestyksessä lajit ilmestyivät maapallolle. Heidän työn pohjalta voidaan kuitenkin päätellä asioita jotka mahdollistavat evoteorian vaatiman tolkuttoman pitkän ajanjakson. Jälleen, jos jumala laittoi maailman liikkeelle valmiina, emme sitä voi koskaan havaita ja todistaa, koko universumi on vain yksi iso puujalkavitsi fossiileineen ja valonnopeuksineen.

Jukka Mäkinen

Oletetaan että luomisteoria on tosi. Siitä seuraa että on olemassa luoja. Kääntäen, luojan olemassaolo on luomisteorian edellytys. No, luojan olemassaolosta on heikosti todisteita, jos yhtään.
No oletetaan silti, että kaikkivoiva luoja on olemassa. Miksi hän sitten antaa asioiden mennä päin helvettiä, ei vastaa tekemisistään, eikä suostu näyttämään naamaansa. Ihan kuin Katainen.
Ei sellainen ansaitse kunnioitusta, harvinaisen vittumainen tyyppi tuo luoja.
Ja Ritvan tuomiota ja analyysiä odotellessa aion syödä illallisen. Raviolia suoraan tölkistä.

Petteri Forsten

Thor lupasi hävittää jättiläiset, Jeesus lupasi hävittää pahuuden. Ei näy paljon jättiläisiä.

Thorin työkalu on vasara, Jeesus naulattiin ristille, yhteensattumaa?

Mikko Oinonen

Huhhuijaa. Kyllä tässä taas jotenkin tulee mieleen Dawkinsin debaatti erään uskovaisen kanssa, linkki alla. Kyllä se Dawkins jaksaa vain pysyä rauhallisena.
http://www.youtube.com/watch?v=YFjoEgYOgRo

Todisteita lyödään pöytään, mutta niitä vaaditaan koko ajan lisää, vaikkei omista argumenteista pystytä antamaan senkään vertaa.
Sekä tieteellä, että uskonnolla on siinä sama todistelu, että molemmat antavat kysymyksiin mahdollisia hypoteeseja. Tiede vain pitää ne hypoteeseina, aina siihen todistamiseen asti. Uskonto taas pitää omaa hypoteesiaan totena.

Noh, en halua pilkata uskovaisia tai mitään, mutta voisi sitä silmää välillä ottaa käteenkin.

Käyttäjän kangaro kuva
Ros-Britt Kangas

Eihän tieteessä asiat ovat niin loppuunasti tutkitut että siinä ihan vain lyödään lopulliset todisteet pöytään, ja se siitä.......

Eero Tillanen

"Eihän tieteessä asiat ovat niin loppuunasti tutkitut että siinä ihan vain lyödään lopulliset todisteet pöytään, ja se siitä......."

Tähän on kyllä vielä pakko kommentoida, sillä juuri tässä kohtaa blogisti ampuu itseään jalkaan.

Nimittäin, tieteen ja uskonnon erot ovat juuri siinä, että uskonnossa ne "lopulliset todisteet" on annettu satukirjan muodossa ja siitä sitten tehdään tulkintoja ja niille tekaistaan "todisteita", kuten esimerkiksi nuoren Maan kreationisti tekevät. Lisäksi uskonnolliset satukirjat ovat staattisia, ne eivät kehity tai muutu. Sanamuotojen muuttaminen ei ole kehitystä eikä muutostakaan. Uskonto ei myöskään suorita itsekritiikkiä tai korjaa itseään mitenkään, eri uskontokunnat ovat vain tulkintakysymyksiä samasta satukirjasta, olipa sen nimi sitten Raamattu, Koraani tai Toora/Talmud.

Tiede sen sijaan on menetelmä tiedon hankkimiseksi ympäröivästä maailmasta. Se on dynaaminen järjestelmä, joka muuttuu ja kehittyy jatkuvasti ja on lisäksi itsekorjaava. Tiede tutkii niin montaa eri osa-aluetta, että niiden analoginen vertailu uskontojen uskontokuntiin ei ole mielekästä.

Tiede on astunut myös uskovaisten tontille, sillä kuolemaa ja tietoisuuden (ei sielun, se on uskonnollinen käsite) mahdollista säilymistä ruumiin kuoleman jälkeen tutkitaan ja siitä on esitetty teoriakin. Teorian takana ovat Stuart Hameroff ja Roger Penrose:

http://www.quantumconsciousness.org/presentations/...

Tällä teorialla ei ole mitään tekemistä uskonnon kanssa, mistä syystä blogisti tuskin on kiinnostunut siitä. Kuolemastakin voidaan silti saada tietoa vain tieteen avulla, mikään uskonto ei siihen pysty.

Kuolema- ja ruumiistapoistumiskokemukset ovat myös tutkimuskohteita:

http://iands.org/home.html

Mielenkiintoinen, suomeksi tekstitetty ohjelma kuolemakokemuksista ja niiden tutkimuksesta:

http://www.youtube.com/watch?v=m__r-XvNYes

Tiedettä tekevät ihmiset ja minua häiritsee tieteessä vallalla oleva materialismi ja ateismi, agnostikko kun olen. Ateistien yksioikoinen käsitys kun on, että aivotoiminnan loppuessa se on valot pois ja adios. No, monet asian kokeneet ovat varsin toista mieltä ja minusta tuota kannattaa tutkia avoimin mielin. Ei ateismin ja materialismin silmälaput silmillä muttei myöskään uskovaisten avoimin mielin, jolloin aivot valuvat ulos.

Käyttäjän JarmoVuorinen kuva
Jarmo Vuorinen

Itseäni aina ihmetyttää jos jumala on niin rakastava, armelias ja kaikkivoipa. Niin miksi se antaa maailmassa tapahtua niinpaljon pahaa? Menkää sanomaan jollekki vanhemmalle kun hänen lapsensa on raiskattu ja murhattu, että niin oli tarkoitettu se oli herran tahto. Katsotaan sit mitä tapahtuu.

Tai jos Aatami ja Eeva oli ensimmäiset ihmiset ja vaikka he olisivatkin saaneet muitakin lapsia, tyttöjä ja poikia. Niin kyllähän he silti syyllistyivät silloin sukurutsaukseen. Mitä mieltä siitä olette? Hämmentävintä on se että kuka nämä kaikki on ollut näkemässä ja kirjoittanut ylös?

Haluisin myös nähdä sen oikeesti uskovan joka eläisi iha OIKEASTI raamatun ohjeiden mukaan, harmi vaan että silloin kaikki uskovaiset istuisivat vankilassa, mutta suurin osa jollei kaikki, lukee ja tulkitsee raamattua juuri niin kuin se heitä itseään miellyttää. Onko se oikein? Ei ole.

Jos jumala on oikeasti olemassa niin hän on todennäköisesti pieni ilkeä poika, joka leikkii suurennuslasin ja kusiaispesän kanssa. Taikka sitten vain se on kuollut.

Jukka Mäkinen

Juu, ja ruumis hautaamatta. Löyhkä tunkeutuu kaikkialle.

Martti Kauppila

Ihminen päättää, Jumala säätää. Jumala on antanut tässä maailmassa ihmisille vapaan tahdon päättää. Kaikilla näillä päätöksillä on syyt ja seuraukset, joko tässä elänässä tai seuraavassa. Uskon, että kaikella on tarkoituksensa, tuntuu se ihmien järjellä kuinka epäoikeudenmukaiselta tahansa.

Käyttäjän janikorhonen kuva
Jani Korhonen

Loistava video, kiitos linkistä. Paras kohta oli, kun Feynman puhui "riittävästä rakkauden määrästä":

"Oh, you're dealing with psychological matters, these things cannot be defined so precisely." Yes, but then you can't claim to know anything about it.

ja sai yleisöltä aplodit ja naurunremakan. Tuo menee suoraan sitaattivarastooni.

Käyttäjän NooraHkkinen kuva
Noora Häkkinen

Jep! Feynmanilla oli monia muitakin hyviä ajatuksia. Fiksu mies.

Käyttäjän kangaro kuva
Ros-Britt Kangas

....tuulettaa keuhkot joten ole hyvä vain :)

Käyttäjän kapavalimaki kuva
Kari Välimäki

Täydellisen tietämättömyyden suomalla äärimmäisellä itsevarmuudella. Hienoa! Ja kiitos päivän parhaista nauruista.

Käyttäjän JarmoVuorinen kuva
Jarmo Vuorinen

Kertokaa ihmeessä mikä tarkoitus tälläisillä lapsenraiskaajilla voisi olla? Jos niin on tarkoitettu niin eihän heitä voi siitä silloin tuomita koska ei heillä ole ollut vapautta valita mitä tekevät koska sillä teolla oli tarkoitus ja osa jumalan suunnitelmaa.

Entä muut uskonnot mistä Kristityt edes tietävät olevansa oikeassa? Mitä kun he kuolevat "taivaassa" odottaakin sarvekas kaveri jolla on kuusi kättä ja nauraa että hölmöt, uskoitte väärään heppuun. Mistä näistä voi tietää kuka on oikeassa, uskontoja on niin paljon niinkuin jumaliakin ja huomattavasti vanhempia kuin tämä kristinuskon jumala. Joka on huomattavasti tuoreempi tapaus, verrattuna moniin muihin. Kaikenlisäksi siinä on todella paljon yhtäläisyyksiä paljon vanhempiin uskontoihin vähän muunneltuna.

Ideani ei ole vähätellä ketään, olisihan se helkkarin hienoa, jos oikeasti voisiin todistaa jonkin ylemmän olennon olemassa olo. Tästä maailmasta tulisi välittömästi paljon mielenkiitoisempi paikka ja minusta valitettavasti työtön.

Käyttäjän JiriVidgren kuva
Jiri Vidgren

Ei tarvitse olla lehmä todetakseen että maito on hapanta :-)

Käyttäjän PiviLatvus kuva
Päiviö Latvus

Mulla ei nyt ole paljoakaan sanottavaa tähän maratonkeskusteluun... muuta kuin se, että tieteen kehitys on yllätyksiä täynnä.

Tästä voisitte kans vilkaista jotain uutta, koskien sen kehitystä:

http://www.kotimaa24.fi/blogit/article/?bid=338&id...

Se on työstämääni.

Kuinka moni tiesi, että aleksandrialaiselle Filoponokselle kirkastui - 1000 v. ennen Newtonia, että tähdillä ja maanpäällisillä liikkeillä oli samat lainalaisuudet.

Filoponoksen ymmärrys avautui kristinuskoon kääntymisen myötä v. 529 (Richard Sorabji - lukuisia teoksia aiheesta)

Tulokset näkyivät lukuisissa Aristoteleen (ja antiikin) ajatusmaailman absurdien käsitysten korjaamisessa.

Filoponokselle löydöt avautuivat Raamatun luomiskertomuksen myötä.

-------

Kolumnistiin ja naisiin liittyen... Tässä oodi naiselle... ja kristinuskolle:

www.latvus.com

Petteri Forsten

Jos halutaan kaivella historioita niin Filiponoksen (Jaa. 490–566) aikalaisia ja edeltäjiä jotka tutkivat ja todistivat heliosentrismiä ihan ilman zarahustralaista taustaa ovat olleet mm. Intialainen Aryabhata (Jaa 476–550), Kreikkalainen Aristarchus (Eaa. ca 310 - 230), sekä mahdollisesti Mayat (http://www.pnas.org/content/98/4/2107.full, Dresdenin kodeksi) joskin heillä homma jäi puolitiehen.

Käyttäjän PiviLatvus kuva
Päiviö Latvus

Petterille tervehdys

http://www.kotimaa24.fi/blogit/article/?bid=338&id...

Aryabhata oli oiva mies, ehkä etevin lukuisten intialaisten matemaatikoiden joukossa. Heitä saamme kiittää "pohjimmiltaan" tieteen matematisoinnista - sitten Platonin ja lopulta Fransiskaanimunkkien.

Luepa ajatuksella mun antamia linkkejä. Sieltä löydät Aryabhatan (n. 15 v. sitten huomioimani) ... ja "paljon" muuta. Palataan sitte asiaan.

Käyttäjän myyrylainen kuva
Jorma Myyryläinen

Kristinuskovaisilla on jokin kummallinen tarve todistaa, että vain heidän uskontonsa voi mahdollistaa kehityksen ja tämä heidän uskontonsa parissa kehittynyt todellisuus olisi paras mahdollinen kehitys. Me emme kuitenkaan voi tietää miten kehitys olisi mennyt jos toisin olisi tapahtunut. Itse asiassa tieteellinen kehitys on ollut pakkokristillisuuden olosuhteissa mahdollista vain siellä missä sen rajoista ei ole tarvinnut niin tiukasti pitää kiinni. Sen on mahdollistanut kirkkoinstituutioiden halu tuntea todellisuutta vastustajanaan ja toisaalta vallanpitäjien halu ylläpitää ja levittää valtaansa.

Toisenlaisissa olosuhteissa, esimerkiksi sellaisissa joissa luonnonilmiöiden tutkimista eivät uskonnolliset taikauskoiset käsitykset olisi hillinneet, luonnontieteet olisivat kehittyneet ihan toiseen tahtiin. Esimerkiksi tietämyksemme ihmiskehon toiminnasta olisivat ihan eri tasolla jos kristityt kirkot eivät olisi estäneet ihmiskehon sisälmyksien tutkimista. Samoin lääketiede olisi kehittynyt suunnattomasti jos sitä ei kirkot olisi pitäneet noituutena.

Nyt viime vuosina ovat jotkut kritityt ottaneet asiakseen yrittää valkopestä kristinuskon patamustaa taantumusta. Yksi keino siinä näyttää olevan yrittää mitätöidä muiden tekemisiä ja kiistää kaikkinainen edistymisen kandolliuus muuten kuin siten kuin se nyt on pikkuhiljaa sekularisoitumiskehityksen kautta tapahtunut. Kuinka paljon tieteeltä on mennytkään resursseja, niin fyysisiä kuin henkisiäkin, hukkaan uskonnollisten tabujen särkemiseen?

Käyttäjän myyrylainen kuva
Jorma Myyryläinen

Mikähän evoluutioteorian perusolettamus kumoutuu jos vaikka Merkuriuksen ikä on mitä tahansa? Mikä kosmologisissa maailmankaikkeuden syntyteorioissakaan, m.l. alkuräjähtdys, kumoutuu vaikka Merkuriuksen ikä on mitä tahansa?

Merkuriuksen olosuhteista tiedetään vielä kovin vähän joten minkäänlaisella varmuudella ei pystytä sanomaan oikeastaan yhtään mitään. Tarvitaan paljon lisää havaintoja, teorioiden kehittelyä ja niiden haastamista.

Varmoja näyttävät olevan vain kreationistit ja ID-ihmiset jotka kuvittelevat omien uskonkappaleidensa tulevan todistettua heti kun luulevat löytäneensä muista pienekin särön. Oikeasti, vaikka niin hassusti kävisi, että niin alkuräjähdys-, elämänsynty- ja kehitysoppiteoriat jouduttaisi hylkäämään, yksikään muu teoria tai uskonnollinnen opinkapple ei tule vielä todistetuksi oikeaksi. Ne pitää todistaa kukin per se.

Käyttäjän JoniSuikeli kuva
Joni Suikeli

Tämä on todella outo ja samalla raskas ketju. Raskas siinä mielessä että olen pari päivää lukenut tätä. Pari päivää sen takia että aivan uskomaton päänsärky on tullut joka kerta näitten kreationismin kannattajien kommentteja lukiessa.
Mutta minulla on yksi todella tärkeä pyyntö teille kreationismin kannattajille: älkää missään nimessä lopettako kirjoittamasta mielipiteitänne ja totuuksianne. Sillä niistä me esiintyjät saamme todella paljon hyvää lavamateriaalia. Joten, jatkakaa ihmeessä ja älkäät ikinä lopettako. Kiitos.

Käyttäjän MiikkaAsukas kuva
Miikka Asukas

Koko kirjoitus on selkeästi trollausta, uusi suomi elää näillä.

Käyttäjän PiviLatvus kuva
Päiviö Latvus

Petterille tervehdys

http://www.kotimaa24.fi/blogit/article/?bid=338&id...

Aryabhata oli oiva mies, ehkä etevin lukuisten intialaisten matemaatikoiden joukossa. Heitä saamme kiittää "pohjimmiltaan" tieteen matematisoinnista - sitten Platonin ja lopulta Fransiskaanimunkkien.

Luepa ajatuksella mun antamia linkkejä. Sieltä löydät Aryabhatan (n. 15 v. sitten huomioimani) ... ja "paljon" muuta. Palataan sitte asiaan.

Käyttäjän AnttiKoponen kuva
Antti Koponen

Kreationismi on ideologista sotaa. Tieteellä ei ole sen kanssa mitään tekemistä.

Käyttäjän tuomashuovinen kuva
Tuomas Huovinen

Surullisinta on kun tämänkin blogin kirjoittaja on päässyt lisääntymään. Onkohan kreationismi naisten hätähuuto siitä että tiede on mennyt liian vaikeaksi? On helpompaa uskoa matematiikasta ja fysiikasta vapaisiin satuihin kuin yrittää ymmärtää tiedettä joka on edellämainittuja täynnä.

Kevin I.L. Love

Tieteessä sanalla "teoria" on hiukan eri merkitys kuin meillä maallikoilla. Tottakai käytännössä tieteessäkin käytetään sanaa "fakta" kuvailemaan asioita tai ilmiöitä, jotka ovat totisinta totta, kuten

"yksi plus yksi on yhtäkuin kaksi"

Edellinen on fakta. Kuitenkin näin voidaan osoittaa hyvin harvoista asioista, ja pienistä osasista jotka _muodostavat_ teorian. Tieteellisen teorian. Käytännössä luonnontieteellisistä aloista faktoja täyteen on vain matematiikka. Siinä pystytään osoittamaan totuus tarkasti ja luotettavasti numeroiden ja logiikan avulla, ja se tukeekin muita tieteenaloja.

Muilla aloilla, kuten biologiassa, on enemmän muuttuvia asioita kuin matematiikassa. Ehkä joskus saamme tiedon pelin kaikista palasista, verratkaamme että opimme ensimmäistä kertaa numeroiden käytön. Matematiikassa meillä on kymmenen erilaista arvoa osoittavaa merkkiä, välimerkkejä kuten plus ja miinus ja muita tarpeellisia merkkejä. Me olemme tietoisia niistä kaikista. Biologiassa näin ei todellakaan ole, siksi me löydämme lähes päivittäin uusia eläinlajeja, kasveja ja opimme joka paivä uutta. ensin uusi asia löydetään, sitten sitä tutkitaan, ja lopulta opetamme lapsillemme koulussa, että tämä eläin asuu täällä ja käyttäytyy näin, ja me löysimme sen vuonna x. voimme turvallisesti käyttää löytämiamme "merkkejä", mutta "löytämättömien" eli fiktiivisten merkkien käyttö ei ole viisasta. emmehän me sekoita matematiikassakaan uusia numeroita jo käytettyjen sekaan, kuten että laskisimme yhdeksän ja puoli kokonaisluvuksi. Tätä se ei ole, vaan murtoluku. Luonnossa ei ole yksisarvisia tai merenneitoja ennen kuin löydämme ne ja pääsemme tutkimaan niitä. Siihen asti, mitä todennäköisimmin ne ovat taruolentoja.

"Tieteellinen teoria" -ilmaisu saattaa kuulostaa hataralta, koska me maallikot miellämme "teorian" kokoelmaksi suunnitelmia ja muuta tilpehööriä.

"Tieteellinen teoria" on kuitenkin _vahvin_ totuuden taso tieteessä. Meidän maallikkojen teoriaa vastaava termi on tieteessä "hypoteesi".

Ehkä parhaiten tämän kaiken selittää youtube-kayttäjä potholer54, joka selittää tiedettä maeille maallikoille siten että me maallikot ymmärtävät mistä on kyse. http://www.youtube.com/watch?v=zcavPAFiG14

Sitten vähän selvitystä.

Luonnontieteellisiä tieteenaloja ovat mm. Biologia, Kemia, Fysiikka, Geologia, Atronomia, Kosmologia, Genetiikka, Matematiikka ja monet muut.

Evoluutioteoria EI liity Universumin syntyyn, Maapallon tai muiden taivaankappaleiden syntyyn, Universumin tai sen taivaankappaleiden kehitykseen tai liikkeisiin eikä edes elämän syntyyn. Evoluutioteoria koskee ainoastaan Löytämiemme elämänmuotojen kehitystä näiden ilmaannuttua.

Evoluutioteoria liittyy Biologian tieteenalaan.
Elämän syntyteoria eli abiogeneesi liittyy Kemian ja Fysiikan Tieteenaloihin.
Alkuräjähdysteoria liittyy Kosmologian tieteenalaan
Painovoimateoria ja Sähköteoria liittyvät Fysiikan tieteenalaan

Huomasit varmaan, että "se on vain teoria" ei todellakaan päde tieteessä. Painovoima ja sähkö ovat teorioita, niin todellisia asioita ne ovat. Syy siihen miksi teoria on korkein saavutettava totuuden taso tieteessä on se, että uusi todistusaineisto voi kumota nykyisen teorian. Tällöin uusi teoria ottaa vapautuneen paikan ilmiön selittämisessä. Kuitenkin nykyiset teoriat ovat hyvin vahvoja. Niin vahvoja että opetamme niitä lapsilemme koulussa totuutena.

Evoluutioteoria on voittanut kilpailijansa 150 vuoden ajan. Tämä varmaankin kertoo teorian vahvuudesta. Evoluutioteoria on juuri se teoria, mitä yritetään kumota kiihkeimmin, sillä se ei sovi yhteen useimpien uskontojen kanssa. Silti se on säilynyt voittajana, ja nk. Kreationistit eli luomisoppia kannattavat pseudotieteilijät ovat vain nolanneet itsensä yrittäessään kumota sen.

Kreationismi ei ole tieteenala eikä edes loppuun ajateltu idea, vaan kreationismin perustana on se että "raamattu on totta ja kyllä me sitten löydämme hyviä todisteita sen puolesta ja hylkäämme vastaan sanovat todisteet väärinä".

Oikeassa tieteessä löydämme ensin todisteita, joiden pohjalta päädymme lopputulokseen, ja sitä kautta käytännön sovellukseen. Kaikki mitä näet ympärilläsi, on tieteen aikaansaannosta:

Puhdas Juomavetesi, Puhdas ja riittävä ruokasi, Maailmanlaajuiset reaaliaikaiset viestintäyhteytesi, Nopea maailmanlaajuinen matkustusyhteytesi, Tehokas lääkityksesi, Ymmärryksesi luonnosta, Tietokoneesi laskutoimitukset...

Kreationismi ei pyri parantamaan maailmaa, vaan saattamaan kaiken valtansa alle ja luomaan uutta kirkkoa, jossa viha ja ymmärtämättömyys vallitsevat. Ja juuri viha ja ymmärtämättömyys ajavat kreationismia.

Kysyä saa, vastaan kyllä.

Käyttäjän kangaro kuva
Ros-Britt Kangas

Kiitos asiallisestakin selvityksestä. Tiedän kyllä tuon, vaikken kaikesta ole ihan samaa mieltä.

Kysyn sitten:

Onko Evoluutioteoria, Alkuräjäåhdysteoria ja abogeneesi riippuvaisia toisistaan esim. tarvittavan ajan suhteen?
Onko Painovoimateoria ja Evoluutioteoria yhtä hyvin todistettua?
Miten määrittelet tieteellinen todiste?
Onko 150 vuotta vallan pitkä aika ihmiskunnan olemassaoloajassa?
Onko nykyajan ihminen viisaampi kuin ihminen joka eli Summeriassa, Mohenjo Darossa, Harappassa tai jossain niissä merenpohjista löydetyissä kaupungeissa esim. Intian rannikon ulkopuolella tai mahdollisesti Cuban rannikollakin?

Käyttäjän JarnoSauri kuva
Jarno Sauri

Käyppä testaamassa ihan itse tuo painovoimateoria jonkun talon katolta, näin voit todellakin väittää olevasi tiedemies kun olet testannut teorian paikkansapitävyyttä.

Todella helppo osoittaa tieteen olevan väärä, ota vielä Puolakka ottamaan koppi jos tiede onkin oikeassa.

Aki Häkkilä

Evoluutioteoria selittää ilmiötä nimeltä evoluutio. Se on riippumaton ajasta. Vaikka maailma olisi luotu viime torstaina ja luotaisiin taas uudelleen ensi torstaina, siinä välissä pystyisimme havaitsemaan evoluutioteorian kuvaamia mekanismeja.

Evoluutioteorian avulla pystytään selittämään miten miljoonien vuosien evoluutio on tuottanut tämän lopputuloksen, jota nyt tarkastelemme.

Käyttäjän kangaro kuva
Ros-Britt Kangas

Olenko kyseenalaistanut Painovoima?

Se on kyllä hyvin testattavissa ja havannoittavissa, tarvittaessa toistamiseen -joten kyse on käsitykseni mukaan kiistattomasta todistettavissa olevasta tosiasiasta, päinvastoin kuin monet muut tosiasioina pidettävät asiat......

Käyttäjän anttialfthan kuva
Antti Alfthan

Ros-Britt:
yritän vastata kysymyksiisi.

Tarkoitat varmaan "onko evoluutio, alkuräjähdys ja elämän synty mahdollista asettaa rinnakkain tarkasteltaessa k.o. asioita ajan suhteen?"
Teoriat eivät ole aikariippuvaisia.
Evoluutio tapahtuu ajassa. Jos ajatellaan että elämä syntyi maapallolla, evoluutiota ei ollut ennen elämän syntyä.
Elämän synty, tapahtui se miten hyvänsä, oli kertakaikkinen tapahtuma. Tapahtumaa saattaa olla mahdollista jäljitellä laboratoriossa tai sitten ei, mutta aika-akselilla sitä ei tarkastella, kuten evoluutiota.
Alkuräjähdys, nykyisen yleisen käsityksen mukaan, oli kertakaikkinen, mahdollisesti ainutkertainen. Sitä seuranneita tapahtumia, ensin mikrosekunneissa, sekunneissa, lopulta vuosimiljoonissa ja -miljardeissa tarkastellaan aika-akselilla, mutta ei itse tapahtumaa.
Näin ollen: näillä kolmella asialla on tapahtumajärjestys, mutta näitä ei voi tarkastella samalla "koordinaatistolla". Niitä on tarkasteltava erikseen kutakin.

Painovoima on ilmeinen, evoluutio on ilmeinen. Sitä mikä ilmiöiden taustalla on, pyritään selvittämään tieteellisellä teorialla. Luonnontieteet edistyvät koko ajan pyrkiessään selvittämään miksi jotakin tapahtuu, mutta jokainen asia omalla alallaan. Painovoimateorian ja evoluutioteorian (mitkä selittävät kyseisiä ilmiöitä) painoarvon asettaminen rinnakkain ei ole mielekästä.

Tieteellinen todiste ei ole väittämä. Joku toinen saa kirjoittaa esitelmän siitä mitä tieteelliseen todisteeseen milloinkin kuuluu.

Ihmiskunnan historiassa 150 vuotta on lyhyt, modernin luonnontieteen historiassa se on pitkä aika.

Ei ole mitään syytä olettaa nykyihmistä "viisaammaksi" kuin hänen edeltäjiään. Aika vanhoista korkeakulttuureista nykuaikaan on lyhyt, evoluution mittapuulla. Mutta ihmisellä on myös kulttuurievoluutio, ja siinä mielessä kehitystä on tapahtunut. Tosin tämänkin kehityksen soveltamista haittaa olennaisesti ihmisen ymmärryksen rajallisuus. Tiedon taltioimisessa me olemme edistyneet. Ongelmana on mm. tiedon määrä.

Kevin I.L. Love

"Onko Evoluutioteoria, Alkuräjäåhdysteoria ja abogeneesi riippuvaisia toisistaan esim. tarvittavan ajan suhteen?"

tähän vastattiikin jo, kiitos Alfthan!

"Onko Painovoimateoria ja Evoluutioteoria yhtä hyvin todistettua?"
Todisteita?
Painovoma: ON
Evoluutio: ON
siitä kummalla on "enemmän" todisteita, siitä minulla ei ole harmainta aavistusta mutta nämä teoriat kun _eivät_ kilpaile keskenään. Molemmat ovat tosia.

"Miten määrittelet tieteellinen todiste?"
Todiste eli tunnettu fakta. 1+1=2, kanat munivat, Vesi koostuu yhdestä happiatomista ja kahdesta vetyatomista.

"Onko 150 vuotta vallan pitkä aika ihmiskunnan olemassaoloajassa?"
Se on aika lyhyt aika verrattuna ihmisen olemassaoloaikaan, sillä ennen Darwinia ja kumppaneita tavallisella tallaajalla ei ollut harmainta aavistusta evoluutiosta. Oltaisiin varmaan haluttu tietää tuo aikaisemminkin.

"Onko nykyajan ihminen viisaampi kuin ihminen joka eli Summeriassa, Mohenjo Darossa, Harappassa tai jossain niissä merenpohjista löydetyissä kaupungeissa esim. Intian rannikon ulkopuolella tai mahdollisesti Cuban rannikollakin?"

Ei ehkä viisaampi. Ihminen ei ole juuri muuttunut viimeisen kymmenentuhannen vuoden aikana. Kuitenkin tieto on lisääntynyt. Mohenjo daron tai Sumerin asukkaat tuskin tiesivät Kuuban rannikon uponneista kaupungeista, saati että Salamat ovat sähköä.

Eero Tillanen

"Onko Evoluutioteoria, Alkuräjäåhdysteoria ja abogeneesi riippuvaisia toisistaan esim. tarvittavan ajan suhteen?"

Mitä blogisti tarkoittaa riippuvuudella tässä yhteydessä? Näillä on tietenkin järjestyksellinen riippuvuus, ensin oli alkuräjähdys, sitten abiogeneesi (tai panspermia) ja sen jälkeen alkoi evoluutio.

"Onko Painovoimateoria ja Evoluutioteoria yhtä hyvin todistettua?"

Jokseenkin. Painovoiman välittäjähiukkanen, gravitoni, saattaa olla löytynyt CERN:issä. Painovoima on fakta, jos epäilet sen olemassaoloa, voit - Richard Dawkinsia mukaillen - varmistua hyppäämällä alas kolmannen kerroksen parvekkeelta. Evoluution todisteet ovat erittäin vahvat, niitä ovat mm. fossiilit ja DNA.

"Miten määrittelet tieteellinen todiste?"

Asia tai keino, millä voidaan toistettavasti todentaa teoria tai hylätä se.

"Onko 150 vuotta vallan pitkä aika ihmiskunnan olemassaoloajassa?"

Ei, vain kaksi sukupolvea. Tällä ei ole asian kanssa mitään tekemistä.

"Onko nykyajan ihminen viisaampi kuin ihminen joka eli Summeriassa, Mohenjo Darossa, Harappassa tai jossain niissä merenpohjista löydetyissä kaupungeissa esim. Intian rannikon ulkopuolella tai mahdollisesti Cuban rannikollakin?"

Ainakin tietämys on lisääntynyt. Tosin blogistin kaltaiset taikauskoon elämänsä pohjaavat antavat vahvan signaalin siitä, että kovin paljoa ihmiskunta ei ole mennyt älyn kehityksessä eteenpäin.

Sitten vastakysymys blogistille: Mitkä ovat satukirja Raamatussa mainittujen asioiden todisteet? Mikä todistaa, että Jeesus käveli vetten päällä? Lainaus Raamatusta ei ole todiste, vaan kehäpäätelmä.

Jään odottamaan asiapitoista vastausta mitä luultavasti ei tule, sillä kreationistit alkavat vaikeiden kysymysten edessä aina laukomaan satukirjan korulauseita.

Käyttäjän JussiPelkonen kuva
Jussi Pelkonen

Kiitos, @Kevin! - Vaikka tässä säikeessä on lausuttu toki järjen sanoja aiemminkin, niin liittyessäni keskusteluun nyt, voin hyvällä mielellä todeta, että sinun analyysisi on sentään tieteellisellä tavalla perusteltu.

En ole vielä keksinyt tapaa, jolla kreationistien päätä käännettäisiin, ja luultavasti onkin niin, että tieteellisyyden ja uskovaisuuden janalla keskustelua käydään niin totaalisesti eri termein, ettei todellista debattia edes voi syntyä.

Haluan silti kiittää Sinua tästä kommentistasi (vaikka myönnän, että muitakin ansiokkaita argumentoijia havaitsin)!

Käyttäjän kangaro kuva
Ros-Britt Kangas

Parhaiten on Alfthan, Frosten ja Love osanneet asiallisestikin tarttua asiaan, ja silloin pysynyt peräti tieteessä eikä eksyneet niissä komentteissä milloin mihinkin täysin mitäänsanomattomiin tai asiaan kuulumattomiin kommenteihin. Pisteet siitä. Näiden herrojen kanssa voisi jopa asiallista keskustelua syntyä. Anteeksi jos nyt unohdin jonkun asiallinen vastaväittäjä.

"En ole vielä keksinyt tapaa, jolla kreationistien päätä käännettäisiin, ja luultavasti onkin niin, että tieteellisyyden ja uskovaisuuden janalla keskustelua käydään niin totaalisesti eri termein, ettei todellista debattia edes voi syntyä."

Osan kyllä erittää toisistaan uskovaisuuteni ja tiede, enkä ole nähnyt siinä mitään perustavanlaatuista ristiriitaakaan, koska tiede on aina vajavainen ja korjausta vaativaa. Enkä edes usko että täydellseen totuuden päästä, joten jos jossain asiassa uskon toisin kuin tiede ei se minua häiritse.
Siitä on kuitenkin senkin etu ettei ole pakonomainen tarve välttää kaikki asiat jotka voisivat antaa piennintäkään tukea Raamutun väitteisiin, vaan ihan vapaasti voi ottaa niitäkin huomioon. Ylläätykseksi silloin huomaa että tieteen kehittyessä kohdat joissa Raamattu on tieteen valossa väitetty vääriksi, aina vain vähenevät. Sitä harvat jotka eivät Raamattua tunne edes tiedä. Kuvittelevat päinvastoin että tiede aina vain läytäisi lisää kohtia joissa Raamattu on väärässä.....Hohojaa.
Ihmisten tulkinnat Raamatussa esitetyistä asioista ovat sitä vastoin vajavaisia, ja aika ajoin on eksytty vähän turhan kauaskin alkuperäisestä tarkoituksesta.

Käyttäjän anttialfthan kuva
Antti Alfthan

Kreationistin päätä sinä et voi kääntää, koska kreationisti yrittää väkisin vääntää Jumalan ihmisen mittoihin ja järjellä selitettäväksi. Kreationisti keskityy omaan erinomaisuuteensa ja asettaa Jumalalle rajat.
Jaakko-kuninkaan englanninkielellä kirjoitettu raamatunkäännös ei ole luonnontieteen lähdeteos.

Ja nyt minä sytytän tuohuksen.

Jukka Mäkinen

"En ole vielä keksinyt tapaa, jolla kreationistien päätä käännettäisiin"

auttaiskohan pakkosuomi :)

Käyttäjän SeppoKallio kuva
Seppo Kallio

"evoluutio pidetään perusoletuksena,eikä näin olle tutkimuksen tietojen valossa kyseenalaisteta. Tämä on taas vääjäämätön seurasus siitä ettei hyväksytä Luojaa ja luomista selityksenä. On kuitenkin huomattava että tämänkaltainen perusoletus (joka pidetään faktana) ei perustu kiistamattomien ja havaittavissa olevien faktojen tavoin seikkaan, joka voi kiistattomasti todeta havainnollamalla ja tutkimalla, ja toistuvasti testaamalla uudestaan."

Siis pitääkö tämä ymmärtää siten, että jumalien olemassaolo on näillä, kirjoittajan kovasti arvostamilla menetelmillä: "voi kiistattomasti todeta havainnollamalla ja tutkimalla, ja toistuvasti testaamalla uudestaan" todistettu?

Käyttäjän kangaro kuva
Ros-Britt Kangas

Ei......Tieteellä ei koskaan voi, (eikä sitä odotetakaan), todistaa, Jumalan olemassaoloa, mutta viitteitä siitä voi saada jollei pelkää sitä mahdollisuutta. Jumala oppi sitä vastoin ensisijaisesti tuntemaan uskon kautta.

Käyttäjän myyrylainen kuva
Jorma Myyryläinen

Tieteen keinoin voitaisi todentaa jumalkäsityksien paikkaansapitävyyttä jos jonkin uskonnon oppimestarit pystyisivät omista käsityksistään luomaan teorian jonka paikkaansapitävyyttä voitaisi koestaa havainnoin, testein ja loogisen päättelyn keinoin. Nykyiset, esimerkiksi erilaiset kristityt, ovat niin aukkoisia, että tieteellisisn menetelmin tehtävä todentaminen päätyy aina uskonnon harjoittajien väitteeseen että heidän jumalansa ovatkin toisenlaisia.

Kangas onkin ihan oikeassa, että kyse on uskosta, esimerkiksi kristinuskossa uskomisesta siihen, että jotkin seemiläisten paimentolaiskansojen folkloreen kuuluvat tarinat pitäisivät paikkaansa laajemminkin kuin vain heidän tuolloisessa kokemus- ja elämysmaailmassaan.

Sen sijaan evoluutioteoria, kuten muutkin voimassa olevat tieteelliset teoriat, perustuu tieteellisin menetelmin tehtyyn todentamiseen havainnoin, testein ja loogisin päättelyin.

Käyttäjän jallerajala kuva
Jari Rajala

Todisteet jumalasta jep jep http://rationalwiki.org/wiki/Scientific_evidence_f...

Josko vielä haluaisit vastata kysymyksiini, ne löytyvät tämän ketjun sivulta kaksi lopusta, kiitos.

Käyttäjän kangaro kuva
Ros-Britt Kangas

Tässä on yksi esimerkki tieteellisesti rakennetusta teoriasta (en ole niin paljon tutustunut että otan siihen kantaa)

http://www.creationscience.com/onlinebook/Hydropla...

V. Virtanen

Kaksi ihmistä joiden kannattaisi hankkia elämä: Kangas ja Puolakka.
Huom! En kaipaa kommentteja tähän totuuteen.

Käyttäjän MariaRajakari kuva
Maria Rajakari

Voimia Ros-Brit, on tämä politiikan peli kovaa. Mielestäni sekä Ritva Puolakan että Ros-Britin kirjoituksille "yleinen naureskelu" ei ole hyvää ja kohteliasta käytöstä. Miettikää nyt vähän miltä se muista tuntuu! Vähän empatiaa kiitos!

Käyttäjän JussiPelkonen kuva
Jussi Pelkonen

Tällä ketjulla ei tietysti ole mitään tekemistä politiikan kanssa. Ainakin tämän pitäisi - blogistin mukaan - käsitellä tieteellistä maailmankatsomusta. Ja toisaalta tieteellisellä perustelulla ja kirjoittajaan suunnatulla empatialla ei ole myöskään mitään tekemistä toistensa kanssa.

Käyttäjän Jouni kuva
Jouni Tuomela

Keskustelulla luomisteoriasta ei ole mitään tekemistä politiikan kanssa.
Jos on, niin kerro miten.

Yleinen naureskelu on vääjäämätön reaktio kirjoitukseen, jossa esitetyt olettamukset ovat helposti kumottavissa. Tietystikään sellainen ei ole kohteliasta käytöstä, mutta minusta on sen riski on otettava, jos mielipiteensä esittää?

Empatiaa Ros-Britt saa, jos hän niin haluaa. Tänne blogistaniaan saa kirjoittaa kaikista tunteistaan.
Varmasti hän on hämmentynyt saamistaan käsityksensä vastaisista kommenteista, mutta voihan niihin vastata?

Ei harhautettuna oleminen ole mitään mukavaa. Mutta uskonnon aivopesun läpikäyminen vaan aiheuttaa maailmankäsitykseen eron todellisuuteen.
Onko se mahdotonta tunnustaa?

Käyttäjän kangaro kuva
Ros-Britt Kangas

Tämä blogistani ei ole erikoisen tunnettu empatian jakaamisesta eikä yleensä empaatisesta kyvystäkään; joten en ole hämmentynyt kuin kommenttien suuresta määrästä....Voi kirjoittaa tärkeästä ajankohtaisesta ongelmasta, nk. retupeperällä olevasta vanhusten huollosta, köyhyyden hälyttävästä lisääntymisestä tai nuorten hädistä, eivätkä reagoi kuin korkeintaan muutamat harvat; sitten kuin joksenkin provokatiivisesti sarkasmilla höystettynä esittää eriviä mielipiteitä lähes immuniteetti nauttiville evolutioteorialle, yhteisö herää kuin ei mistään.

Mutta toki olisi monille, jopa heidän oman itseänsä takia, terveellistä ja hyödyllistä oppia käyttäytymään kiltimmin ja asianmukaisesti.Mukavampi toki kirjoittajillekin, kunhan keskustelijat osasivat käyttäytyä....ja keskustella aiheesta, mutta jos siitä ei tiedäkään paljon mitään, ymmärrän toki ettei asiaargumenttia irtoakaan.

Käyttäjän kangaro kuva
Ros-Britt Kangas

Kiitos voima-toivotuksista; voima tässä tarvitaan kun taas yöunet venyvätkin kun nyt pitäisi päästä läpi kommentointiketjun ennen nukkumanmenoa....

Poliittista peliä sitä vastoin nyt tällä aiheella ei ole kyse.Tuuletan vain ajatuksia "totuuksista" joihin on jo ollaan aivan liian tottuneita huomatakseen etteivät ne nyt kaiken kohdin mahdollisesti sitä vielä olekaan....onhan tässä ollut 150 vuotta aikaa (ylempänä vahvistetun tiedon mukaan, siis Darwidin ja Huttonin ajasta) tiedeyhhteisön ja etenkin siihen luottavan kansan vajuamaan epäilyttäävään suureen varmuuten. niinkin paljon ettei edes pysytä kärryillä niistä asioista jotka muuttuvat.

Käyttäjän JussiPelkonen kuva
Jussi Pelkonen

Muuntumisen nopeus on niin hidas, ettei ihminen pysty sitä havaitsemaan, ja siitä seuraakin joidenkin ihmisten kyvyttömyys hyväksyä evoluutiota. Ihmisyksilö hahmottaa elämää vain muutaman sukupolven verran omasta syntymästään taaksepäin; esimerkiksi tuhat tai tuhat viisisataa vuotta on meille täysin käsittämätön aika. - Nykytieteen käsityksen mukaan alkeellinen elämä on ilmaantunut maapallolle noin 3,5 miljardia vuotta sitten. Auki kirjoitettuna ko. luku on 3 500 000 000 vuotta. - Vaikka seuraava rinnastus onkin täysin järjetön ja mitään selittämätön, niin haluan sen kuitenkin puhtaasti aritmeettisista syistä tässä esittää:

Jos ihmissukupolven kestoksi määritellään esimerkiksi 30 vuotta, niin elämän synnystä tähän päivään on kulunut noin 115 000 000 (sataviisitoista miljoonaa) sukupolvea, mikä ei tietenkään pidä paikkaansa, koska nykyisen teorian mukaan lähellekään ihmistä muistuttava laji on syntynyt vasta noin (esimerkiksi; riippuu määritelmästä) 2,5 miljoonaa vuotta sitten. Äskeinen luku on pelkästään numeroin kirjoitettuna seuraava: 2 500 000. - Kolmenkymmenen vuoden sukupolvia siihen mahtuu noin kahdeksantuhatta kolmesataa (8 300).

Tässä päättelyssä on pari virhettä: 1) Sukupolvet eivät ole edes tuntemamme historian aikana olleet koskaan kolmenkymmenen vuoden mittaisia. Menneinä vuosituhansina ihmisnaaraat ovat saaneet lapsia jo hyvin pian sukukypsyyden saavutettuaan, mikä tarkoittaa monissa historiallisenkin tiedon tavoitettavissa olevissa ympäristöissä noin neljäntoista tai viidentoista vuoden ikää; 2) sukupolvien evolutiivinen määrä laskettiin saman keston mukaan jo ensimmäisistä oletetuista yksisoluisista saakka, mikä on tietysti täysin väärin ja antaa aivan liian alhaisen sukupolvimäärän; 3) nykyihmisen yhdeksän kuukauden kantoaika poikkeaa huomattavasti siitä, kuinka pitkään edeltäjälajimme ovat olleet tiineenä.

Koko kirjoitukseni keskusajatus on se, että yksikään meistä yksilöllisistä ihmisistä ei pysty tunnistamaan sellaisia ajanjaksoja tai sellaisia aikamääriä, jotka mahdollistavat hämmästyttävien muutosten tapahtumisen. - Minä en pysty näkemään evoluutiota oman elämäni aikana, mutta eipä pysty yksikään evoluutioteorian vastustajakaan antamaan todisteita sitä vastaan.

Käyttäjän kangaro kuva
Ros-Britt Kangas

Eikö juuri tuon saman hitauden ja havainnollisuuden puutteen takia myös tekevät "tosiasioista" enemmän johdatettua oletuksia kuin kiistamattomaksi todistetuksi faktoiksi tiukan kriteerin mukaan, jolloin myös virhearvioinnin mahdollisuus kasvaa, vaikka sinänsä lyhyen ajan puitteessa nykyhetkestä katsoen vaikuttaa todennäköiselta ja jopa oikealta?

Käyttäjän myyrylainen kuva
Jorma Myyryläinen

Tieteessä ei ole kiistämättömästi todistettuja asioita. Niitä on vain uskonnoilla. Evoluutioteoria, kuten muutkin ovat niitä "parhaita arvauksia" joita ei ole pystytty kumoamaan. Jonkin tieteellisen teorian vahvuudessa onkin kyse todennäköisyyksistä millä teoria on totta ja millä epätotta. Mitä enemmän teoriaa on haastettu ja mitä useampi havainto ja päättelyketju sitä tukee, mitä paremmin se siis selittää olemassa olevaa ympärillämme, sitä todennäköisimmin teoria pitää paikkaansa. Tässä suhteessa evoluutioteoria on yksi tiedemaailman vahvimpia teorioita ja on saavuttanut aseman, että sitä ei tarvitse, enää, joka käänteessä ja joka yhteydessä uudelleen vahvistaa.

Kreationisteiltakin odottaisi sen verran n.s. kotiläksyjen tekemistä, että ottaisivat selvää mitä vastaan ovat lähteneet ristiretkelleen. Lisäksi olisi suotavaa, että jos katsotaan tarpeelliseksi haastaa jokin teoria niin olisi havainnot ja niistä tehtävät johtopäätöksen ajateltuina eli olisi siis uusi teoria esittää, sen seuraukset mietittynä ja vaikkapa alustavaa tutkimussuunnitelmaa uuden teorian todentamiseksi. Mutta kreationistien keinovalikoima rajautuu siihen, että tiedonpuute selitetään luojajumalalla eikä silloin katsota tieteellistä työtä tarpeelliseksi vaan jäädään esimerkiksi Reinikaisen tasolle: "voitaisiin ajatella, että...".

Käyttäjän VeepeeUho kuva
Ville Peuho

Olen sanaton... Silti sormieni on pakko suoltaa näppäimistön kautta selkäytimestäni edes jotain. Mitenkö tätä kommentoisi? Mitä tähän enää sanoisi? Tuntemuksia?! Jees!

Olen elämäni aikana jäänyt koukkuun milloin mihinkin, nyt se on taas uusi (uljas) suomi, hyvästi kannabis! nauratit aikasi, tämä on parempaa.

Luin ensinnäkin koko ketjun samalta istumalta, ja tottapuhuen ei se nyt lopussa enää niinkään naurattanut. Tuli aivan tyhjä olo, ehkä kaikkien näiden tieteenalojen selventämisistä yms. asiatekstistä (mikä oli kyllä kiinnostavaa). Tässä taitaa käydä vanhanaikaisesti myös näiden pseudohihhuleiden tekstejä lukiessa: ensin on helvetin hauskaa, sitten hämmentävää ja lopulta tulee positiviisimmillaankin surkuhupaisat vibat, sääliä ja häpeää.

Jatkan toki näiden huuhaajuttujen lukemista, koska ne "nousut" mitä nämä bloggaajien suu vaahdossa näpyttelemät alkutekstit tuovat, ovat lähestulkoon tähtitieteelliset. Ja loppua kohden tietysti kommentit laimenee kun kirjoittaja pakenee takavasemmalle saatuaan tarpeeksi sellaista faktaa jota ei pysty sulattamaan oman psyykeensä takia.

Oli mulla ihan asiaakin:

"Tämä lause on epätosi"

Käyttäjän kangaro kuva
Ros-Britt Kangas

Jaan sinulle vähän empatia.....minulta loppuu aikaa vaikka ainakin puolelt tästä olin lukenut eilen....tokihan nyt kommenttien kommeentoinnissa tässä lisää aika mene.

Suruttaakin vähäsen, ei omasta puolestani, mutta siitä että ihmisillä on niin hirveän vaikea uskaltaa ajatella vähänkin laajemmin kuin niissä samoissa kaavoissa, joihin ollaan totuttu. Ihan kuin koko maailma romahtaisi jos vähän uskaltaisi kyseenalaista ja miettiä, ihan kuin pelättäisiin ettei sitten olisi paluutakaan tarpeen tultaessa tai että mahdollinen erehttyminen olisi niin kauhein vaarallista (jossain asioissa erehtyminen onkin hirveän kohtalokasta, mutta ei nyt siinä että tieteellisiä teorioita kyseenalaistetaan ja etsitään heikkoja kohtia -niin tekee tiede itsessäänkin, muuten ei mahdolliset virheet löytyisikään)

Aki Häkkilä

Tällaiset vetää aina yhtä sanattomaksi. Et ole tainnut vilkaista siteeraamasi sivuston "statement of faithia"? Creation Ministriesin (kuten monen muun kreationistisivuston ja -järjestön) kirjoittajat sitoutuvat vastaavaan lausumaan, että mikään ei voi kyseenalaistaa Raamattua ja heidän tulkintaansa siitä.

Sitten vielä tullaan silmät kirkkaina kertomaan muille miten asioihin pitäisi suhtautua avoimin mielin. Älä viitsi, iso ihminen. Jo vähäinen lähdekritiikki ohjaa käsittelemään kreationistisivujen materiaalia suurella varauksella. Ja ne kertovat sen ihan itse.

Vastaavasti avauksessasi kirjoitat vastapuolen argumenttien olevan lapsellisia seli-seli-selittelyitä, joita kukaan aikuinen ei usko, ja valitat empatian puutteesta, kun tuleekin samalla mitalla takaisin. Ritva Puolakka hettää löylyä tyypilliseen tapaansa vetämällä genitaaliverukkeensa keskusteluun.

Käyttäjän kangaro kuva
Ros-Britt Kangas

En muuten valittanut empatian puutteesta.... totesin vain fakta (joka perustuu toistuviin havantoihin tästä blogistaniasta)

Käyttäjän VeepeeUho kuva
Ville Peuho

Ainiin! unohdin. HYVÄSTI YÖUNET! Kiitos tästä jäätävästä darrasta minkä sain luettuani tätä huumetta. Ttu mitkä laskut! No mutta nyt kun olen jo koukussa niin otan uudet nousut ja lähden tykittämään suoniini Ritva Puolakan mannerlaattaa (kuulemma hyvää!) ja ehkä sekakäytän samaan syssyyn jotain muutakin. Yritä sitten suatana aamulla herätä virkeänä päivään!

ps. kiitos myös kaikille jotka sivistivät minua selvityksillään ja linkeillään. Palaillaan!

(myöhemmin edit: Puolakan Laatat vedetty kohta puoliksi ja naurettu melkeen kuset housussa..)

Käyttäjän Jouni kuva
Jouni Tuomela

Hei Ros_Britt,
ilmeisesti kahlaat ketjuasi läpi, ja uskollisesti vastaat kommentoijille.
Kiitos tunnollisuudestasi, mutta se ei oikeasti ole tarpeen.
Tule onnelliseksi uskossasi.

Kaikki me näemme maailmankaikkeuden omilla tavoillamme. Koitetaan nauttia niistä näkymistä, mitä ne meille suovat. Mutta älkäämme jämähtäkö, sopeutuminen on ihmissuvun pelastanut aiemminkin.
Kaikkea hyvää.

Käyttäjän JarnoSauri kuva
Jarno Sauri

Jahas, kreationisti yrittää selventää taas maailmankuvaa.

Kovasti huudellaan myös sivuille että jumalaa ei ole todistettu olemattomaksi, voi herran duudelit teitä yksinkertaisia, ei tieteellä ole tarvetta todistella mitään olemattomaksi, vaan väitteen esittäjällä on todistustaakka. Uskonnoissa on vaan se vika että todisteita ei ole, siksi se on uskonto, ette pysty todistamaan keppihevosianne ettekä joulupukkejanne.

Väitän että harri potteri loi maailman ja tuomitsee jokaisen kristityn kuoleman jälkeen elämään muurahaisena. Todistakaa se vääräksi tai sitten tätä voidaan pitää yhtä totena kuin kreationismianne.

Ja Puolakka huutelee joka väliin asiasta yhtä vähän ymmärtävänä, olisit pysynyt siellä mannerlaatta-fiaskossasi vaan, vai yritätkö saada tätä keskustelua niin suosituksi että oma hölmöilysi unohtuisi?

Ros-Bitt, kummasta luulet käyttämiesi hoitokeinojen ja lääkkeiden tulleen, raamatusta vai tieteeltä? Miksi edes käytät lääkkeitä työssäsi, eikö rukous aja saman asian? Ainiin tutkimusten mukaan ei.
http://www.straightdope.com/columns/read/1849/have...

Suosittelen muutenkin seuraamaan youtubesta atheist experience joissa pari mukavaa heppua vastailee yleensäkkin kreationistien kysymyksiin hyvinkin selventävästi, ja yleensä vielä hitaasti että kreationistitkin pysyvät perässä.

Käyttäjän henry kuva
Henry Björklid

Karmeaa luettavaa.

Eli jos tiede ei pysty jotakin tänään selittämään, todistaa tämä Jumalan olemassaolon.
Ja koska hän on olemassa, niin kaikki on hänen tekemää.
Ja vaikka kaikki Raamatussa on ihmisten kirjoittamaa, niin on varmaa, että Jumala on pyytänyt näin kirjoittamaan tai että hän on kirjoitustaidoton. Tai pelkästään ylirasittunut?

Käyttäjän kangaro kuva
Ros-Britt Kangas

Pikkasen erehdyit pointista (niin kuin moni muukin), mutta toisaalta vuorokauden ajankohta ei ole terävyyden kannalta paras mahdollinen

Hyvää Yötä, :)
pääsin ketjun loppuun, vaikka saattaa olla joku uusi komentti jossain ylempänä.

Jussi Haarnuska

Aina sama kaava: Joku tärähtänyt uskovainen saa kuningasidean kumota tieteen Jumalan nimissä. Valtaosa suo myötätuntoisen katseen, eikä provosoidu asiasta sen enempää kuin tappelua hakevasta kääpiöstä. Toisilla kiehahtaa, ja vastustaja tyrmätään. Ainoa ero sen riehuvan kääpiön ja tärähtäneiden uskovaisten välillä on se, että kääpiö sentään ymmärtää tulleensa peitotuksi.

Mutta ehkä vielä jonain päivänä blogisti, joka ei näytä kykenevän edes jäsennellyn tekstin kirjoittamiseen omalla äidinkielellään, osoittaa vääräksi kaisen sen, mitä historian terävimmät ihmisyksilöt ovat satojen vuosien aikana yhteistyössä saaneet aikaan.

Käyttäjän kangaro kuva
Ros-Britt Kangas

toistamiseen: omalla äidinkielelläni kyllä pystyn, eri asia tällä oudolla pakkosuomella.........

Käyttäjän Putte kuva
Pasi Pennanen

Ros-Britt Kangas kirjoitti:
"itse evoluutio pidetään perusoletuksena,eikä näin olle tutkimuksen tietojen valossa kyseenalaisteta"

Aivan, koska 99,9999% sen jälkeisistä tutkimuksista tukee ihan omillaan evoluutioteoriaa. Näissäkään ei epätoivoisesti pyritä etsimään evoluutiota puoltavia todisteita, muttei myöskään lähtökohtaisesti "haluta" niitä kumota.

Sen sijaan tässä kreatonismissä on vain yksi ja ainut tavoite. Siinä lähdetään aina siitä, että tuhansien vuosien takaisista paimentolaisten tarinoista koottu kirja pitää kirjaimellisesti paikkaansa. Sitten yritetään vain löytää epätoivoisesti kaikkea tietoa mikä EI TÄTÄ KIISTÄ. Kuitenkaan niitä tieteellisiä faktoja, joissa kirjan - useaan otteeseen katollisen kirkon toimesta editoidut - tarinat todistettaisiin oikeaksi, EI OLE ENSIMMÄISTÄKÄÄN.

Silti sitten kehdataan ilkkua, jollei jotakin yhtä asiaa miljoonista ei ole oikeiden tiedemisten toimesta vielä selvitetty. Aika winwin-taktiikka, täytyy todeta. Itse ei tarvitse todistaa ensimmäistäkään väitettään luomiskertomuksesta oikeaksi, kun keskittyy vain siihen, ettei kaikkiin maailman kysymyksiin ole keksitty vielä vastausta. Kyseessä on ihan yhtä mahtavaa tieteellistä tutkimista kuin vanhoissa noitavainoissa, joissa noidaksi epäilty heitettiin painot jalassa veteen. Jos kyseessä oli aito noita, niin hän ei hukkunut ja hänet poltettiin. Jos taas epäilys oli aiheeton, niin voi voi...

Jään odottamaan henkilökohtaisia hyökkäyksiä.

Lisäys: Vaivauduin lueskelemaan tuossa aiempia kirjoituksia ja huomasin, että erittäin moni kirjoittaja oli tätä perusdilemmaa yrittänyt Ros-Britille ja Ritva Puolakalle selittää - täysin tuloksetta. Itseäni pelottavat nämä omassa uskossaan niin vahvat ihmiset, jotka sujuvasti ohittavat kaikki esitetyt vasta-argumentit tarjoamatta mitään omaa tilalle. Se on vaarallinen tie, kuten olemme jo saaneet todeta esim. Lähi-idässä tai uskonnollisessa ja poliittisessa terrorismissa. En tietenkään väitä, että kreatonistit ovat terroristejä, mutta saman tyyppinen "laput silmillä"-mentaliteetti heidänkin parissaan vallitsee. Vaaditaan keskustelua, muttei siihen olla omalla taholla valmiita.

Käyttäjän SakariHelke kuva
Sakari Helke

"Sen mukaan kuin tiede menee eteenpäin on myös Raamatun väitteestä yhä enemmän jouduttu poistamaan "teiteellisesti väärin -listalta", mutta siitä ehkä sitten et olekaan tietoinen."

Mitäköhän näitä asioita on? Tieteen mennessä eteenpäin on nimenomaan poistettu raamatun väittämiä "tieteellisesti oikein"-listalta. Esim. Maa ei ole litteä, maa ei pysy paikallaan, Aurinko ei kierrä maata vaan päinvastoin, taudit ei synny liasta ja elämän monimuotoisuus voidaan selittää evoluutioteorialla.

Muutenkin kannattaisi vähän ottaa selvää mistä puhuu. Evoluutioteoria on biologiaa. Planeettojen liikkeet taas maantietoa ja fysiikkaa. Vaikka näitä koulussa samassa luokassa opetetaankin niin niillä ei ole mitään tekemistä keskenään.

Evoluutioteoria selittää vain ja ainoastaan biodiversiteettiä. Ei mitään muuta. Jos haluat kumota evoluutioteorian tulee kritiikki kohdistaa nimenomaan biodiversiteetiin analysointiin, ei siihen miten mikäkin avaruuskivi käyttäytyy. Ja se miksi evoluutioteoria on niin yleisesti hyväksytty johtuu siitä että se perustuu luonnossa tehdyille havainnoille eikä ole yhdenkään niiden kanssa ristiriidassa. Teoriaa on arvioitu ja työstetty 150 vuotta ja kukaan ei ole pystynyt sitä vielä kumoamaan. Kaikki data jota löydät sanovan tätä asiaa vastaan on epätieteellisten bisnessmiesten ansaintatarkoituksessa muodostamaa propagandaa, ei mitään muuta.

Esim. Creation ministeries josta olet tuon huttusi kaivanut on multimiljoonien liiketoimintaa joka perustuu, sanalla sanoen, tyhmien ihmisten ja heidän hieman naivien mieltensä ryöstöviljelyyn. Taustalla häärivät sellaiset vaikuttajat kuten Michael Behe joka suorastaan naurettiin pihalle Kitzmiller vs. Dover oikeudenkäynnistä kun herra ei sitten tiennytkään immuunijärjestelmän evoluutiosta yhtään mitään vaikka niin väitti. Ray Comfort jonka Californiasta käsin toimiva saarnausfirma pyörittää sekin miljoonien liikevaihtoa. Kent Hovind joka istuu linnassa veropetoksista ja jolla ei ole minkäänlaista tieteellistä tutkintoa vaikka väittää valheellisesti opettaneensa luonnontieteitä 15 vuotta ympäri yhdysvaltoja, hänen linnassa ollessaan poikansa Eric Hovind on ottanut liiketoiminnan johdon ja jo toisena vuonna liikevaihto meni yli miljoonan.

Sinulle syötetään pseudotieteellistä huttua jotta ihmiset voisivat rahastaa uskonnon varjolla. On oma asiasi haluatko tukea tälläistä epärehellisyyteen ja ihmisten toiveiden ja pelkojen rahaksi muuntamiseen perustuvaa liiketoimintaa mutta itse näen sen kaikkein alhaisimpana epärehellisyyden muotona joka a)vie köyhän ihmisen vähätkin mahdollisuudet vaikuttaa elämäänsä siirtämällä varat jollekkin miljonäärisaarnaajalle ja b)pitää koko ihmiskunnan kehitystä liian pienellä vaihteella koska jotkut eivät vain suostu tulemaan mukaan edistyksen kelkkaan. Maailmassa on todella paljon ihmeellisiä ja hienoja asioita ja jos vain suostuisit lopettamaan niiden saastutamisen uskonnolla ja siihen liittyvällä bisneksellä niin voisit itsekkin nähdä miten ihmeellisiä ne todella onkaan.

Käyttäjän kangaro kuva
Ros-Britt Kangas

"Mitäköhän näitä asioita on? Tieteen mennessä eteenpäin on nimenomaan poistettu raamatun väittämiä "tieteellisesti oikein"-listalta. Esim. Maa ei ole litteä, maa ei pysy paikallaan, Aurinko ei kierrä maata vaan päinvastoin, taudit ei synny liasta ja elämän monimuotoisuus voidaan selittää evoluutioteorialla."
"Maa ei ole litteä" -ei myöskään Raamatun mukaan, vaikka kirkon väki lueskelihuonosti, tai omaksuivat ideat ympäristöpltään.
"Maa ei pysy paikkallaan" - ei sitäkään väitetään Raamatussa, ja peräti mainitsi ettei Maa myöskään nojannuti mihinkään/ minkän päälle, niin kuin ympäröivissä kansoissa uskottiin.
"Taudit ei synny lihasta" - Huonosti valmistetusta tai raasta lihasta voi saada moniakin tauteja, esim sianlihasta, (trikiinit)(joka kuului VT:ssä juutalaisille syömiseen kiellettyihin eläimiiin.

...ja muitakin faktaa löytyy, joka tiede vasta myöhemmin on "keksinnyt"

"Sinulle syötetään pseudotieteellistä huttua jotta ihmiset voisivat rahastaa uskonnon varjolla"

Minulle ei syötetä helposti mitään, mutta kokeilen niin halutessani maistaa uusia asioitakin.

En olisi muuten hoksannut tuota uutista, jollen olisi sattunut saamaan vinkin sieltä Creative Ministries sivulta, sitten löytyi kylllä tiedeartikkeleitakin joissa asiaa pohdittiin, mutta harvemmin tämänkaltaisia asioita mainostetaan yleisölle siltä taholta.

Edelleen: Evoluutioteoria olisi -kuinka itsenäien ja eri tiede tahansa- suoraan sanoen täysin mieletön, mikäli ei geologia ja/tai avaruustiede antasi omissa teorioissaan aikaa, riittävästi aikaa, ja siitä Huttonista(joka sedimenttiteoriansa keksimisellä inspiroi Darwinia kehittää ideansa eteenpäin)

Käyttäjän SakariHelke kuva
Sakari Helke

Daniel 4:8 "Se puu kasvoi ja vahvistui, sen latva ulottui taivaaseen asti ja se näkyi kaikkialle maailmaan."

Tämä on mahdollista vain kun maa on litteä. Pallomaisessa maassa itse maa tulee välillä eteen mutta litteässä maassa tarpeeksi korkea puu näkyy kaikkialle. Eli raamatun mukaan maa on litteä.

Psalmi 93 "Maanpiiri on lujalla perustalla, se ei horju."

Psalmi 104: "Sinä perustit maan lujasti paikoilleen, horjumatta se pysyy ajasta aikaan."

Eli raamatun mukaan maa pysyy paikoillaan.

Ja kirjoitin ihan oikein. Taudit eivät synny LIASTA. Tosin nykyisen raamatunkäännöksen mukaan tähän olisi pitänyt laittaa "tomusta". Uskovilla oli nimittäin pitkään käsitys jonka mukaan taudit aiheuttaisi "maan tomu" josta Aatamikin aikoinaan luotiin. Eli tomussa olisi jotain pahaa joka ei olisi "jumalan hengen" koskettamaa toisin kuin ihmiset ja siten aiheuttaisi meille tauteja.

"ja muitakin faktaa löytyy, joka tiede vasta myöhemmin on "keksinnyt""

Tai siltä näyttää. Mikä olisi oikeasti hämmästyttävää olisi se että raamattu kertoisi jostain tieteellisestä keksinnöstä ETUkäteen. Koska raamatussa mikä tahansa voi tarkoittaa mitä tahansa niin on helppo löytää jälkikäteen yhtymäkohtia nykypäivään.

"Evoluutioteoria olisi -kuinka itsenäien ja eri tiede tahansa- suoraan sanoen täysin mieletön, mikäli ei geologia ja/tai avaruustiede antasi omissa teorioissaan aikaa, riittävästi aikaa"

Aivan, evoluutioteoria olisi täysin mieletön jos geologia ja fysiikka eivät antaisi tapahtumille tarpeeksi aikaa. Muta kun ne antavat. Tämähän on se pointti!!! Mitä tiedämme tällä hetkellä on se että universumi on noin 13,8 miljardin vuoden ikäinen ja maa noin neljän ja puolen. Se on valtavan pitkä aika ja riittää hyvin nykyisen kaltaisen luonnon monimuotoisuuden aikaansaantiin.

Tämä pitäisi ihmisten tajuta heti kättelystä tieteissä. Vaikka evoluutioteoria käsittelee vain biologiaa täytyy sen silti olla yhteensopiva myös kaikkien muiden tieteenalojen faktojen kanssa. Tämän vuoksi kaikki sopii yhteen. Biologia sanoo että on evoluutiota ja se tarvitsee paljon aikaa. Noh, tätä tietämystä tukevat sekä geologia joka sanoo juttuja mannerlaatoista ja sedimentaatiosta yme. sekä fysiikka joka sanoo maailmankaikkeuden laajenevan ja siten olleen joskus pienemmässä tilassa kuin nyt. Mutta ei lopeteta siihen. Geologian näkemystä pitkästä kehityksestä tukee myös arkeologia, antropologia sekä historia. Fysiikkaa taas tukee matematiikka.

Kaikki sopii yhteen eikä tulkintoja tarvita. Ja tämä tuottaa tuloksia. Esim. tietokoneesi on vain yksi koe siitä toimiiko tieteellinen maailmankuva vai ei. Niinkin tarkka fyysisten prosessien kontrolli jota modernin tietokoneen pyörittämiseen tarvitaan kertoo siitä että meidän on pakko tietää fysiikasta jotain. Joten, se että maailmankaikkeus ja maapallo ovat ikivanhoja on yhtä hyvin todistettu fakta kuin se että luet tätä tietokoneesi näytöltä ja tuo että tietokone toimii sähköllä.

Käyttäjän balthamaisteri kuva
Antti-Jussi Nieminen

Olipa kyllä (ehkäpä) surkeinta tekstiä mitä olen ikinä lukenut, annan kuitenkin anteeksi, koska en ole mikään kovin hyvä kirjoittaja itsekkään.

Historikkona sinun ehkä pitäisi tietää, että vastaavanlaisia väitteitä on esitetty koko ihmiskunnan olemassaolon ajan, se on hyvä, koska epäilijöitä aina tarvitaan. Itsekkin mielelläni kyseenalaistan kaiken mitä minulle kerrotaan, toki hieman filtteröin ns. hevonkukkua omien mieltymysteni mukaan, sitä itsekkään aina huomaamatta.

Annan herkästi anteeksi tieteelle, joka tietää olevansa väärässä ja tästä huolimatta jatkaa totuuden etsimistä. Puppusuodattimeeni jää välittömästi kiinni väitteet luojasta (nykytieteen nimissä moiselle ei ole tarvetta). Mielestäni ajatus jumalasta on primitiivinen, absurdi, hyvin loukkaava kehittyvää ja kasvavaa ihmiskuntaa vastaan sekä myös vaaraksi ihmiskunnalle (sikälimikäli näkee tulevaisuuden ihmiskunnan kehittymismahdollisuudet lähes rajattomina).

Olenkin hyvin huojentunut siitä, että mitään todellisia todisteita jumalalle ei ole ja sille että uskonnot ovat maaimanlaajuisesti kokemassa sukupuuttoon kuolemista.

Ja vielä tuohon "saa asian monimutkaisuuden muodossa kuullostamaan 'uskottavammalta'", jos on joskus istunut kirkonpenkissä, kuuntelemassa saarnaa, ei tieteen ymmärtäminen niin vaikeaa voi olla. Jokaiselle sanalle löytyy selitys esim. wikipediasta (siellä se usein lukee jopa ihan suomeksi).

Käyttäjän kangaro kuva
Ros-Britt Kangas

Entäs jos Jumala sittenkin on/ olisi olemassa:

- Lakkaako hän olemasta vain sen takia ettet sinä tai jokin tutkija ei Häneen usko?

- Löytääkö tiede tavoittelemaansa totuutta, jos ei hyväksy tutkimasta mitään joka olisi Jumalasta riippuvaista/ johon Jumala liittyy?

Kuka tässä tapauksessa menettää enemmän: Jumala vai Tiede?

Jukka Mäkinen

Antaa kaikkien kukkien kukkia vaan.
Ros-Brit on kuitenkin ihan harmiton.
Ja jos pääsee Sipoossa vaikuttamaan, niin se on Sipoolaisten oma asia.
Kyllä tämä mätäkuun viihteestä käy.

Ano Nyymi

Tämän blogin kommentteja lukiessa ei voi kun nauraa näiden kahden uskovaisen vastakommenteille.

Heitetään varsin järkevä kommentti ja vastaus on sitten: "olet varmaan yksinelävä mies jne...". Tämän jälkeen kehutaan itseään [Ritava Puolakan aikaisemmat kommentit].

Tai sitten itse pääkirjoittaja toteaa vain vastaan "jumala on puolellani blah... blah.. bla...".
Mitän järkevää keskustelua on kyllä aivan turha odottaa.

I don't want to live on this planet anymore.

Käyttäjän kangaro kuva
Ros-Britt Kangas

toistamiseen: yksi Jumala riitä puolellani, en tarvitse/enkä halua kaikki jumalat, niin kuin toivottiin...

Käyttäjän myyrylainen kuva
Jorma Myyryläinen

Yksi jumala riittää Kankaalle vaikka hän ilmoittaa olevansa KRISTILLISdemokraatti. Käsittääkseni kristityillä on kuitenkin kolme jumalaa: Jahve, J.Kristus ja P.Henki. Utelias ja henkilökohtainen kysymys: Mitkä kaksi noista kolmesta Kangas kieltää? (ei tarvitse vastata jos kokee liian tungettelevaksi ja yksityisyyden alueelle meneväksi).

Käyttäjän kangaro kuva
Ros-Britt Kangas

Jormalta on tainnut mennä kristinuskon perusasiat ohi. Selvä toidste siitä että kouluihin pitäisi saada lisää uskonnoopetusta ;)

Käyttäjän myyrylainen kuva
Jorma Myyryläinen

Ei ole mennyt ohi juttu satu kolminaisuudesta, että tarvittaessa yksi kolme ja toisin tarvittaessa taas vice versa, ihan miten milloinkin kristityn on tarvis seliselitellä. Kukaan ei vain ole pystynyt sitä selittämään riittävän uskottavasti, edes lähestulkoonkaan yhtä hyvin kuin alkuräjähdystä, elämän syntyä tai evoluutiota. Mutta jos Kankaalla on tieto hallussaan niin voihan sitä yrittää.

Käyttäjän JouniKrkkinen kuva
Jouni Kärkkäinen

Kreationistin vasta-argumentti eliölajien genomien väliselle samankaltaisuudelle (esim. ihminen ja simpanssi, 98%) on tietenkin se että nämä ovat samankaltaisia eliöitä. Siihen miksi geenit on samalla tavalla järjestetty (ihmisen ja simpanssin _kromosomit_ ovat lähes samanlaisia, vaikkei niin tarvitsisi olla) vastataan taas jotenkin niin että luoja on toteuttanut jonkinlaista "ajattelun ekonomiaa" vähän kuin ohjelmoija koodia uudelleenkäyttäessään.

Se mihin onkin sitten vaikeampi argumentoida vastaan on miksi myös pseudogeenien (geenien jotka eivät koskaan tuota proteiineja eivätkä edes säätele muiden geenien toimintaa) välillä on erittäin suuri samankaltaisuus. Tai miksi pseudogeenejä ylipäätään on (jos ei ole uskominen että nämä ovat olleet joskus toiminnallisia geenejä jotka evoluution myötä ovat muuttuneet toimimattomiksi). Tai miksi ihmisen(kin) genomista suuri osa koostuu retrovirusten geenijaksoista joiden kertymiseen ei ihan 6000 vuotta riitä. Tai mitä mieltä on transposoneissa jotka vain kopioivat ajan myötä (toiminnallisia tai toimimattomia, ihan mitä vaan) geenijaksoja kymmeniin tai satoihin paikkoihin pitkin kromosomeja. Tiivistäen, suurin osa ihmisen(kin) genomista on roskaa, vapaamatkustajia joilla ei ole kontribuutiota ihmisen hyvinvointiin.

Ei erityisen älykästä suunnittelua. Suunnittelija on pikemminkin tehnyt kaikkensa saadakseen asiat näyttämään siltä että ne ovat kehittyneet evoluution saatossa ;(

Käyttäjän kuoppari kuva
Ari Kuoppa-aho
Käyttäjän kangaro kuva
Ros-Britt Kangas

Jumala päättää kuka taivaaseen pääse, en minä, enkä arvelekaan.

Johan Lom

Miksi et arvele itsesi pääsevän taivaaseen?

Käyttäjän kuoppari kuva
Ari Kuoppa-aho

Miten Ros-Britt ja kumppanit selittävät ylipäänsä hybridit? Jos "makroevoluutiota" eli lajiutumista ei tapahdu, ni onko kuha ja ahven sitte samaa lajia? Entä tiikeri ja leIjona, tai ihminen ja simpanssi?

Käyttäjän kangaro kuva
Ros-Britt Kangas

Kuha ja ahven taitavat molemmat olla kaloja -eivät ihmisiä.

Eero Tillanen

"Kuha ja ahven taitavat molemmat olla kaloja -eivät ihmisiä"

Ihminen ja simpanssi ovat molemmat ihmisapinoita, joten jälleen blogisti ampui itseään jalkaan. Onnittelut.

Käyttäjän JarnoSauri kuva
Jarno Sauri

Tais loppua blogistilta ja puolustajiltaan pillereistä tehot ja ilman uutta lsd annosta ei samoja näkyjä näe, eikä niitä voi näinollen puolustellakkaan.

Jussi Kausti

Koska Ros-Britt on ottanut lähdekritiikin esiin ainakin yhdessä kommentissaan niin jaksoin kaivaa esille mielenkiintoisen kohdan creation.com:sta.

"6. By definition, no apparent, perceived or claimed evidence in any field, including history and chronology, can be valid if it contradicts the Scriptural record. Of primary importance is the fact that evidence is always subject to interpretation by fallible people who do not possess all information."
Ja sama kotimaisella amatöörin kääntämänä:
"6. Määritelmällisesti mitään näennäinen, havaittu tai väitetty todiste millään alalla, kuten historiassa ja kronologiassa, voi olla pätevä, jos se on ristiriidassa Raamatun kanssa. Ensisijaisen tärkeää on se, että näyttö edellyttää aina tulkintaa erehtyväisiltä ihmisiltä joilla ei ole kaikkia tietoja."
(http://creation.com/about-us#what_we_believe)

Eiköhän tuo romuta creation.com:n uskottavuuden lähteenä täysin.

Jos muuten vastineet kreationistien väitteille Merkuriuksesta kiinnostaa niin ainakin Andromedas Wake on tehnyt englantia osaaville ihan mukavan debunkkausvideon (http://www.youtube.com/watch?v=XkcE5kQQiH4) joka käy läpi kreationistien perusväitteet tuon planeetan osalta.

Käyttäjän PasiVainio kuva
Pasi Vainio

mitä oli ennen alkuräjähdystä tai sitten mitä teki jumala ennen kuin loi kaiken...löhös sohvalla??ja miksi?ei kukaan tiiä mitään.

Käyttäjän PasiVainio kuva
Pasi Vainio

on ikuisuus mielenkiintoinen sana

Käyttäjän NikoMontonen kuva
Niko Montonen

Kiitoksia nauruista, en ole lukenut mitään näin naurettavaa pitkään aikaan.

Unohdin että tässäkin maassa on vielä tämän luokan harhaanjohdettuja yksilöitä, jotka uskovat vielä sitä mytologiaa, mitä heidän vanhempansa ovet heidän pakottaneet uskomaan.

ei kerrota

Bigbang teoria ainakin yrittää selittää miten meidän tuntema maailma sai alkunsa on se totta tai ei.
Raamatussa taas päläpäläpälä ja sitten luotiin Adam savesta ja koska adam yksinäinen jumala loi adamin kylkiluusta naisen Evan.
Jo, pelkästään se että Adamin kylkiluusta valmistettu nainen ( dna ) tekisi adamista ja evasta "sukulaisia" ja jälkeläiset mitä suuremmalla todennäköisyydellä olisi kuolaavia rullatuolipotilaita ( todettu tieteellisesti / lääketieteessä )
On hieman etova ajatus.
Toki tuo tiede ei voi kaikkea täysin aukottomasti selittää mutta tuo uskonnollinen selitys nyt vasta silkkaa paskaa onkin.
Kun ala-asteella et tienny vastausta opettajan kymysykseen paljonko 8x7 on, hyvin harva siihen vastasi "Jumala".
Heittääkseni bensaa liekkeihin, itse olen oman rippiraamattuni käyttänyt sätkäpaperina.

Käyttäjän kangaro kuva
Ros-Britt Kangas

En tarvinnut. Tiesin näet kerronnassa oikeat numeraaliset vastaukset.

Käyttäjän jallerajala kuva
Jari Rajala

Semmosta kreationisteilta kysyisin, vaikka satuin nyt vasta tähän ketjuun, joten saattaa jäädä vastaus saamatta. Jää se muutenkin, koska teillä on todella iso ongelma vastaamisen suhteen.

Mutta semmosta, että miksi jumalanne loi esim. törmääviä galakseja? Esimerkkikuvia http://tinyurl.com/cncdsx9 Jos universumi olisi niin nuori kuin annatte ymmärtää, ei kolareita olisi ehtinyt tapahtua missään eikä yhtään.

Tyypillisesti tuollainen galaksien kolari kestää satoja miljoonia vuosia. Niiiin, että mitä järkeä tai tarkoitusta on luoda kolaroivia galakseja? Noinhan ne olisi ikämääritelmienne mukaan pitänyt avaruuteen sovittaa, ;D

Käyttäjän SeppoKallio kuva
Seppo Kallio

"itse evoluutio pidetään perusoletuksena,eikä näin olle tutkimuksen tietojen valossa kyseenalaisteta"

Onko Kangas joskus kyseenalasitanut omia perusolettamuksiaan, kuten jumalien olemassaoloa?

"On kuitenkin huomattava että tämänkaltainen perusoletus (joka pidetään faktana) ei perustu kiistamattomien ja havaittavissa olevien faktojen tavoin seikkaan, joka voi kiistattomasti todeta havainnollamalla ja tutkimalla, ja toistuvasti testaamalla uudestaan."

Jos Kangas vaatisi samaa omien teorioidensa perusteista (jumalien olemassaolosta), mihin hän päätyisi?

Käyttäjän kangaro kuva
Ros-Britt Kangas

"Onko Kangas joskus kyseenalasitanut omia perusolettamuksiaan, kuten jumalien olemassaoloa?"

- Kyllä. Mutta omatkin kokemukset ovat tässä vaiheessa jo sen verran hyvät todisteet siitä etten ihan tyhjään usko, ettei täysijärkisena edes voisi enää kieltää Jumalan olemassaoloa.

Ensin täytyy uskoa, tieteellä ja todisteella ei Jumalaa löydy, paitsi jos rehellisesti ilman ateistisia ennakkoluuluoja tarkistaa luomakuntaa. Kun uskon kautta ottaaa ensimmäinen askel niin kokemusten kautta tietää olevan oikeassa Jumalasta, sisäinen varmuus joka ei voi tieteellisesti tai muutenkaan todistaa toiselle, joka ei halua uskoa. Olen siis itse "testannut" Jumalan olemassaoloa, ja löytänyt siitä itselleen empiirisesti koettua "kiistamatonta todistetta".

Käyttäjän jallerajala kuva
Jari Rajala

Niin juolahti mieleen, ja kysyn vielä toisenkin kysymyksen liittyen väittämäänne nuoresta maailmankaikkeudesta. Eli, miten auringon valo voi näkyä maailmassanne? Näet auringon ytimen energia hakeutuu jatkuvien absorptio- ja emissioprosessien yhteydessä ulospäin, ja sen energian tulo Auringon pintaan kestää yli 100 000, jopa miljoona vuotta. Nuori maalimanne olisi täysin pimeä! ;-o Lähde http://www.tiede.fi/artikkeli/465/nyt_tehdaan_auri...

Käyttäjän kangaro kuva
Ros-Britt Kangas

Onko mitenkään mahdollista että itseässään korjaavassa tiede vielä olisi vähän korjattava tässäkin tiedossa.....?

Itse asiassa Jumala loi ensin valon ja sitten vasta auringon, jolle hän sitten antoi tehtäväksi hallita valon. Miten pitkään joudutaan odottaa kunnes tiede löytääkin sen ihmeellisen yllätyksen, että valo sittenkin alunperin on peräisin jostain muualta kuin auringosta?

Tie voisi olla lyhyempi, jos ottaisi tästä vinkki,- mutta kun ei, niin ei.

Käyttäjän jallerajala kuva
Jari Rajala

Hipheihuhhuh, enpä todellakaan osannut tälläistä odottaa vastaukseksi. Tuli täydellisen takavasemmalta, jos kohta valaisee hämmentävän ajatusmaailmanne ymmärtämistä :-o Kiitos, olen kysyttäväni kysynyt ;D

Käyttäjän JoniSuikeli kuva
Joni Suikeli

Sä et voi uskoa noin. Siis oikeasti et voi. O_O

Käyttäjän myyrylainen kuva
Jorma Myyryläinen

Jos tuollainen hallintasuhde olisi olemassa, pitäisikö Raamatusta löytyä jokin Jahven julistus aiheesta? Ja jos valo ei tule auringosta niin mistä sitten? Missä Jahve sitä pitää? Vai onko tämä kreationistin seliseliä kun opinkappaleessa on ammottava reikä?

Ehkäpä Kangas voisi ihan itse rakentaa tästä oikean teorian jonka voisi tieteellisesti verifioida havainnoin, kokein ja päättelyin?

Käyttäjän TiuskeaRakki kuva
Eero Nevalainen

Okei, oletetaan että ensin oli valo ja sitten sen jälkeen tuli Aurinko joka tuottaa tiettyjen reaktioiden tuloksena häiriöitä elektromagneettiseen kenttään jotka me aistimme valona. Eli nämä häiriöt olivat ensin, sitten vasta Aurinko.

Päteekö tämä mielestäsi myös esimerkiksi hehkulamppuun? Eli onko fysiikan kuvailema tilanne valon suhteen pätevä kuitenkin sen suhteen, mutta ei siis Auringon suhteen? Eli ilmeisesti Jumala loi jotenkin näitä sähkömagneettisia häiriöitä avaruuteen juuri Auringon tapauksessa ennalta, ja kytki ne sitten jotenkin ovelasti jälkikäteen luomaansa taivaankappaleeseen? Vai missä siis se ongelma nykyfysiikan selityksessä mielestäsi on?

Juha Turpeinen

Päivää! Minä en nyt tajua että jos vaihtoehtona on
a) uskoa siihen että 13mrd vuoden aikana on pikkuhiljaa tapahtunut reaktioita ja pölyt sun muut on yhdistyneet ja lopulta on kehittynyt elämää AINAKIN maapallolle.
tai
b) uskoa siihen että että koko ääretön maailma luotiin kuudessa päivässä taivaalla asuvan näkymättömän miehen toimesta.
...niin miten tähän jälkimmäiseen teoriaan uskovat voivat väittää tiedettä vääräksi jos joissain teorioissa on muutamia aukkoja. Kaikki tietävät että varsinkin big bangia koskevassa teoriassa on vielä asioita, joita ei täysin pystytä selittämään, mutta jos se on tapahtunut n.13mrd vuotta sitten, kuinka kukaan voi olettaa että siitä voisi täysin aukottoman teorian oikeaksi todistaa. Tiede sentään tunnustaa jos jotain aukkokohtia löytyy,kysyttäessä "miksi" uskonto taas käyttää usein fraaseja "niin vain kävi" tai "tutkimattomat ovat herran tiet". Tuskin tarvitsee erikseen kertoa paljonko rationaalinen realisti raamatun sivuilta löytää aukkoja, jotka mitätöivät koko tarinan paikkansapitävyyden.

Käyttäjän kangaro kuva
Ros-Britt Kangas

"Atheism:
“the belief that there was nothing
and nothing happened to nothing
and then nothing magically exploded for no reason,
creating everything and
then a bunch of everything
magically rearranged itself for no reason
whatsoever into self-replicating bits
which then turned into dinosaurs.
Makes perfect sense.”"

Käyttäjän jallerajala kuva
Jari Rajala

"Christian:
they believed that was the first there are infinitely complex being, a god.
Being built the universe in one week.
They believe that the universe can not be self-existent.
But the infinitely complex god can be a self-existent.
They believe in a greater miracle, but do not believe in a smaller."

Käyttäjän myyrylainen kuva
Jorma Myyryläinen

Willian L. Rowe (1998) on atheism:
"As commonly understood, atheism is the position that affirms the nonexistence of God. So an atheist is someone who disbelieves in God, whereas a theist is someone who believes in God. Another meaning of "atheism" is simply nonbelief in the existence of God, rather than positive belief in the nonexistence of God. ...an atheist, in the broader sense of the term, is someone who disbelieves in every form of deity, not just the God of traditional Western theology.""

and more briefly by Oxford Dictionary:
"atheism Pronunciation: /ˈeɪθɪɪz(ə)m/
Definition of atheism
noun
[mass noun]
disbelief or lack of belief in the existence of God or gods.
Origin:
late 16th century: from French athéisme, from Greek atheos, from a- 'without' + theos 'god'"

Käyttäjän JukkaPeltola kuva
Jukka Peltola

Mutta voihan nuo Jeesus-jututkin olla tyyliin vanhoja aku ankan tapasia nuotiotarinoita,ei mitään todellisuuspohjaa,ainakaan mitään pitävää todistetta ei ole olemassa.Tietty hyvä jos on jotain mihin uskoa, vaikken itse noihin paljoa uskokkaan. Evoluutioteoria jne ovat sitten asia erikseen,ja näistä löytyykin pitävät todisteet.Niin ja tosiaan, isoimmat ja "sairaimmat" sodathan on tehty uskonasioiden takia, joten eipä se usko kaikille sovikkaan,varsinkaan näille kiihkoilijoille jotka tuputtavat täyttä roskaa oikeille ihmisille.

Käyttäjän kangaro kuva
Ros-Britt Kangas

Olen unohtanut koko ketjun aikana sanoa että muuten olen niin heikkouskoinen, etten mitenkään onnistu saamaan minun pikku päähäni että kaikki nuo toistuvat ihmeelliset sattumat mahdottomuuksineen noissa tarinoissa BigBangista ja evoluutiosta olisivat mitenkään mahdollista ottaa todesta; yllittävät kaikki kuulemani sadut ihmeellisyyksineen.

Ei, minunkaltaisten heikkouskoisten on pysyttävä helpommin ymmärrettävässä, loogisemmassa ja järkeen mahtuvassa uskomuksessa siitä että kaiken takana on Jumala.

Käyttäjän Jouni kuva
Jouni Tuomela

Mainiosti oivallettu.
Uskontojen mekanismi on juurikin käsittelyssäsi. Paitsi että siihen lisänsä on tuonut ylipappien vallanhalu, ja ikävä kyllä tuo on pilannut monia uskomuksia, tai niiden siemeniä.

Kaikki tulkoon onnelliseksi uskossaan, kunhan eivät yritä sekoittaa muiden päätä kuvitelmillaan.
Tosiksi tai niiden osajoukoiksi voidaan asioita todentaa, mutta niihin ei tietenkään ole kenenkään pakko uskoa.

On hienoa, jos kykenee erottamaan uskonsa ja toden toisistaan.

Käyttäjän myyrylainen kuva
Jorma Myyryläinen

Kangas kirjoitti: "..etten mitenkään onnistu saamaan minun pikku päähäni että kaikki nuo toistuvat ihmeelliset sattumat mahdottomuuksineen noissa tarinoissa BigBangista ja evoluutiosta olisivat mitenkään mahdollista ottaa todesta; ..." ja "Ei, minunkaltaisten heikkouskoisten on pysyttävä helpommin ymmärrettävässä, loogisemmassa ja järkeen mahtuvassa uskomuksessa siitä että kaiken takana on Jumala."

Tarkoittaako Kangas, että tietämättömyys ja ymmärtämättömyys on korvattava jumaltarinoilla? Oikeasti nuo jumaltarinat, m.l. krittittyjen, eivät kestä kriittistä tarkastelua edes murto-osaa siitä miten alkuräjähdys-, elämänsynty- ja kehitysteorioita on testattu. Sattumissa ei ole mitään ihmeellistä vaan ne asettuvat ihan mukavasti luotuihin teorioiden mukaisiin malleihin. Sen lisäksi avoimia asioita selvitetään koko ajan ja tietämys lisääntyy. Uudet havainnot todistavat noita teorioita koko ajan vahvemmiksi. Siihen joukkoon asettuvat todennäköisesti aikanaan myös Merkuriuksen historiasta saatavat uudet tiedot.

Sen sijaan jumaltaruihin perustuvien oppien kanssa on toisin. Ne ovat vanhoja tarinoita jotka perustuvat esimerkiksi kristinuskon osalta tuhansia vuosia vanhoihin paimentolaisten tietoihin, havaintoihin ja uskomuksiin ympäristöstään sekä niistä rakennettuihin legendoihin. He eivät muodostaneet niitä tieteellisin menetelmin vaan yrittivät oman kokemuspiirinsä valossa keksiä parhaita mahdollisia tarinoita ja kertoivat niitä toisilleen iltanuotioilla. Itse asiassa valtaosa noista tarinoista on paljon vanhempia kuin kreationistien maailmankaikkeuden iäksi laskema vajaa 6000 vuotta.

Käyttäjän kangaro kuva
Ros-Britt Kangas

"Tarkoittaako Kangas, että tietämättömyys ja ymmärtämättömyys on korvattava jumaltarinoilla?"

En.

Vain että ei ole jären järkevä uskoa satumaisiin kertomuksiin (BigBangista ja Elämän, Ihmisen ja Lainalaisuuden syntyyn itsestään Ei mistään)vain sen takia että on pakonomainen tarve päästä Jumalasta eroon.

Käyttäjän tyy kuva
Timo Ylhäinen

Kreationismissa, kuten kaikessa muussakin objektiivisen todellisuuden kieltämisessä on kyse samasta asiasta: todellisuudenkieltäjän kanssa ei voi, eikä kannata keskustella, koska hänellä on jo hallussaan "ainoa oikea totuus".

Tämän dogmaattisuuden vastakohtana on tieteellinen maailmankuva, jossa objektivista todellisuutta pyritään etsimään ilman ennakkoluuloja. Käsityksemme todellisuudesta on myös alituisesti muuttuva. Mitä nuorempi tutkimuksen ala, sen enemmän kästyksemme muuttuu tutkimuksen edetessä.

Jossain vaiheessa tutkimusta tiedämme tarpeeksi, että voimme perustellusti ja riittävällä varmuudella sanoa, miten jokin todellisuuden osa toimii.

Evoluutiota tukee valtava ja monimuotoinen todistusaineisto, jonka perusteella evoluutio on luonnonhistoriallinen fakta.

Ja se siitä.

Käyttäjän kangaro kuva
Ros-Britt Kangas

"Evoluutiota tukee valtava ja monimuotoinen todistusaineisto, jonka perusteella evoluutio on luonnonhistoriallinen fakta."

Ei niinkään noin aukoton ja varma, miten annat ymmärtää (tai johon uskot?)

"Tämän dogmaattisuuden vastakohtana on tieteellinen maailmankuva, jossa objektivista todellisuutta pyritään etsimään ilman ennakkoluuloja."

Siinä hetkenä kuin ateistinen lähtökohta on ainoa kelpuutettu, tiede on menettänyt ennakkoluulottomuuttaan.

Käyttäjän JarmoVuorinen kuva
Jarmo Vuorinen

En tiä sitten, tätä blogia kun lukee niin tulee vaa pahamieli, mutta tätä väittelyä on vaan pakko seurata.

On mielenkiintoista seurata sitä kuinka esim. blogisti itse ei ole mitenkään valmis boxin ulkopuoliseen ajatteluun, vaan on visusti lukinnut mielensä tuohon pieneen rasiaan.

Olisi myös mielenkiintoista kuulla blogistilta, mitkä ovat hänen todisteensa jumalan olemassa olosta. Vastaukseksi ei kelpaa, että sokea usko, raamattu, taikka maailmankaikkeus. Koska ne eivät sitä vielä todista.

Haluaisin myös tietää että miten blogistille on saatu myytyä tämä uusi teoria 6000vuotta vanhasta maailmasta?

Mikä tukee tätä? Perehdyttii vähän tähän, kuka on tätä ns, kreationismia opettaa ja mistä se o lähtösin. Niin on mielenkiintosta huomata, että suurin osa taustavaikuttajista on tällähetkellä vankilassa ja heillä on rikollisella tiellä jo kohtalaisen pitkät perinteet.

En myöskään ymmärrä, miksei ihminen voi ymmärtää, että ei kaikella tarvitse olla "luojaa" kyllä luonto osaa pitää itsestää huolta. Jos jumala olisi luonut tämän kaiken, me oltaisiin pelkkä vitsi, ei mitään muuta.

Mietin myös että mistä blogisti tietää että hänen edustamansa jumala on SE oikea jumala, maailmassa on paljon muitakin jumalia. Mitä kun hän menee taivaanporteille ja siellä onki kuusikätinen eunukki jol o kaks kieltä ja nauraa: HÖLMÖ uskoit väärään heppuun.

Mielenkiintoista se että jos jumala on aina ollut olemassa, niin mistä johtuu ettei hänestä ole aina tiedetty? Miksi sitä ennen on ollut muita jumalia? Minkätakia niitä jumalia on palvottu eikä kristillistä jumalaa? Minkätakia raamatun tarinat ovat samallaisia jo sitä vanhempien kirjoitusten kanssa? Miksi se on kopio esim. muinaisessa egyptissä kirjoitetuista tarinoista?

Itselläi ei ole mitään uskovia vastaan, ystäväpiiriinikin kuuluu useita kristittyjä, helluntalaisia, jehovia sekä katollisia ja elämme täydessä sovussa. He pitävät oman elämän katsomuksensa ja minä omani. Asia mikä eniten ärsyttää, useissa etenkin uskonnoissa että sitä väkisin tuputetaan muille ihmisille. Se on ok jos joku asiasta menee kysymään ja sitten siitä kerrotaa.

Mutta miksi teillä on niin kova hinku kumota tieteen saavutuksia? Jos tiede olisi niin pahasti pielessä, niin sinä et voisi kirjoittaa tätä blogia etkä nauttia muistakaa sen saavutuksista. Et modernista lääketieteestä, etkä muistakaan nykymaailman mukavuuksista. Todennäköisesti olisit jo kuollut niinkuin suurin osa meistä. Se on luonnon valinta, vain vahvat selviävät.

Lopuksi minua on turha alkaa haukkua sokeaksi ateistiksi taikka miksikään muuksi. En luokittele itseäni mihenkään lokeroon.

Käykääs huviksenne kattomassa tämä, jos ette ole vielä nähneet: http://www.youtube.com/watch?v=ZaLaTMaKjdY

Käyttäjän kangaro kuva
Ros-Britt Kangas

"En myöskään ymmärrä, miksei ihminen voi ymmärtää, että ei kaikella tarvitse olla "luojaa" kyllä luonto osaa pitää itsestää huolta."
- Voiko, ihan oikeasti? Sattumasta ja Ei mistään kaikki olemassa oleva olisi tullut jä järjestäytynyt? Miten luonnonlait ja lainalaisuudet ovat Sattumasta kehittyneet?

"Mutta miksi teillä on niin kova hinku kumota tieteen saavutuksia? Jos tiede olisi niin pahasti pielessä, niin sinä et voisi kirjoittaa tätä blogia etkä nauttia muistakaa sen saavutuksista. Et modernista lääketieteestä, etkä muistakaan nykymaailman mukavuuksista."
- Ei ole mikään hinku kumota tieteen kaikki saavutuksia, mutta ei ole myösään tarvetta uskoa kaikkeen keskeneräisiin teorioihin. Tiede kehittyy ja samalla joutuu korjaamaan itseänsä ja juuri evoluutiotieteen kohdalla on kyse hyvin paljon olettamuksista ja hypoteeseistä, jotka nytkin jo jatkuvasti joudutaan muokata, korjata ja hyljetä. Miksi juuri ateistinen lähestymistapa olisi ainoa oikea, asiassa josta myös tieteen väitelmät lopun lopuksi ovat aika lyhyt matka päässyt suhteessa kaikkeen josta vielä ei tiedetä, eikä väitetä tietävänsä mitään.

"Mielenkiintoista se että jos jumala on aina ollut olemassa, niin mistä johtuu ettei hänestä ole aina tiedetty"
- Itse asiassa katoisin asia näin että ihmiset ovat aina sisimmissään aavistanut Jumalan olemassaoloa, vaikka Häntä tuntematta, ovat luonneet itseänsä muita jumalia. Ateismi on vallan uusi ilmiö.

Käyttäjän JuniOri1 kuva
Jani Sievänen

Hyvä on. Vihdoin ja viimein puutun aiheeseen:

Voi. Melko alkeellisella matematiikalla voidaan helposti perustella tuo sattuma. Se, mistä tyhjyydestä kaikki on kehittynyt, jää ulkopuolelle, mutta eipä noita jumalten luomistarinoitakaan voida todistaa.

Kumpi on älykkäämpää: etsiä vastauksia vai uskoa väitteeseen? Itse vetoat koko ajan siihen, ettei tiede ole uskottavaa, koska se ei ole täydellistä. Todellinen tiede ei edes ole ateistista, vaan agnostista, missä on huomattava ero.

"Itse asiasssa katsoisin, että asia on näin..." Eli onko tämä totuus kiistaton?

Koko keskustelu on - älykkäästi suunniteltuna tai kreationistien väittämien evoluution tuloksena - ongelmallinen jo lähtötilanteessaan, sillä se haastaa tieteellisen tarkastelun provokatiivisesti, juuri pyrkimättä älykkääseen mielipiteiden vaihtoon. Miksi näin on, on vaikea kysymys. Itse pidän todennäköisenä sitä, että kyseessä on - mahdollisesti pinnan alainen - on politiikka, jolla pyritään todistamaan "tieteilijät" epämääräisiksi ja tekemään heistä naurettavia, jolla pyritään saamaan asiaan vihkiytymättömiä uskomaan oman väittämän todenmukaisuuteen, minkä jälkeen heitä pommitetaan kreationistisella propagandalla kunnes he eivät enää voi uskoa muuhun.

Kreationismi on toistaiseksi täyttä tarua. Se, onko tieteen takana jotain suurempaa, jotain jumalaista, on täysin meidän ymmärryksemme - ja tieteemme - ulottumattomissa. Jos on tarve uskoa johonkin, jos kuolema ja elämä pelottavat liikaa, ei ole mitään vikaa uskoa suurempaan voimaan, jos se auttaa elämään. Ei lainkaan. Sillä suuremmalla voimalla on kuitenkin hieman hankala todistella tieteellistä tutkimusta vääräksi. Evoluutio ei ole uskon asia, sitä tutkitaan edelleen. Tiede ei ole uskon asia, se on havaintoihin perustuvaa päätelmää, jota pyritään todistamaan saavuttamalla samanlaisissa olosuhteissa samanalaisilla toimilla samanlaisia tuloksia. Ei siihen usko kuulu. Myönnettäköön, että varmasti löytyy "evo-uskovia", joille evoluutio jossain tietyssä muodossa on ehdottomasti oikein, mutta se ei poikkea kreationismistä periaatteessa lainkaan, sillä kumpikaan ei ole tieteellinen tapa lähestyä aihetta.

Kreationismi on toistaiseksi täyttä tarua. Jos se pystytään tieteellisesti todistamaan, asia on aivan eri. Väite, etteikö kreationismia tutkittaisi tieteellisesti tai sitä otettaisi vakavasti on hölmö, jos sama väittäjä jatkaa aiheesta toisaalla (saattoi olla jopa samassa kappaleessa), että kreationsiin uskovat tutkijat ovat onnistuneet todistamaan evoluution vääräksi.

Kiitos ja kuulemiin.

M.J. Tuominen

Tiukkaa asiaa. Itsekin olen pohtinut, voisiko MIKÄÄN vaihtoehtoinen tieteellinen teoria kumota evoluutiota, kun jopa kreationismi on lakaistu marginaaliin! Käytännössä evouskovaiset tuhoavat illuusion teorioidensa tieteellisyydestä, kun niitä vaalitaan ja kielteisille koetuloksille keksitään joku hätäselitys. Näinhän toimii myös pseudotiede: "Ei akupunktio nyt toiminut tällä kertaa kun tuo skeptikko mittareineen lähetti negatiivisia värähtelyjä!"

Käyttäjän kangaro kuva
Ros-Britt Kangas

Ateistinen lähestymistapa on saanut yksinoikeutta tieteeseen, ihmisen, elämän ja maailman/maailmoiden tutkimisen osalta. Näin ollen tiede samalla tässä tutkimushaarassa on menettänyt objektiivisuutensa.

Käyttäjän kangaro kuva
Ros-Britt Kangas

Lisään alla olevan tekstin myös tähän blogiketjuun, vaikka komenttina onkin liian pitkä, jotta myös ne jotka seuraavat lähinnä ketjuun tulevia uusia kommenttejä tämän huomaavat:

Lisäys 24.7: Koska alunperäinen blogikirjoitus sai paljon suurempaa levikkiä kuin olisin voinut aavistaa (yleensä näet kirjoituksiani ei ole luettu tämmöisessä mittaskaalassa) on syytä selvittää muutamia asioita, joten lisään tämän tekstin kommenttiketjuun tämänhetkisen loppuun, mutta myös lisäyksenä tähän varsinaiseen kirjoitukseen, sekä mahdollisesti uudeksi kirjoitukseksi, kun olen ehtinyt sitä sitten paremmin valmistella.
Tiedän vallan hyvin että tässä alunperäisessä blogikirjoituksessani on moniakin puutteita, mikäli olisin halunnut tieteellisesti väitellä asiasta. Ei ollutkaan näin tarkoitus, vaan lähinnä kevytmielinen lähinnä ajattelunherätteeksi, nopeasti kirjoitettu teksti, saivartelun ja provokatiivisen liioittelun kera. Tosi en myös käyttänyt siihen mitenkään aikaa tarkempaan monikertaiseen oikolukuun ja kielentarkastukseen, joita ei aivan kädenkäänteessä menekään kuin on kyse muu kielestä kuin omaa äidinkieltään. Enkä ole sitä mieltä että kukaan kevytrakenteissa blogikirjoituksissa täysin oikeanlainen ja korkealaatuiseen kielitasoon tarvitse yltää, mikäli ei onnistu kohtuullisella vaivalla, vaikka uskottavuutta lisääkin. Se siitä.
Ei Merkurius ole kuin pieni sivuseikka, enkä siitä edes kovin paljon tiedä sinänsä (enkä sitä väittänytkään), ymmärrän että kreationistinen sivusto ei ole yhteisölle kelvollinen lähde, mutta ei siitä ollut kysymys. Merkuriukseen liittyvät uudet löydöt ja sen aiheuttamat korjaustarpeet teoriaan, on tosiasia josta yhtä lailla puhutaan tiedelehdeissä, mahdollsten arvelujen ja selitysten kera. Pointti kuin oli että uudet löydökset aina voi tulkita eri tavallakin. Siitä tullaan varsinaiseen ongelmaan, josta seuraavaksi lyhyesti.
Suurin ongelma on itseensä rajoittava tiede, joka vastoin omia väitteitä objektiivisuudesta, jo tieteen nykyisen luonteen takia sulje pois mahdollisia vaihtoehtoja, mikäli olisi tarkoitus tavoitella totuutta mahdollisimman hyvin (vaikka tunnustetaan ettei koskaan lopulliseen totuuteen päästä, vaan kyse on jatkuvasta itsekorjaamisesta, uusien tietojen valossa). Toinen ongelma on yleisön vääristynyt käsitys tieteen totuudesta ja erilaisista tulkinnoista, ja minkälaiseen evidenssiin nämä perustuvat. Ristiriitaiset seikat ja erimielisyydet käsitellään alan julkaisussa lähinnä akateemiseen ja omaan alaan asiantuntijoiden suunnatuissa, kuin aina yleisölle välitettävä kuva on yksinkertaistettu, yleensä liian yksipuolisesti vahvemmasta käsityksestä. Uusi tieto myös kulkee yleisöön tietoon saati koulukirjoihin huomattavalla hitaudella, usein hyvinkin pitkän ajan kuluessa. Oppikirjat ovat sen lisäksi monesti ideologisesti ladattuina, elikkä edustavat sitä ideologia ja maailmankuvaa, joka kyseisessä yhteiskunnassa halutaan korostaa ja edistää.
Raamattuun ja luomiskertomukseen liittyen on selvästi nähtävissä seuraavat ongelmakohdat/ virheet:
• Yleisön annetaan ymmärtää että tiede on kiistattomasti osoittanut Raamatun ja Luomiskertomuksen olevan väärässä.
• Annetaan myös ymmärtää ettei tiede anna yhtään tukea Raamatun näkemykselle.
Kumpaakaan näistä ei pidä paikkansa vain johtuu ainoastaan tarkastelukulmasta ja ennakkoasetelmasta.
Tarkistellaan tarkemmin:
• Tiede lähtee siitä ettei uskontoon perustavia asioita, voida tarkistaa tieteellisesti, näin ollen ei voi todistaa eikä sulkea pois Jumalan olemassaoloa, tai todistaa onko Luoja vaikuttanut aktiivisesti maailmoiden ja maapallon elämän ja ihmisten alkuunsaamisessa.
• Tiede tämän takia tutkii vain asioita jotka ovat havaittavissa ja testaavissa, ja jotka voidaan tieteellisin menetelmin(määrittelykysymys sekin mitkä täyttävät kriteerin) todistaa oikeaksi, todennäköisesti tai mahdolliseksi, taikka päinvastoin
• Näin ollen Tiede et pitäisi ottaa kantaa siihen onko Jumala olemassa vai ei, eikä saisi ottaa semmoinen asia huomioon menemättä objektiivisuuttaan. Tiede ei pidä ennakkoluulona olettaa Raamatun olevan väärässä tai oikeassa, vaan pitää molemmat optiot avoinna.

Tarkka ihminen huomaa pian, että Tiede on tässä suhteessa joutunut ongelmaan, eikä vähiten juuri maailman ja ihmisen alkuunsaamisen kohdalla. Tieteellä on hyväksynyt ateistinen näkökanta perusoletuksena, siis oletus siitä että kaikkiin pitää olla selityksiä, joihin ei tarvitse Luoja ja Jumala. On totuttu ajattelemaan että tämä asetelma edustaisi objektiivinen ja toimiva tiede, jolla voi löytää todistettavissa oleva totuus, riittävän monien korjausten avulla tieteen edetessä.
Paljon vaikeampaa herkkäuskoinen on huomata että tekemällä tämän rajauksen tieteen olemukseen ja tehtäväkenttään, Tiede on myös automaattisesti sulkenut täysin pois merkittävä osa mahdollisista optioista, elikkä se mahdollisuus että Jumala on olemassa ja että hän on peräti ollut aktiivinen Luoja kaiken takana. Samalla Tieteestä on tullut vain yhden vaihtoehdon edustaja. Tiede tutkii siis miten kaikki on syntynyt ilman Jumala ja Luoja. Tämä on Tieteen alkupiste esim. evoluutioon, maailmankaikkeuden syntyyn ja BigBang-tutkimuksiin. Tiede tekee tämän käyttämällä hyväkseen erilaisia havaintoja ja tutkimustuloksia, siinä määrin miltä nykymaailman menetelmin asiat näyttävät.
Entäs toinen optio: Raamattu ja Luomiskertomus
• Tiede väittää että on todistanut näitä mahdottomiksi ja vääriksi (kiistattomuus on lähinnä yleisön mielessä liikkuva käsitys), siitäkin huolimatta siitä että se on alun perin poissulkenut vaihtoehdon ja myös tunnustaa ettei ”yliluonnollista” voida tutkia ja todista (elikkä ei myöskään ottaa kantaa).
• Ne jotka pitävät Raamatun ja Luomiskertomuksen mahdollisena optiona, tai vahvemmin pitää sitä ainoana vaihtoehtona, pitää Raamatun luotettava lähteenä ja lähtee tästä rakentamaan hypoteeseja, miten siitä lähtökohdasta on voinut päästä nykytilanteeseen ja siihen mitä on havaittavissa ja todistettavissa, käyttäen hyväkseen myös tutkimustietoja ja tuloksia. Tiede ei hyväksy että nämä käyttää nimenään tiede
Meillä on siten kaksi päänsuuntaa jotka osittain ovat samanlaisia, osittain eroavat toisistaan:
• Molemmat suunnat tekevät nykyhetkellä havainnointia, joista tutkimusmenetelmillä ja yhä kehittyneemmällä teknologialla voi saada yhä tarkempia yksityistietoja, myös ns. luonnonlait ja lainalaisuudet voidaan selvittää semmoisina kuin ne nyt ovat, yhä monimutkaisemman ja tarkan teknologian avulla.
• Molemmat haluavat tietää ja tutkia miten nykypisteen on tultu ja miten. Tarvitaan jonkinlainen Alkupiste, ja tässä kohdassa nämä eroavat toisistaan merkittävästi. Luojaan ja Raamattuun luottavat valitsee Alkupisteeksi, se joka luotettavana pidettävänä lähteessä ilmoitetaan (tai niin kuin sitä tulkitaan tarkoittavan). Tiede lähtökohtaiseksi ei avoimesti tunnusta asettavansa Alkupistettä, mutta silti se on tarkemmin katsottuna selvästi nähtävänä). Alkupiste on jossain kohta, jossa kaikki tämä alkoi, ilman minkälaisen ulkopuolisen/ yliluonnollinen tahon/voiman puuttumista asiaan. Koska Tieteellä ei ole olemassa mitään tarkkaa kuvausta antavaa lähdettä, alkupiste jää yksityiskohdistaan enemmän avoin, mikä ei tarkoita kuitenkaan ettei se olisi tietyin kriteerein asetettu. Molemmat siten alkupisteen asettamisessa nojaa uskoon perustuvaan käsitykseen, joko Jumalaan ja Raamattuun tai selvästi muissa yhteyksissä ateistiseksi kutsutuksi käsitykseen (koska Jumala/ jumalat on suljettu tietoisesti pois). Mutta vain toinen kutsutaan Tieteeksi. Tässä pätkii logiikka ja poistaa objektiivisuuden Tieteestä.
• Nykypisteen ja Alkupisteen välillä on siten tapahtumasarja jota ei tunneta ja pitäisi tutkia, etsitään siis vastausta siihen miten Alkupisteestä on päästy Nykypisteeseen. Tämä on tieteellinen prosessi, joka voi suorittaa tieteellisen menetelmin, samalla kuin sen tutkimiseen ja selvittämiseen, monet rajoitukset ja virhemahdollisuudet tulevat vastaan. Tässä suhteessa molemmilla lähestymistavoilla on teoriassa samanlaiset menetelmät ja samanlainen tutkimusmahdollisuus. Molemmat asettavat tiedossa olevien seikkojen valossa hypoteesit kehityskuluista, ja molemmilla näitä on useampia. Tutkimuksin ja uusien tulosten ja löytöjen/ havainnointien avulla näitä voidaan tutkia, korjata, hyväksyä teorioiksi tai hylätä. Tämä on se varsinainen tieteellinen prosessi.
• Varisnaisessa tutkimuksessa on myös muutamia huomionarvoisia eroja. Koska ns. Tieteellä ei ole minkäänlaista valmista kuvausta Alkupisteestä tai sen sijainnista aikajanalla, tutkimuksen yksi tehtävä on siten myös antaa tästä tietoa, jotta siitäkin voi asettaa hypoteesit, jotka samalla tutkimuksen aikana testataan. Raamattuun uskovat pitävät tämän luotettavana lähteenä ja lähinnä tarkemmat tiedot siitä etsitään tutkimuskeinoin. Samasta syystä myös Raamattuun uskovat luottavat siihen että muutkin tapahtumaketjuun liittyvät kertomukset ovat oikeita (tulkinnaisella variaatiolla) ja ottavat nämä mukaan tapahtumasarjaan tiedossa olevana kiintopisteinä tai tapahtumien kulkua koskevia viitteitä jotka tietyn kohdin nopeuttavat ja ohjaavat missä ja miten kannattaa lähteä tutkimaan.

Nyt ollaan kuitenkin semmoisessa ikävässä tilanteessa että tämä Tiede on ottanut monopolia tieteellisyydestä, ja vaati että toinen haara ei saa tieteellistä menetelmästä huolimatta kutsua itseään tieteelliseksi. Molemmilla on sen lisäksi ei-tieteellisiä kannattajajoukkoja, joita eivät pidä ymmärtää tieteellisen toiminnan edustajiksi.
Tiede hallitse informaatiokulkua ja ateistinen yleisö vaali tätä, jonka seurauksena monet, monet (suurin osa ihmisistä) jotka eivät ole vakuuttuneet kummastakaan lähtökohdasta, Jumala vai Ei mitään, saa sen käsityksen että kaikki tutkittavassa olevat seikat, todisteet ja löydöt puhuvat Tieteen näkemysten puolesta sekä että ne sen lisäksi aktiivisesti olisivat osoittaneet Luojaan ja Raamatun olevan väärässä. Vain ne jotka seuraavat myös miten paljon tukea Raamatulliseen tulkintaan löytyykin tutkimuksesta, huomaa tämän suureksi harhaksi.
Tieteellisin keinoin löydettävät tiedot vaikuttavat sekä Tieteen että Raamattuun perustuvaan tutkimukseen, sillä vaikutuksella että Tiede omien kriteerien mukaan korjaa itseänsä ja muokkaa hypoteesiaan ja Raamattuun perustuvat tutkijat uusien tutkimusten mukaan löytävät yhä enemmän tukea omiin hypoteeseihin. Siitä ei vain tiedota Tieteen monopolisoidussa tiedeuutisissa, samalla kuin väittävät niitä edustavan kaikkea mitä tieteellisesti on voitu löytää.
Lopuksi muistutan siitä miten tieteessä aina korostetaan, näet se seikka että kaikessa tutkimuksissa näkökulma ja kysymysasettelu ovat erittäin tärkeitä, jotta tiede voi systemaattisesti rakentua ja kehittyä. Samalla hyvinkin tiedetään että näkökulma ja kysymysasettelu myös vaikuttavat jo siihen mitä etsitään ja näin ollen löydetään, ja myös siihen miten kaiken sen jälkeen tulkitaan. Näkökulman ja kysymysasettelun muuttaminen saattaa tuoda yllättäviä uusia havaintoja ja tulkintoja ja on siten myös suositeltava, mutta selvästi paremmin tiedostettu humanistisella alalla kuin luonnontieteen parissa. Etenkin kun mennään ajassa taaksepäin niin kuin tässä on kysymys, myös luonnontieteet olisivat jotain tärkeitä opittavaa humanistiselta lähestymistavalta, mukaan lukien historialliselta tutkimusotteelta, koska menneisyyden tutkimusta on aina erilaista kuin nykyisyyteen liittyvät seikat.

Sivu 1 | 2 | »

Toimituksen poiminnat